.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Investor

Ämne: Samhälle
| Mer

SYSELSÄTTNING:

Investor är Sveriges största investmentbolag, vilket man innebär att de syslar med att placera sitt kapital i andra bolag. Investor innehar aktier från bl.a. Astra, Skania, Incentive, Stora, SKF m.f.


HISTORIA:

Investor bildas 1916 av Stockholms Enskilda Bank. Huvudanledningen är en planerad lagstiftning som ska begränsa bankernas möjlighet att äga aktier i företag.
I styrelsen ingår Otto Printzsköld, Marcus Wallenberg sr och Joseph Nachmanson och till styrelsesuppleanter utses Jacob Wallenberg och Erland Berglöf.
Många av de företag som ingår i Investors portfölj idag var med redan från första verksamhetsåret. SKF, Atlas Copco dåvarande Atlas Diesel, STORA och Scania (då Scania-Vabis) är några exempel.
Investor börsnoteras:
1919 noteras Investor-aktien för första gången på Stockholms Fondbörs A-lista. Under andra halvåret är handeln livlig, och kursen noteras till 715 kr vid årets slut.
Investor får ny VD, 70-talet:
Claes Dahlbäck anställs i Investor 1973. Han är nybliven civilekonom och har varit aktieanalytiker på bankirfirman Öhman en kort tid.
Claes Dahlbäck blir ny VD 1978, endast 30 år gammal. Samtidigt blir Marcus Wallenberg styrelseordförande och Peter Wallenberg vice ordförande.
Curt Nicolin är styrelsemedlem sedan två år och nu väljs även Hans Werthén och Hans Stahle in i styrelsen. Förövrigt är Clas Dahlbäck fortfarande VD efter 20 år på posten.
80-talet:
Samarbetet med schweiziska Brown Boveri grundades redan på sextiotalet. 1987 skapas Asea Brown Boveri genom en fusion av bolagen, en affär som initierades av Curt Nicolin.
Percy Barnevik blir VD och Curt Nicolin och Peter Wallenberg ingår i styrelsen.
Novare Kapital är ett riskkapitalbolag som bildas av Investor AB tillsammans med S-E-Banken.
Det disponibla kapitalet är SEK 100 miljoner och bolaget är inriktat på minoritetsinvesteringar i teknikbaserade svenska företag med en tydlig utvecklingspotential.

| Mer
Betygsätt Investor


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Investor eller som på något sätt är relaterade med Investor.

Kommentera Investor

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2