.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Jesus

Ämne: Biografier
| Mer

Jesus födelse

Jesus föddes för ca 2000 år sedan. Hans föräldrar Josef och Maria var ett ungt par som bodde i staden Nasaret i GalilÈen i Palestina som tillhörde kung Herodes område. En dag kom Maria till Josef och sade att hon väntade barn, trots att de inte haft något samliv. Josef blev förskräckt och tänkte lämna Maria. Men då visade sig en ängel för honom och sade att barnet i Maria blivit till genom en helig ande.
Eftersom landet Palestina på den tiden tillhörde Romarriket så beordrade den romerska kejsaren att alla som levde där skulle skatteskriva sig. Josef och Maria reste då till Betlehem som låg i en anna del av Palestina för att skatteskriva sig där. Medan de var där födde Maria en pojke som fick namnet Jesus. Enligt bibeln så lyste en stor stjärna på himlen ovanför stallet där Jesus hade fötts den kvällen. Stjärnan var vägvisare till de tre vise männen som kom till stallet för att överlämna gåvor till Guds son, Messias (Jesus).
Kung Herodes som fick höra att en ny Messias var på väg blev rädd. Han befall då att alla pojkar under två år i Betlehem skulle dödas. Men en ängel uppenbarar sig då för Josef och berättar att han, Maria och den lille Jesus måste fly till Egypten, och så gör dem. Men när Herodes dör så återvänder dem till Nasaret.
Jesus barndom
Jesus som nu var ett barn gick säkert i skola och så hjälpte han nog pappa Josef i snickararbetet. Att hjälpa sin far fick man börja med i mycket tidig ålder. Bibeln berättar också att Jesus hade flera såmsyskon men nästan ingenting berättas om dem. Eftersom det berättas och vets enormt lite om Jesus barndom så är det som skrivs om den inte bevisat. Men det kan med stor sannolikhet vara sant.
Jesus fosterland
Landet Palestina var det land Jesus föddes och växte upp i. Palestina var under hela Jesus levnadstid romerskt. Romarriket innefattade på den tiden hela medelhavsområdet. Romarna styrde med järnhand och i Judeområdet (Palestina) i Romarriket var det alltid oroligheter, eftersom Judarna ville kasta ut Romarna och bilda en självständig stat. Men Judarna lyckades aldrig, Romarna var för starka. Judarna längtade också efter att Messias skulle komma och göra Palestina fritt och självständigt. Jesus själv växte upp till en mycket lärd och vis man.
Jesus döps
Jesus döptes vid 30 års ålder av Johannes döparen, en märklig känd profet som bodde i öknen vid Jordanfloden. När Jesus döptes öppnades himlen och guds heliga ande steg ner och sade: “Det här är min älskade son, det här är min utvalde”. Det var tecknet på att Jesus var guds utsände Messias. Allt detta enligt bibeln.
Jesus budskap
Jesus hade många budskap till människorna, ett var “Den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni också göra mot dem”. Jesus ville att människorna skulle vara snälla och goda mot varandra, inte hämndlystna och onda. De skulle inte begå brott och orättvisor.
Bergspredikan-Jesu etik
I bergspredikan-Jesu etik beskriver Jesus vilken moral och etik människorna ska använda. I bergspredikan säger Jesus att man ska älska sina ovänner och be för dem som förföljer en. Han förklarar också att man inte ens får tänka på att begå brott. Att tänka onda tankar och önska det förbjudna var att synda mot Gud, menade Jesus. I bergspredikan sade även Jesus att man inte ska bekymra sig så mycket. Han drog paralleller med fåglarna och menade att de inte sår, skördar och samlar föda i lador, de får sin mat från gud. Jesus sade: “Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer, var dag har sin egen plåga”.
Så tycker jag om Jesus budskap
Det Jesus sade tycker jag var bra, helt okay. Jag menar, Jesus ville förändra människors syn på varandra, han vile att man inte skulle vara så hårada mot varandra och ta mer dagen som den kommer. Jesus predikade mer jämställt. Han ville att alla människor skulle vara lika värda såväl fattiga som rika, kninna som man. Han var nog ganska jämställd i det han sade, men inte riktigt fullt ut. Men jämställdhet var nog ingen stor fråga på den tiden. Det accepterades bara att männen var de som hade makten och bestämde, men så tyckte ju inte Jesus som sagt. Hans budskap i övrigt var nog lite hårda. Jag menar han sa ju inte direkt emot de straff som fanns. Och straffen för brott som fanns på den tiden var ju i det hårdaste laget. Ett exempel är straffet för äktenskapsbrott. Om t.ex. en kvinna begick äktenskapsbrott var straffet för detta stening. Och detta sa ju inte Jesus direkt stopp till men däremot sade han stopp genom att gå en massa omvägar.
Så tror jag om Jesus budskap idag
Idag då vi är mer jämställda mellan kvinnor och män så skulle nog några av hans budskap inte fungera, då tänker jag främst på hans ställning i frågan om äktenskapsbrott där han gick i linje med Guds budskap. Men många av hans budskap (mest de om hur man ska behandla varandra) skulle nog fungera rätt bra i dagens samhälle. Om de däremot har någon betydelse tror jag inte så mycket på. Idag har vi alla lagar och ordningar som vi ska följa och det finns nog många unga i dagens samhälle som inte vet vad Jesus budskap var. Våra lagar idag kanske i viss mån är grundade på Jesus etiska budskap. Men att Jesus skulle ha stor betydelse idag rent konkret har jag svårt att tänka mig.
Så tror jag om Jesusfigurer idag
Om det finns någon Jesusfigur idag tror jag inte. Det skulle möjligtvis vara kända musiker och skådespelare som talar om fred och sådant, men de är fler och inte ensamma som Jesus var. Men det kan ändå ha betydelse det dem säger, speciellt för unga som ser dem som idoler och lyssnar på dem. Varför de förespråkar fred och sådant är nog för att innan de blivit kända har de tyckt de här sakerna och när de blir kända så står de för det här och förespråkar det. För när de är kända så lyssnar fler människor på vad de säger och tar det till sig. Exempel på detta är alla välgörenhetsgalor med stora kändisar som t.ex. Micheal Jackson och det här lilla röda aids märket som nästan alla känisar bär i officiella samanhang.
Vad är ett underverk
Ett underverk är att t.ex. väcka upp någon från det döda, gå på vattnet eller att göra otroliga saker. Jesus utförde många underverk. Några av dem var just att väcka upp döda, gå på vattnet och bota sjukdomar.
Jesus underverk
Jesus första underverk (enligt Johannes evangelium) var att förvandla vatten till vin på ett bröllop i staden Kana.
Vinet på festen hade tagit slut och det ansågs som mycket pinsamt om mat och dryck tog slut under en fest. Men Jesus räddade situationen genom att i hemlighet förvandla sex stora krukor vatten till vin. Bröllopsvärden blev förvånad när han fick smaka på Jesus vin. Han förvånades av att det smakade bättre än det vin som hade tagit slut. Han ropade på brudgummen och sade: “Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet till nu”. Han var då ovetandes om att det var Jesus vin han drack av.
Mina egna funderingar om underverk
Jag tror inte på underverk och speciellt inte på Jesus. Det är bara någon som har hittat på dem för att förbrylla andra människor och skapa ovisshet.
Varför står det om Jesu underverk i bibeln och vad vill man bevisa med dem (tror jag)
Jesus underverk tror jag som sagt inte på. Det är bara någon som har trott sig sett dem för att han/hon vill så mycket att Jesus ska vara Messias. Och det är också detta man vill bevisa med Jesus underverk. Att han verkligen är Messias och Guds son. Det är därför de står med i bibeln, eftersom det just är ett stort argument för att Jesus skulle vara Guds son-Messias.
Jesus fiender
Jesus hade skaffat på sig många farliga fiender genom livet. En av dessa var de romerska härskarna som inte ville ha någon ny Messias. De var rädda att Jesus hetsade sina anhängare till uppror. Andra var FarisÈer och skriftlärda som tyckte illa om Jesus för att han hade sagt att de skulle hamna i helvetet. De menade också att han bröt mot guds lagar. Han hade även prästerna i Jerusalems tempel emot sig. De ansåg att han hade hånat Gud och predikat en lära som inte stämde med den judiska religionen. Prästerna tyckte också att Jesus varit fräck och oförskämd mot enligt dem respekterade och goda människor.
De judiska ledarna visste så här i påskfirartider att Jesus skulle besöka Jerusalem för att fira just påsken. De beslöt då att han skulle gripas och dödas så fort som möjligt.
Jesus hade även en förrädare ibland sina lärjungar, han hette Judas. Den sista kvällen i frihet samlade Jesus lärjungarna för att äta en påskmåltid. Under måltiden tog han ett bröd och bröt det åt lärjungarna. Jesus sade att brödet var hans kropp. Sedan gav han dem vin och sade att vinet var hans blod. Denna företeelse finns fortfarande och kallas nattvarden. Innan nattvarden hade Jesus avslöjat att Judas var förrädaren så Judas deltog inte i nattvarden.
Jesus grips
Efter måltiden vandrade Jesus och lärjungarna till Getsemane trädgård på Olivberget. Jesus kända att något hemsk väntade honom, han kände fasa. Och någonting hände också. En grupp män kom gående mot Jesus. Judas gick i spetsen av gruppen och när han kom fram till Jesus kysste han honom. I samma ögonblick kastade sig de andra männen över honom och förde bort honom till överprästen. Kyssen hade varit tecknet för de andra männen att den mannen var Jesus.
Jesus döms
Jesus förhördes under natten av det judiska rådet. De kom fram till att han hade hånat Gud och straffet för det var döden. Men rådet kunde inte utdöma dödsstraff. Så de tog med Jesus till den romerska ståthållaren i Jerusalem och övertalade honom att döma honom till döden. Den romerska ståthållaren ville egentligen inte döma Jesus men blev som sagt övertalad. Han sköljde sina händer och förklarade att han var oskyldig till Jesus död. Sedan lät han föra bort Jesus för att dö genom korsfästning.
Jesus död
Jesus blev klädd i en röd kappa och fick en krans av törne på huvudet. Han piskades, slogs och spottades på. Därefter fick han själv bära korsett från Antoniaborgen till Galota. Där spikades han upp på korsett emellan två andra korsfästa rövare. På Jesus kors fanns en skylt där det stod “Judarnas Konung”. Jesus spikades fast på korsett klockan nio på morgonen. Det var mycket folk runt korsen, många hånade Jesus. Klockan tolv föll ett mörker över jorden som varade till klockan tre då Jesus ropade (enligt Matteus). “Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”. Därefter slutade han andas och han dog efter sex timmars lidande på korsett. Det sägs att när Jesus dog skakade marken, Jerusalems tempel brast i två delar, klippor rännade, gravar öppnades och dess döda uppväcktes.
Jesus återuppstår
Jesus var nu död och hans vänner tog hans döda kropp och lindade in den i vitt linnetyg. De lade kroppen i en uthuggen grav i berget och en stor sten rullades för ingången. Romerska soldater fick vakta graven. Men efter tre dagar hände något. Två kvinnliga anhängare till Jesus kom till graven. Då inträffade en stark jordbävning och en ängel steg ner från himlen. De romerska soldaterna föll som döda till marken och ängeln rullade bort stenen från gravöppningen. De kvinnorna gick efter detta in i graven och såg var Jesus hade legat. Kvinnorna sprang snabbt därifrån för att berätta om nyheten för lärjungarna. På vägen mötte de Jesus som sade åt dem att berätta för lärjungarna att möta honom i Gallien.
Jesus himmelsfärd
Lärjungarna begav sig alltså efter ett eget möte med den återuppstådda Jesus till ett berg i Gallien där Jesus väntade på dem. Jesus höll där ett avskedstal till lärjungarna som idag kallas “Missionsbefalningen”. Efter talet steg han upp till himlen och försvann utom mänsklig åsyn. Detta brukar kallas “Jesu himmelsfärd”. Jesus blev cirka 33 år gammal.
Vem var Jesus egentligen
Jag tror att Jesus var en religiös upprorsman. Han ville skapa en religion som skilde sig från den religion han själv tillhörde Judendomen. Och så blev också fallet, den fick namnet Kristendomen och spreds långt efter hans död. Jesus var annars god och snäll mot alla, han behandlade alla lika. För honom hade alla lika värde, kvinnor, barn, män alla hade samma värde. Men han var däremot ond emot alla som inte tyckte som han. Han stred emot sina egna budskap genom att önska död åt sina fiender. En gång lär han ha sagt (enligt Matteus): “Men mina fiender, de som inte vill ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn”.
Jesus guds son, nej det tror jag inte på. Han fanns nog i Palestina på den tiden men jag tror inte att han hade magiska, underliga krafter. Han var nog bara en vanlig man som var smart, bildad, klok och hade högt IQ. Eftersom det var oroligheter i Palestina på den tiden så var nog folk lite desperata på att en ny Messias skulle komma och skapa fred. Och då ville väl folk tro att Jesus verkligen var denne Messias-Guds son. Och eftersom de trodde så mycket på honom så inbillade de sig att han utförde underverk och gick på vattnet. Att han däremot talade om regler och etik och sådant är nog sanning. Och att han dog på korsett är nog också sant. Men att han återuppstod är nog en lögn. Som sagt, jag tror på Jesus men jag tror inte att han var guds son, hade magiska krafter och kunde utföra underverk. Jag tror däremot på att han trodde att han var Guds son och speciell. Jag tror också att Jesus var en bra talare och medmänniska.
Jesus många namn
Jesus kallades och kallas för många olika saker. Här är de som jag känner till och har hittat i böcker.
Jesus
Jesu
Kristus
Frälsaren
Guds son
Messias
Så tycker jag att man ska se på Jesus
Jag tycker att man ska se på Jesus som en god och klok man. Man ska se honom som Kristendomens grundare, alltså grundare till Sveriges religion. Men man ska också se honom som förgrundsfigur i många fall (främst etiska). Man ska helt enkelt se honom som en av världens mest betydelsefulla och kända människor genom tiderna.
Varför är Jesus viktig för många människor idag (tror jag)
Jesus är nog en mycket viktig person för många, speciellt för de som är kristna och tror på honom som Messias. För mig är Jesus inte så viktig och det beror på att jag inte är religiöst kristen och att jag inte tror på honom som Messias. Men jag kan ju tacka honom för att jag får julklappar. Men för de som däremot tror på honom är han nog som sagt en mycket viktig person. De ser honom nog som deras frälsare och Guds son, samt som deras religions grundare. Men jag tror även att de ser honom som en kristen förebild, fastän att han föddes som Jude och dog som Jude.
Varför är Jesus så otroligt känd (tror jag)
Kristendomen som är en av världens största religioner, är Jesus religion. Alla som bor i ett kristet land vet nog vem Jesus var och lite om vad han gjorde. Men även den som är lite allmänbildad och bor i ett land som inte är kristet vet nog vem Jesus var. Allt detta p.g.a. bibeln och nya testamentet som är kristendomens bok. I den står det mycket om Jesus liv, budskap, underverk, död och mycket mer. Allt detta och mycket mer är nog skälen till att han är en av världens kändaste personer så här cirka 2000 år efter hans död.

Jesus, 2.7 out of 5 based on 20 ratings
| Mer
Betygsätt Jesus


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Jesus eller som på något sätt är relaterade med Jesus.

One Response to “Jesus”

  1. z on 03 Okt 2008 at 12:00 f m #

    om jesu budskap om otrohet:

    när maria från magdala skulle stenas för äktenskapsbrott.
    jesus drog ett streck mellan maria och dom som skulle stena henne och sade “han som inte syndat får kasta första stenen” eftersom alla människor syndat, även dom som ville stena så kunde dom ej göra det just pga synden. med det menade han att man ej ska döma så ska ingen döma en.
    på det sättet tog jesus avstånd från stening.

Kommentera Jesus

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2