.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Jonathan Swift

Ämne: Biografier
| Mer

Jonathan Swift hatade människor!

Jonathan Swift var en sällsynt genial människa
- vilken allt gick fel för. Fadern dog innan han föddes.
Barnsköterskan rövade bort honom. Han var född under en olycklig stjärna
och missade alla de höga ämbeten han normalt sett borde ha uppnått. Han avskydde
lukten av människor och var sjukligt renlig. När han blev domprost i Dublin var det en
reträttpost. Två gåtfulla kärlekshistorier förbryllar än i dag litteraturforskarna.
När älskarinnan Vanessa dog råkade han in i en svår kris. Resultatet blev
hans mest kända verk, Gullivers resor, 1726. Han har skrivit flera verk, dock blev dessa verk inte tillnärmelsevis lika kända som Gulivers resor.

Han var en storvuxen, bredaxlad och oerhört bitter man. Han avskydde människor. Dessutom var han hårt belastad av pessimism och melankoli. Tidigt i livet fick han en djupt misantropisk, ja föraktfull syn på världen och mänskligheten.
Var han än kom, oavsett om det var bland de styrande i London eller bland kyrkans undersåtar i Dublin, tog han omedelbart befälet. Han bestämde, styrde och ställde. Det märkligaste av allt var att alla, av hög eller låg grad, omedelbart lydde honom.
Domprosten Jonathan Swift var en högst underlig människa. Ingenting annat förutom hög moral och driven sparsamhet tycktes vara livets bärande innehåll för honom. I ett brev till vännen, den store poeten Alexander Pope, sent i sitt liv skriver domprost Swift mycket typiskt: “ge världen ett piskrapp extra på min begäran”.

Jonathan Swifts väg till den öppna dårskapen och sinnessjukdomen på ålderns höst var lång; ett liv som ständigt var kantat av motgångar och snöpliga tillkortakommanden. Inte sällan hade han fullgod anledning att se världen i svart och betrakta människor som sina fiender. Redan hans första år i livet var fyllda av den tragik som kom att bli hans oblida öde.
Jonathan Swift föddes under en klart olycklig stjärna. Sju månader före hans födelse, vilken skedde den 30 november år 1667 i Dublin, hade hans far avlidit och efterlämnat både hustru och barn i svåraste armod.

De var fattiga, mycket fattiga, trots att de tillhörde den härskande engelska klassen på Irland. Modern tycks av de knapphändiga uppgifter som finns bevarade ha varit en “godhjärtad, frisk och gladlynt” kvinna. Men den unge och redan vid födseln sjuklige Jonathan fick inte stanna någon längre tid hos sin mor. Hans engelska sjuksköterska fattade tycke för honom. Hon bokstavligen stal med sig honom till England när Jonathan var knappt fyllda ett år. När det hela uppdagades ansågs han alltför svag och sjuk för att utsättas för en ny resa. Han fick stanna i sin sköterskas hem i tre år.
Entydiga uppgifter säger att när Jonathan Swift vid fyra års ålder återvände till Irland kunde han läsa och var redan duktigt kunnig i bibelkunskap.
Men inte heller nu får han stanna hos sin moder.
Återigen skiljdes han bryskt ifrån henne. Vid knappt fyllda sex år sattes han i skola i Kilkenny School av en farbror. Denne såg även senare till att Jonathan Swift vid femton års ålder kunde påbörja studier vid det ansedda och berömda Trinity College i Dublin.
Det har av flera levnadstecknare påpekats att Jonathan Swift i princip växte upp som ett föräldralöst barn. Sin mor kom han hela livet att skildra i ljusa färger, med stor saknad och tydlig längtan.
I skolan gick det förvånansvärt dåligt med tanke på den enastående intelligens han redan som barn visade tydliga prov på. Själv hävdade han senare, uppenbarligen med viss rätt, att det var skolämnena det varit fel på; inte honom eller hans fattningsgåvor.

Jonathan Swift , 3.0 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Jonathan Swift


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Jonathan Swift eller som på något sätt är relaterade med Jonathan Swift.

Kommentera Jonathan Swift

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2