.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan

Ämne: Religion
| Mer

Här är en uppsats om en jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan sammanfattning om alla deras sakrament osv., massor med jämförelser och mina egna synpunkter om kyrkorna på olika vis.
Svenska kyrkan – Organisation & symboler, hur religionerna påverkar samhället:

Till skillnad från dem andra kyrkorna har svenska kyrkan bara två sakrament nattvarden och dopet. Nattvarden sker via prästen som bjuder in gudstjänstbesökarna till altaret för att ta emot vinet och brödet för att få “Kristi blod” i sig. Nattvarden är en måltid till minne av Jesus sista måltid med lärjungarna. Prästen döper barn genom vattenösning och på det sättet blir barnet medlem i kyrkan. Sakrament är något som Jesus själv gjort och därför är sakramenten heliga. Det finns inte ikoner i Svenska kyrkan eftersom man vill fokusera enbart på tron på Gud(en avskalad tro). Kyrkomötet är kyrkans högsta ledande organ och består av 251 lokalt valda ledamöter som bestämmer över stora beslut inom kyrkorna. Religiösa ceremonier (ritualer) är inom den svenska kyrkan konfirmationen, dopet, gudstjänst, vigsel och begravning. Katolska har samma ritualer fast vissa av dem går till på ett olikartad sätt.

Några effekter som katolska kyrkan har på samhället är t.ex. deras förbud mot abort och preventivmedel.
Ifall en kvinna blir våldtagen så får hon inte göra abort ifall hon tillhör den katolska tron, för att göra abort är som att “döda ett liv” enligt den katolska tron. Förbudet mot preventivmedel kan också leda till en spridning av sexuellt överförbara sjukdomar vilket inte gynnar samhället. Katolska tron tillåter inte heller kvinnliga präster pga. deras fördomar mot kvinnor. Svenska kyrkan påverkar inte samhället lika mycket som dem andra, eftersom svenska kyrkan inte ägs av staten. Svenska kyrkan påverkar inte alls mycket eftersom mer än hälften av Sveriges befolkning är icke troende och agnostiker. Ortodoxa har en viss påverkan men påverkar inte alls samhället lika mycket eftersom Katolska kyrkan har den största andelen kristna i världen och har mer makt.

Ortodoxa kyrkan – Organisation & symboler, samt likheter & skillnader mellan kyrkorna:

Ortodoxa kyrkan har 7 sakrament som kallas “mysterier” för att det är mysterier hur Gud frälser människor genom dem och för att han är med på ett hemlighetsfullt sätt. Gudstjänsten(nattvarden) kallas den “gudomliga liturgin”. Gudtjänsten är ett heligt skådespel som visar Jesus liv, hans barndom till död och uppståndelse. I slutet av gudstjänsten så får alla deltagare nattvardsbrödet blandat med vin efter dem sett Jesus död på Golgota och hans uppståndelse. Man kommer nära Gud genom sakramenten och genom sakramenten så blir man frälst av Gud. Ikonostasen är en bildvägg med ikoner(heliga bilder) av Jungfru Maria, änglar, helgon och apostlar. Det finns även bilder på Jesus. Ikonerna är mycket viktiga i Ortodoxa kyrkan, eftersom bönen är mycket betydelsefull i hemmet och klostren. En av ikonerna i Ortodoxa kyrkan har fått ett världsrykte, nämligen ortodoxa biskopen Nikolaus – som är ursprunget till vår tids jultomte. Ortodoxa kyrkan har ingen ledare som påven som är särställd, utan Ortodoxa kyrkans högsta kyrkoledares titlar är metropolit, patriark och ärkebiskop.

Svenska kyrkans ritualer som jag nämnt som t.ex. dopet går till på ungefär samma sätt i alla kyrkorna genom vattenösning. Svenska kyrkan har inga ikoner som Ortodoxa kyrkan som man ber till, men Katolska kyrkan har ikoner men dem har inte lika stark ställning som i Ortodoxa. En religiös symbol som t.ex. nattvarden symboliserar i alla tre kyrkorna Jesus kropp och blod. Svenska kyrkans trosuppfattning är inte alls likadan som Ortodoxa och Katolska kyrkan. Alla tror på att Jesus är Guds son och budbärare, men alla har inte samma syn på homosexuella, kvinnor som präster och abort. Svenska kyrkan har kvinnliga präster, tycker inte att kvinnor skall tiga vid sammankomster, det är inte emot abort, accepterar homosexuella och har ingen ledare som Påven utan har istället ett kyrkomöte. Katolska kyrkan tycker att abort är att döda ett liv, är emot homosexuella, kvinnor ska inte bli präster och likaså tycker ortodoxa kyrkan också. Katolska har en Påve med kardinaler som styr lite med han och Ortodoxa har tre kyrkoledare istället, Ortodoxa ikoner ber man till och katolska likaså. Det finns alltså mycket mer skillnader mellan svenska kyrkan och de två andra kyrkorna, än katolska och ortodoxa kyrkan jämförda eftersom trosinnehållet är likt varandra.

Katolska kyrkan – Organisation och symboler, religiösa symboler & riter i de olika kyrkorna och vad de betyder:
Katolska kyrkan har 7 sakrament dem är; dopet, konfirmationen, eukarisitin (gudstjänst med nattvard), botens sakrament (syndernas förlåtelse), äktenskapet, de sjukas smörjelse och prästvigningen. Dopet går till genom att barn döps med vattenösning medans prästen talar om att Gud är treenig. Efter vattenösningen så är barn medlem i den Katolska kyrkan. Eukarisitin är mässans andra del och är den viktigaste delen. Det firas genom att brödet och vinet bärs till altaret, därefter läser Prästen Jesus ord och dem som vill kan ta emot brödet och vinet. Madonnabilden i Lourdes föreställer och symboliserar hur Bernadette en gång såg Jungfru Maria. Det finns flera symboler i Katolska kyrkan men dem är inte lika viktiga. Konfirmationen går till genom att en biskop lägger händerna på konfirmanden och ber om den heliga Andens (Guds) gåva. Biskopen gör ett korstecken på konfirmandens panna med helig olja. Kyrkans högsta ledare är påven och dem utsedda kardinalerna bestämmer med honom, men det är påvens ord som gäller. Det finns olika religiösa symboler som ikoner på heliga personer som t.ex. helgonet Maria, det finns för när man ber genom en helig så ska Gud höra ens bikt bättre.
Ritualerna (riterna) som dop, konfirmation, vigsel, gudstjänst och begravning, är alla utom begravning heliga eftersom Jesus lärde folket det för längesedan. Dopet är när barnet döps via vattenösning och blir medlem i en kristen kyrka, gudstjänstens betydelse är att på olika sätt för människor att komma nära Gud, konfirmationen bekräftar medlemskapet och dopet i en kyrka.

Beskrivning av dem tre kyrkornas påverkan på samhället med exempel och hur dem ser på saker gällande mänskligt liv:

Katolska kyrkan har flest andel kristna i världen och har förbud mot abort 0cj preventivmedel mot detta har det varit många protester emot. En kvinna som bär på ett barn borde få avgöra om hon vill göra abort eller inte, ens tro borde inte få avgöra det. Till ex. Ifall en flicka blir våldtagen och vill göra abort men tillhör den katolska tron – så får hon inte göra abort även fast hon inte vill behålla barnet eftersom enligt den katolska tron “att göra abort är att döda ett liv”. Användningen av preventivmedel borde den som vill få använda oavsett tro, men eftersom äktenskapets mening i katolska tron är barn så får man inte använda preventivmedel. Personer som inte använder preventivmedel kan sprida sexuellt överförbara sjukdomar som t.ex. HIV, det kan bli en ökning av flera sexuella sjukdomar. Katolska tron tycker inte bara att äktenskapets mening är barn utan det är något ett sakrament (heligt) och äktenskapet ska vara för evigt. Personer som är gifta i katolska kyrkan får alltså inte skilja sig, men det har hänt att vissa länder som följer den katolska tron låtit personer skilja sig och gifta om sig, men dem personer som gör det får inte ta nattvarden. Människor blir olyckliga lätt om dem inte får göra sina egna val som t.ex. gifta om sig eller skiljas så blir dem sällan lyckligare av det. Katolska kyrkan accepterar inte homosexuella och kvinnliga präster helt enkelt pga. deras fördomar emot dem. Katolska tron ökar alltså fördomar mot kvinnor och homosexuella och skapar en negativ syn gentemot dem. Citatet ur deras bibel “I heliga församlingar skall kvinnor tiga vid sammankomsterna”. Det kan ha varit att flera kvinnor hade pratat under sammankomsterna för längesedan och sedan stört så mycket att dem gett ett förbud mot det. Ortodoxa kyrkan har samma trosuppfattning som katolska kyrkan och är emot samma saker. Detta har precis samma effekter som jag nämnt ovan, men katolska tron är avsevärt strängare än Ortodoxa och Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är den kyrka som påverkar minst jämfört med dem andra. Om man jämför Svenska kyrkan med andra protestantiska kyrkor så har Sverige den kyrka som påverkar minst eftersom ca 60 % av Sveriges befolkning är ateister och agnostiker. Svenska kyrkan är den enda kyrkan som tillåter abort, preventivmedel, accepterar kvinnliga präster och även homosexuella.

Värderingar & förklaringar av hur tro har har förändrats för den enskilda människan & samhället utifrån de tre religionerna:

För längesedan i Sverige så var alla människor tvungna att gå till kyrkan varenda söndag eftersom kyrkan inte var sekulariserad. Svenska kyrkan är mer än 1000 år gammal, först var Svenska kyrkan katolsk, sen var den en evangelisk-luthersk statskyrka och till slut blev den en demokratisk och öppen kyrka som kallas evangelisk-luthersk folkkyrka – en kyrka öppen för alla. Tack vare Martin Luther så blev Sverige protestantiskt och pga. regel-ändringen i staten så är Sverige nu sekulariserat. Sekulariseringen mellan kyrka och stat har gjort att fler människor blivit mindre religiösa, för det är inget måste att gå till kyrkan på söndagar. Svenska kyrkan är sekulariserat så mer än halva svenska befolkningen är agnostiker och ateister. Staten registrerar alla namn istället för svenska kyrkan som gjorde det förr i tiden då man blev medlem i Svenska kyrkan om man var född i Sverige.

Katolska kyrkan och Ortodoxa har ganska stränga regler och jag tror deras regler kan leda till att folk börjar frågasättta deras egna tro, pga. stränga regler som t.ex. förbjuden abort, accepterar inte homosexuella osv. Även fast det är så många ortodoxa och katolska i världen så tror jag att katolska och ortodoxa kyrkan kommer bli mer sekulariserat i framtiden. Världen är mycket modernare än vad det var för ca 200 år sedan tack vare vetenskap och teknologi. Det moderna samhället kan leda till att folk börjar tvivla på Guds existens eftersom forskning handlar om fakta som det finns bevis för, då kanske dem vill ha bevis för att Gud finns också.

Jämför din egen tro och diskutera den utifrån de tre religionerna:

Jag är född muslim eftersom mina båda föräldrar är muslimer. Jag kan inte direkt säga att jag tillhör en religion för jag är inte troende på samma sätt som någon av de tre kristna religionerna och andra religioner. Både Bibeln och Koranen säger att det finns ett paradis och helvete men jag tror på det goda, att det finns ett paradis. Jesus som dem beskriver i kyrkorna, han kan ha funnits men jag tror inte på att han gjort allt som sagts i Bibeln. Han kan ha gjort några saker som står i Bibeln, men jag tror inte på att han gjort det mesta som sagts i Bibeln. Jag tvivlar på Guds existens, för jag vill ha bevis för att han finns, men jag tror på att allt händer för en anledning. Jag är agnostiker eftersom jag tvivlar på Guds existens. Jag tror på att man bara har ett liv och återföds alltså inte, men man kanske hamnar i “Guds rike” och jag tycker att man ska göra det bästa utav sitt liv för man vet aldrig om det finns ett Guds rike eller helvete, för vi är inte döda så hur ska vi veta.

Anika Hossain

Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan, 2.3 out of 5 based on 50 ratings
| Mer
Betygsätt Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan eller som på något sätt är relaterade med Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan.

3 Responses to “Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan”

 1. Tomas on 08 Dec 2008 at 12:06 f m #

  Det var mycket gnäll på katoliker och ortodoxa (dom ägs väl inte heller av nån stat, va jag vet).
  Man måste ju inte vara kristen. Passar inte reglerna kan man göra nåt annat.
  Hela innehållet i Bibeln (förutom några böcker i gamla testamentet som Luther donade med på 1500-talet under reformationen) bestämdes av katoliker och ortodoxa i Laidocea 385 e Kr. (Nya testamentet samma för katoliker, ortodoxa och protestanter.) Fanns bara en kristen kyrka fram tom 1056. Då delades kyrkan i 2 delar. Katoliker och ortodoxa. Sedan bröt sig protestanterna ur den katolska kyrkan på 1500-talet.
  Enligt katolikerna valde Jesus bara män till sina lärjungar och därför har dom inga kvinnliga präster. Har inget med fördomar mot kvinnor att göra.
  Det första en katolik gör när han kommer in i en katolsk kyrka är att knäböja inför Maria (Jesus moder)och gör korstecknet 3 gånger (Ave Maria, Hell Mary full of grace…).

  Vidare finns det heller inga kvinnliga “ledare” inom islam och det är inte heller tillåtet med homosexualitet eller???

  Fast man ska inte diskutera politik och religion….

 2. A on 19 Mar 2010 at 1:51 f m #

  Religion handlar inte om att man ska ha bevis för allt, det handlar om tro.

 3. ingrid malmgren on 05 Feb 2012 at 5:06 e m #

  Jag tycker att ämnet har behandlats utifrån en mycket fördomsfull vinkel. Den katoska kyrkan är mer utbredd, och starkare i tron kanske just därför att den håller på fler principer. Dessutom är det helt fel att den katolska kyrkan inte är öppen, det är sannt att påven leder kyrkosamfundet, men han har inte den makt som beskrivs.
  Som Tomas skriver så borde också islam ifrågasättas i kvinnofrågor…
  Men på slutet så verkar det som om Anika håller sig till religionen trots allt för säkerhets skull, ifall det vore sant, hon borde inte kalla sig agnostiker…

Kommentera Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrkan

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2