.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Japans moderna ekonomi

Ämne: Ekonomi, Geografi
| Mer

Bakgrunden till Japans ekonomiska krasch

För att förstå vad som händer i ett land måste man veta landets bakgrund. Japans ekonomiska problem rotar sig ett par decennier bakåt i tiden. Även de gånger då det har gått bra för landet har det berott på händelser lite längre bak i historien.

Efterkrigstidshistoria – Politik (och ekonomi)

Under sju år efter andra världskriget styrdes Japan av USA, som besegrade Japan under kriget. USA avvecklade hela den japanska krigsmakten och införde ett nytt politiskt system, efter den amerikanska modellen. När Japan, den 28 april 1952, åter blev själständigt, ville USA fortfarande samarbeta med landet och använda det som en östasiatisk bas mot kommunismen, som aldrig varit populär för amerikanarna. USA hjälpte även Japan med att komma in i västvärldens handel och ett flertal internationella organisationer som främjade Japans handelsposition.

1955 gick de två konservativa japanska partierna Demokraterna och Liberalerna samman och bildade Liberaldemokratiska partiet, LDP, som ledde Japan i de närmaste fyra årtiondena. Ekonomin förbättrades hela tiden och redan tio år efter självständighetsförklaringen hade Japan samma produktionsnivå som innan kriget. Landets industrier var tills största delen förstörda efter kriget. Uppsvinget kom till följd av förståelse av vad världsmarknaden har för behov, stora investeringar av företagen och hårt arbete från de stolta japanerna. Varje år ökade bruttonationalprodukten med minst 10 procent och så fortskred det fram till sjuttiotalet då bland annat oljekriser drabbade många av världens länder hårt. Japan klarade sig dock förhållandevis bra och nådde snart åter en BNP-tillväxt, på ca 4-6 %. Under sjuttiotalet råkade Japan ut för fler problem. De första politiska skandalerna på mycket länge skapade oro i handeln och i vardagen. Ledaren för det politiska partiet LDP fick avgå efter skandaler som innefattade olagliga markspekulationer och mottagna mutor från den amerikanskt flygplanstillverkaren Lockheed. LDP tappade mångas röster i det närmaste valet och vann med oerhört liten majoritet. Ett par år senare hade de dock återfått folkets förtroende och styrde nu landet med betryggande majoritet. Mot slutet av 1980-talet drabbades regeringen av fler skandaler, till vilka mutor i form av förmåner till högt uppsatte politiker hörde. Återigen blev det nya oroligheter bland folket och ekonomin blev lidande, som effekt av minskad konsumtion. 1989 dog den japanska kejsaren Hirohito, som efterträddes av sin son Akihito. I politiken skedde förändringar runt år 1990. Det japanska socialistpartiet, JSP, hade växt sig starkt och tog över majoriteten i överhuset. Det var första gången något annat parti än LDP fick majoritet där sedan införseln av det nuvarande politiska systemet. Ett fåtal år senare blev politikerna i Japan oense om en militärfråga och alla drog åt olika håll med sina åsikter. Under 1993 drabbades landet av en av de största politiska kriserna i historien. Shin Kanemaru, viceordförande för LDP, fälldes i domstol för att ha tagit emot olagliga bidrag i mångmiljonbelopp från företaget Sagawa Kyubin. Dessutom hade han lurat staten på 70 miljoner kronor. Folket misstrodde numera alla politiker och det nästkommande valet fick rekordlågt deltagande. Mandatsystemet hade i Japan lett till att företag hade sponsrat partierna som passade bäst för dem med olagliga mutor. Allt ledde till att de stora partierna LDP och forna JSP fick många avhoppande politiker och med Japans ekonomiska problem som började bildas blev det kolossala valnederlag för båda partierna. Avhoppare från de starka partierna bildade egna partier som tillsammans kunde utgöra en koalitionsregering som tog över makten från de nergångna storpartierna. Den nya regeringen hade svårt för att samlas. Politiker från olika partier och med olika åsikter skulle leda landet, när det var på väg in i en lågkonjunktur. Koalitionsregeringen kunde inte hålla ihop länge och splittrades kort efter att den bildats. Istället kunde LDP och Socialisterna gå ihop och återta makten. De övriga partierna som åter var ensamma kunde inte rå på de två jättarnas koalition. 1995 drabbades Japan av svåra jordbävningar och småpartiernas nya koalition, NFP, nya framstegspartiet, tog tillfället i akt och anklagade regeringen för dålig katastrofberedskap etc. En kort tid efter jordbävningarna utsattes Tokyos tunnelbana för ett terrorattentat. En religiös sekt placerade en nervgasbomb vid en tunnelbanestation och 5000 människor drabbades. Alla händelser fick landet att bli instabilt när man insåg hur skört det var. Politiken handlade om vem som hade makten, inte hur landet styrdes. Ingen hade möjlighet att ta tag i politiska frågor och ekonomin när de som styrde landet hade helt olika åsikter som aldrig riktigt kunde komma fram. Valet år 1996 hade det lägsta valdeltagandet någonsin, 59 %.

Kapitel 2 – En av världens mäktigaste ekonomier rasar

Förra kapitlet avslutades 1996 med en presentation av valdeltagandet. Nu går vi in i skedet där Japans ekonomi faller ihop. Men först kommer lite närmare fakta om vad som har hänt med ekonomin i Japan under de senaste åren.

Den ekonomiska kraschen

1985 började värdet på den japanska valutan, yen, stiga kraftigt. Det blev dyrare för andra länder att köpa japanska produkter när de fick betala mer för yenen vilket gjorde att exportsatsande företag fick göra stora förändringar för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Expansionen bland de japanska företagen fortsatte utan tanke på att man skulle nå en gräns för hur mycket man egentligen kan expandera. Smällen kom olägligt just när ekonomer förutspådde ett stort uppsving. Företagen gjorde enorma investeringar och bankerna lånade ut ofantliga mängder pengar, säkra på att det skulle gå bra för de nyinvesterande företagen. Med stora nyinvesteringar och stor produktionskapacitet tog det stopp för landet. Den internationella marknaden ville inte ha fler japanska produkter än den hade. Marknaden var mättad. Japan gick in i en lågkonjunktur. Politiken med brokiga koalitionsregeringar och småpartier under början av 1990-talet var för rörig för att kunna ta tag i den ekonomiska krisen. Lagar som skyddar inhemska företag har försvårat en vändning av lågkonjunkturen. Officiella och inofficiella lagar om kartelltvång har hindrat fri konkurrens från att förbättra konjunkturen. 1997 gick flera stora japanska företag i konkurs och lämnade kvar miljardskulder till banker som tidigare inte tvekat det minsta över att låna ut pengar. Företagen som hade för stor produktionskapacitet var tvungna att dra ner på antalet anställda och göra andra nedskärningar. Börserna rasade och aktiekurser sjönk i botten. Japan hade haft låg arbetslöshet under uppsvinget som hade varat i årtionden när det plötsligt blev stor arbetslöshet. Japan är fortfarande i djup lågkonjunktur och regeringen har insatt mångmiljardprogram för att sanera landets ekonomiska system. Den japanska yenen var en av bovarna i dramat som kunde ha fått hela världsekonomin att rasa 1997-1998. Yenen som stigit i värde sedan mitten av 1980-talet, föll snabbt i värde när börserna rasade och företag gick i konkurs. USA gick då in och stödköpte yenen så att den blev mer “sällsynt” och mer attraktiv och därför inte tappade allt värde. Priskartellerna i Japan gjorde att priserna hade svårt för att sänkas. Istället höjdes de på grund av den minskade konsumtionen och innan man hade kunnat sänka priserna på grund av lagstiftningar hade värdet på yenen blivit så lågt i Japan att ett stödköp var nödvändigt.

Japans moderna ekonomi, 2.6 out of 5 based on 13 ratings
| Mer
Betygsätt Japans moderna ekonomi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Japans moderna ekonomi eller som på något sätt är relaterade med Japans moderna ekonomi.

Kommentera Japans moderna ekonomi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2