.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Jesus

Ämne: Biografier
| Mer

Jesus Födelse

1. När Jesus föddes i staden Betlehem i Judeen, kom några stjärntydare från länderna i öster till Kung Herodes som regerade. Stjärntydarna sa ” Var finns judarnas nyfödde
kung ?, vi har kommit hela vägen för att hylla honom “.
Kung Herodes blev orolig av deras fråga. Herodes skickade dem och kallad in sina religiösa ledare och frågade dom om dom viste var denne kung skulle födas. Den nya kungen skulle födas i Betlehem och Herodes skickade ett meddelande till stjärntydarna att dom skulle ta med sig Jesus när dom hittat honom för att han skulle hyllas. Stjärntydarnas
glädje var mycket stor och när dessa män kom till det hus där Jesus föddes och dör Maria satt med din son föll stjärntydarna på knä och hyllade Jesus. Dom gav Jesus presenter och guld. På hemvägen med Jesus så gick de inte till Herodes utan en herren ängel uppenbarade sig i Josefs dröm och sa “Stig upp och fly till Egyptern med barnet och dess mor och stanna där tills jag säger till, för Herodes kommer att försöka döda barnet “. Kung Herodes blev rasande när han upptäckte att stjärntydarna inte hade lytt hans order.

I sin ilska skickade Herodes ut sina soldater till Betlehem för att döda alla som var 2 år eller under det. Många barn dog i onödan men Jesus vilade tryckt i Egyptern i ett långt tag tills ängeln uppenbarade sig i Josefs dröm och sa ” Stig upp och ta med dig barnet och dess mor tillbaka till Israel för de som försökt döda Jesus är nu döda “. Herodes var nu dör så Josef löd ängeln och begav sig till Israel tillsammans med Jesus och Maria. Men i Josefs nya dröm fick en varning om Herodes son Arkelaus och begav sig inte till Judeen utan till vandrade mot Galiléen och bosatte sig med Jesus i Nasaret.

JESUS LIV I NASARET

2. Medan de bodde i Nasaret predikade Johannes döparen ute i den Judiska öknen. Hans ständiga budskap var ” Vänd er bort från era synder. Omvänd er till gud. Himmelriket står för dörren “. Johannes bar kläder vävda av kamelhår och bar ett läderbälte.

Hans mat bestod av gräs och vildhonung. Många människor från olika ställen i Israel kom för att bli döpta av Johannes och när dom erkänt sina synder döpte Johannes dem i Jordan floden, men när han såg fariseer och sadducéer angrep Johannes dem och sa förargat att de måste vända sig från synderna genom att göra en god gärning och att dom inte är tryggare för att de härstammar från Abraham. Snart skulle det komma en man som är så stor att Johannes inte ens är värdig att röra hans skor. 3. Jesus kom sedan till Johannes för att döpas,
då sa Johannes ” Det kan inte vara riktigt. Jag är den som behöver döpas av dig. ” Men Jesus måste göra allt som är rätt, så Jesus döptes av Johannes och himlen öppnade sig och han såg Guds Ande komma ner
som en duva och en röst från himlen sa ” Detta är min älskade son och han är min stora glädje ”
Jesus leddes senare ut till öknen av Guds Ande för att frestas av Satan. Under 40 dygn svalt Jesus ute i öknen och blev mycket hungrig.
Då frestade satan honom att förvandla stenarna till bröd men Jesus sa
” Nej ! Skriften säger att bröd inte kan tillfredställa människans själ, bara lydnad för guds ord kan göra det. ” Satan tog då Jesus till templets tak i Jerusalem, och sa ” Hoppa ner, och bevisa att du är guds son, skriften säger ju att gud ska sända sina änglar att skydda dig.” men Jesus sa som svar ” Skriften säger också att man ska inte utmana herrens gud med dåraktiga handlingar. Till sist tog Satan honom till toppen av ett mycket högt berg och sa ” Jag ska ge dig alltsammans du ser om du böjer knä och tillber mig. ”
” Gå bort, skriften säger: du ska endast tillbe Herren gud, du ska bara lyda honom. ” sa Jesus. Då gick Satan iväg och guds änglar kom till Jesus och betjänade honom. När Jesus hörde att Johannes satt i fängelse begav sig Jesus tillbaka hem till Nasaret men flyttade senare till Kapernaum där han började predika.

LÄRJUNGARNA

4. En dag när Jesus gick på stranden såg han två bröder som satt i en båt (Petrus,Andreas), och Jesus ropade ” Kom med så ska jag visa hur man fiskar människor.” De två bröderna som satt och lagade nät följde
med Jesus. När det gått en bit mötte Jesus och bröderna två bröder tillsammans med sin far, Jesus bad dem följa honom och det gjorde dom.
Jesus lärde sina lärjungar hur man skulle ta hand om människorna,
meningen med allt och hur man bad, när lärjungarna bad Jesus att lära dem be så gav Jesus dem en hel bön

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilje ske, på jorden
som i himlen. Ge oss idag vårt
bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som
står i skuld till oss. Och
utsätt oss inte för prövningar
,utan rädda oss från det onda.

När Jesus vandrade omkring i Galilén städer så sammanfattade Markus
Jesu budskap så här:

* Tiden är inne Nu är tiden inne för guds
rike att komma.
* Guds rike är nära Redan nu finns guds rike,
men inte det fullkomliga
guds rike, därför måste man
vara beredd.
* Omvänd er ….. Att man ska lita fullständigt
på gud.
* Tro på budskapet Gud älskar människorna
därför vill han rädda dem
från ondskan.

JESUS LIKNELSE

(mat 13)
En lantbrukare sådde sina säd på sina åkrar, när han strödde ut sädeskornen föll en del på stigen och fåglarna åt upp det.
Och en del föll på den steniga marken och växte upp snabbt men brändes sönder snabbt för att den hade för liten rot. En annan del av kornen föll bland törnrosorna och kvävdes av rosorna, men den del som hamnade på den goda jorden gav trettio, sextio och till och med 100 gånger så mycket säd än han fått. Och detta innebär kanske att även en person som har lite säd kan få lika mycket säd som en som haft mycket säd om han tar hand om det han har.

JESUS BOTAR

(mat 9)
Ryktena hade spridit sig att Jesus kunde läka så
en dag när Jesus och hans lärjungar var ute kom en kvinna som i tolv år lidit av blödningar och tog på Jesus mantel och tänkte
att om hon tog på Jesus så skulle hon läkas. Och Jesus sa
“Din tro har botat dig” Och kvinnan blev omedelbart frisk.

JESUS UNDER

(mat 8)
Jesus tillsammans med sina lärjungar gav sig ut i en båt och plötsligt
blåste en fruktansvärd storm upp men Jesus sov iallafall. Lärjungarna blev mycket rädda och gick till Jesus och sa ” Herre, hjälp oss !!!,vi sjunker. ” Jesus sa då ” Vad ni har svårt att tro. Varför är ni så rädda ? ” Jesus stod upp och höjde sina armar i luften och stormen stillade genast.

JESUS DÖD

Jesus visste att en dag skulle han förådas av en av sina lärjungar.
Judas som var en av Jesus lärjungar skulle få 30 silvermynt om han förådde Jesus. Jesus satt tillsammans med sina lärjungar och sa som det var, att han måste då precis som förutspått för att Jesus hade brytit mode lagen. 1. Jesus var med sina lärjungar när det skedd.
Judas kom med tillsammans med 12 beväpnade män utsända av dom judiska ledarna. Jesus sa till dom beväpnade ” Är jag så farlig att ni måste beväpna er med klubbor och svärd ? ” I samma stund flydde lärjungarna.
2. Jesus leddes till översteprästen Kaifas hus. Där dömdes Jesus till döden och Petrus förnekade att han kände Jesus.
Vid korsfästningen krävde folk att lagbrytaren Barabbas skulle friges men inte Jesus. 3. Så blev det och Jesus korsfästes tillsammans med två rövare. I tre timmar var jorden täckt av mörker från klockan 12 till 3 och då ropade Jesus ” Eli, Eli, lema sabaktani ” (Min gud,
min gud varför har du övergett mig !!!!!) och efter en andra gång så dog Jesus. Marken skakade, gravar öppnade och döda blev levande.
Sedan kom Josef och bad om att få ta hand om Jesus kropp. Josef tog
kroppen och lindade in honom i ren linneduk och lämnade honom i en grav uthuggen ur ett berg. Översteprästen sa ” Jesus sa att han skulle uppstå efter tredje dagen, så låt oss försegla graven på tredje dagen så att ingen av lärjungarna kan ta kroppen.” På den tredje dagen då vakterna stod utanför den förseglade graven kom Maria från Magdala och den andra Maria till graven då marken genast började skaka och vakterna blev så förskräckta att dom svimmade av. En ängel rullade undan stenen som blockerade graven och sa till kvinnorna
” Var inte rädda, jag vet att ni letar efter Jesus som har uppstått som han sa, så tala om det till alla hans lärjungar som han kommer att möta i Galiléen.” När kvinnorna hört detta sprang de genast till lärjungarna och talade om detta. Lärjungarna begav sig till Galiléen för att möta Jesus. När de kommit dit så knäböjde de sig framför Jesus och Jesus sa ” Jag har fått all makt i himlen och på Jorden så gå ut och gör alla till lärjungar och lär dem lyda alla bud jag gett er. Jag kommer alltid att finnas hos er till tidens slut ………… ”

LEDANDE GRUPPER

Fariséerna

Judendomen hade vi den här tiden utvecklats till en lagreligion,
som bestämde hur man skulle göra vid nästan alla situationer.
Och de judar som ivrigast ville följa dessa regler var fariséerna.
Fariséerna såg sig själva som arvtagare till dom stora profeterna.
På Jesu tid fanns det ungefär 5000 fariséer i Israel.

Sadducéerna

De gjorde en mäktig grupp i det judiska samhället.
Till dem hörde översteprästen och andra högre präster. Sadducéer
var dom rikaste och förnämsta personerna. Sadducéerna gjorde tvärtemot fariséerna dom samarbetade med romarna.

De skriftlärda

De skriftlärda utgjorde en grupp som var experter på att tolka skrifter. Många skriftlärda var samtidigt fariséer.
Dom var även mycket duktig på lagar.

Publikanerna

Romarna krävde att det judiska folket skulle betala skatt.
För att det skulle gå lättare att ta upp skatten så anstälde romarna så kallade publikaner som betyder ungefär (tull tjänsteman)

SAMMANFATTNING

Jesus föddes någon gång mellan 7-4 f Kr. Den felaktiga beräkningen beror på 500 talet.
Jesus växte upp i Nasaret och hans föräldrar var Josef och Maria.
Troligen hade Jesus samma yrke som hans far, timmerman som inte bara snickrar utan också murar och bygger båtar.
Jesus levde tillsammans med sina lärjungar den mest kände lärjungen är fiskaren Petrus, alla lärjungar var fiskare.
Jesus bröt mot många av dom lagar som fanns som t.ex han arbetade på den dagen då man skulle vila. Jesus dog någon gång mellan 26-36 e Kr

| Mer
Betygsätt Jesus


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Jesus eller som på något sätt är relaterade med Jesus.

Kommentera Jesus

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2