.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Ivar Kreuger

Ämne: Biografier
| Mer

Ivar Kreuger föddes i Kalmar den 2 mars 1880 som äldste son. När Kreuger föddes så var familjen redan länge tillbaka insatt i affärslivet. Så kort sagt växte han upp med affärer.
Kreuger hoppade över två klasser i skolan så han tog studentexamen när han var 16 år. Han pluggade vidare på Tekniska högskolan.Åren 1900-1907 arbetade Kreuger vid olika utländska byggnads- och ingenjörsfirmor, bl.a. i Canada och USA, där han tillägnade sig ny byggnadsteknik med konstruktioner i armerad betong. När han kom tillbaka till Sverige startade han byggnadsfirman Kreuger och Toll tillsammans men ingenjören och studiekamraten Paul Toll. De byggde bl.a. upp Olympiastadion och NK -varuhuset.

I början av 1900- talet var den svenska tändsticksindustrin spridd på en rad fristående företag och denna spridning hade gjort industrin olönsam. Kreugers far ägde två tändstickfabriker. Då såg Kreuger sin chans att slå ihop fabrikerna under Kreuger han lyckas också med hjälp av stöd från olika bankhåll. Det var den såkallade Kalmartrusten. 1917 gick den samman med Jönköpingstrusten, Svenska Tändsticksaktiebolag AB (STAB). Han började också nu köpa tändsticksfabriker i utlandet.

Efter första världskriget blev det ekonomiska kriser i de flesta europiska länderna. Detta utnyttjade Kreuger genom att sänka priserna på svenska tändstickor, på detta sätt fick Kreuger chans att köpa upp de utkonkurrerade företag. Men det var ett misslyckande affär därför att länderna hade inte de pengarna som han letade efter och då drog han sig mot USA. Kreuger fick ett mycket gott bemötande i New York från kända bankmän och ett förtroende av spekulanterna, vilket gjorde det möjligt för honom att bygga upp ett finansimperium. Den ekonomiska optimismen som fanns i USA under 1920-talet gjorde att spararna köpte stora andelar av Kreugers aktier, närmare två miljarder satsades på Kreuger. Kreugerpengarna steg från 15 procent till 25 procent och 1929 var de uppe i 30 procent.

Kreuger startade en internationell låneverksamhet, genom att låna ut pengar mycket pengar åt regeringen i olika länder lyckades han få statlig sanktioner för sitt monopol. 1926-1930 lämnade Kreuger över 1,5 miljarder i statslån till 16 olika länder i utbyte mot laglig tändsticksmonopol.

Kreuger hade mycket stor betydelse för Sveriges ekonomi. Fram till slutet av 1928 gjorde han främst spridda uppköp för kapitalplacering men efter det inriktade han sig mer på förvärv av majoritetsintressen eller fullständig kontroll. Till slut var drygt 25 procent av stockholmsbörsen Kreuger ägt. Grängesberg var ett av dåtidens största företag i Sverige. 1929 hade Ivar Kreuger förvärvat 22 procent av bolagets aktier och var då den störste aktieägaren.

DEN 24 oktober 1929 inträde Wall Street -kraschen, detta var en katastrof ras för börsen. Den 24 oktober 1929 föll aktierna på New York börsen med 40 procent. Efter en månad hade kurserna halverats och börsen noterade förluster på sammanlagt 50 miljarder dollar.
Kraschen hade inte nått Europa förrän 1931, Sverige fick ekonomiska svårigheter och drabbade Sveriges exportindustri.
Kreugers läge blev allt mera kritiskt, han var tvungen att låna för att kunna hävda sig i den fortgående börsnedgången. Oktober 1931 förmedlade Sveriges Riksbank ett lån till Kreuger på 40 miljoner kronor, Kreuger började vackla och kurserna rasade utför.
Kreugerpapprena hade rekordlåga noteringar, Kreuger och Tolls-aktien börsvärdeindex på Stockholms fondbörs hade fallit från 1.108,6 den 31/1 1930 till 237,6 den 30/12 1931.
Februari 1932 tvingades Kreuger på nytt låna från Riksbanken, men Kreugerkoncernen gick inte att rädda.
¨lördag den 12 mars 1932 hade motgångarna blivigt alltför många alltför stora, i Ivar Kreugers Parisvåning hittade man Kreuger död med ett skott i hjärtat.

| Mer
Betygsätt Ivar Kreuger


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Ivar Kreuger eller som på något sätt är relaterade med Ivar Kreuger.

Kommentera Ivar Kreuger

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2