.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Jesus-Nya testamentet

Ämne: Biografier
| Mer

Jesus Föddes år 7-4f.kr i Bethlehem i en krubba i ett stall. När detta hände visade sig en ängel för några herdar en bit bort och berättade att Messias hade fötts. Tre astronomer i öster såg en stjärna som berättade budskapet. Dom tog med sig gåvor och begav sig dit ledda av stjärnan. De kom fram och gav gåvorna till Jesus och hälsade honom välkommen. Det är p.g.a detta vi firar jul.

Uppväxten

Han växte upp i Nasaret. Med sina föräldrar. En dag dom var på torget. Så försvann Jesus i tre dagar. Han hade stannat i templet och de lärda var imponerade över hans svar och förklaringar på allting. När Josef och Maria hittade honom vid templet så skällde de på honom men han svarade bara “Förstår ni inte att jag måste vara hos min fader”.

Jesus far var timmerman och som Jesus far var han skyldig att lära honom ett hantverk. Det blev då förmodligen snickare. En timmerman kunde bygga hus, båtar och mycket annat.

Startskottet

När Jesus var 30år så begav han sig till en profet, Johannes döparen. Johannes hade insett att Messias var på väg, så han började döpa människorna till syndernas förlåtelse. Jesus blev också döpt och efter det öppnade sig himlen och gud kom ner i form av en duva och berättade att Jesus var messias. Efter dopet gick han ut i öknen för att förbereda sig då passade jävulen på att testa Jesus. Han försökte locka Jesus att bli en världshärskare. Men
Jesus stod emot för hans välde skulle vara andligt. När han återvänt gick han runt i byarna runt Gennesarets sjö
För att välja ut sina 12 lärjungar.När han hade gjort det begav han sig för att predika i Galiléens småstäder.

Budskapet

Budskapet som Jesus gav var :
• Älska era fiender.
• Behandla andra som du vill bli behandlad.
• Förlåt och älska varandra.
• Tro på gud och bry er inte om saker och pengar.
• Ge till de fattiga.

Lärjungen Matias sammanfattar budskapet “Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.
Omvända sig var att förändra sitt inre med guds kraft och omskapas till en ny människa. Jesus gjorde troligtvis människorna besvikna för han talde om att det inte är ett världsligt rike på jorden. Guds rike är inte färdigt. Först ska guds sändebud visa sig på himmelen. Då ska de döda uppstå och komma till gud. De onda ska komma till djävulen och stanna där. Jesus sa att bönerna och lyda buden var riktigt men det viktigaste var att tro på Jesus budskap och gud. I bibeln kallas guds räddning för frälsning, därav frälsaren.
Jesus ställer omöjliga krav på människan vid bergspredikan. Som att älska sina fiender och att man har syndat
Bara man tänker ont. Sånt är omöjligt för vem som helst.
Det finns en gyllene regel och den är “man ska vara mot andra som man vill bli behandlad

Jesus hjälpte de svaga i samhället. Därför sade han att de som hjälpt en människa utan pengar, bostad eller mat skall komma till himmelriket. För det de gjort för de svaga vännerna till Jesus har de gjort för Jesus.
Det finns ett bud som kallas det “dubbla kärleksbudet”. Det sammanfattar de 10 buden i ett enda.

Metoderna

Under Jesus vandringar och predikor händer en hel del undervärk. Bl.a så väcker han döda,
går på vatten, torkar ett fikonträd och botar svårt sjuka. Det var inte bara Jesus som kunder göra underverk, en man vid namn Hanina kunde bota obotliga sjukdomar. Jesus var också känd för att berätta liknelser.
T.ex en dag så frågade en man vem ens “nästa” är. Istället för att svara sa Jesus en liknelse: En man blev överfallen och slagen. När han låg på vägen kom först en präst och struntade i honom, sen kom en annan
man som var underpräst, också han ignorerade honom. Sist kom en samarier, ett föraktat folk på den tiden, han stannade och tvättade av såren och tog honom till ett värdshus där han gav värden pengar för att hand om den skadade. Sen frågade Jesus vem som var den nästa till den skadade mannen. Han borde menat samariern men han menade att alla är ens nästa. Detta var en liknelse och den berättade detaljerat vem ens nästa är.

Fiender

Jesus ansåg sig som ett högre väsen mot folket, att han kunde säga vad som är rätt och fel och att han kunde förlåta synder som gud. Detta måste gjort folket irriterat. En gång återvände han till templet i Nasaret. Där läser han en text ur profeten Jesajas bok. Med den berättar han för folket i templet att han är messias. Dom blir genast arga och kör ut honom och sen tänkte dom knuffa ner honom för ett berg, men istället går han rakt genom folket. Evangelisterna trodde på att han var messias. Jesus använde ofta hårda ord mot sina motståndare, han fick då mäktigare och farligare motståndare präster bl.a, de tyckte att Jesus id var över nu och att han skulle bort. Jerusalem var en farlig stad för honom nu, ändå gick han dit för att fira påsk med lärjungarna.

Slutet (sista veckan)

Jesus och hans lärjungar var pilgrimer. En profet hade förutspått att Messias skulle komma åkande på en åsna in i Jerusalem. Människor ropar hosianna och lägger ut sina mantlar för honom. Messias har anlänt. Sin sista kväll
Håller Jesus och hans lärjungar en nattvard tillsammans. Den firar alla judar till minne av räddningen ur Egypten.

En dag i Jerusalem så ställer han till med ett fasansfullt liv på templets förgård. Han river ner alla stånd på marknaden och släpper ut alla djur och säger: Står det inte-Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.
På natten är Jesus på olivberget för att predika. Hans lärjungar sover då en folkmassa ledd av självaste Judas, en av lärjungarna som har förrått Jesus mot en summa pengar. Jesus blir tagen till staden där soldaterna gör narr av honom. En av lärjungarna, påstår att han inte känner Jesus tre gånger innan tuppen galer på morgonen som Jesus förutspår dagen innan. Sen tas han till Pilatus där han ska dömas. Pilatus ser inte att han har gjort något fel men folket tvingar honom att släppa en annan förbrytare och Jesus döms till döden. Först piskas han sen får han gå med korset på ryggen till offerplatsen. Där spikas han fast med stora spikar och slägga. Sen ställs han upp mellan två andra korsfästa tjuvar. Soldaterna gör än en gång narr av honom sen dör han.

Fortsättningen

En ansedd man vid namn Josef tar mod till och frågar Pilatus om Jesus kropp. Han får den och begraver den i en grotta han låtit hugga ut i ett berg. Men en dag när två kvinnor kommer in i grave uppenbarar sig en ängel och berättar att Jesus har uppstått och inte är kvar. Evangelisterna är tron på Jesu uppståndelse det viktigaste.
Den som tror på det skall också få evigt liv.
Evangelisterna skildrar det efter döden på olika sätt. Markus och Lukas berättar att han åker upp i Lärjungarnas
åsyn. I Matteus skildring kommer han istället ner och ger lärjungarna missionsbefallningen som är vida berömd.

Kristendomen blir en världsreligion

Sju veckor efter påsk och Jesu död sitter lärjungarna i ett hus då plötsligt en vid far rakt genom huset och tungor av eld stannade över var och en av deras huven. De fick var sin ande och började att tala andra tungomål. Folk kom till deras hus och trodde att de var fulla. Då ställer sig Petrus upp och säger att gud har låtit honom uppstå. Alla som hör bör låta sig blir döpta i Jesu namn. Och det gjorde 3000 döpte sig den pingstdagen. Detta berättar Apostlagärningarna. Det blev en liten grupp anhängare till Jesus.
I denna grupp delade man allt och undervisade om Jesus. Senare fick Lärjungarna i uppdrag att åka kring i Asien och Europa för att sprida Kristendomen den nya tron. Det var iförsig inte helt nytt men det nya var att man hela tiden trodde att Jesus alltid var med en dygnet runt vad man en gjorde.
Apostlagärningarna är fortsättningen på Lukasevangeliet som beskrev Jesu liv och verksamhet och den berättar hur läran spreds. Apostlagärningarna anses till stor del vara sann ty det finns inget som motsäger den. Det finns inget som stärker inneghållet.

Jesus-Nya testamentet, 1.5 out of 5 based on 2 ratings
| Mer
Betygsätt Jesus-Nya testamentet


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Jesus-Nya testamentet eller som på något sätt är relaterade med Jesus-Nya testamentet.

Kommentera Jesus-Nya testamentet

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2