.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Jordens klimatzoner

Hur jordens klimat ser ut och förändras beror på en mängd olika saker. Man har delat in jorden i olika klimatzoner som på något sätt blivit berört av människan och har på något vis tagit skada, eller orsakat ett problem.

Tundra

Tundran breder ut sig över de allra nordligaste delarna i världen, både i nordamerika, europa och asien. Den här zonen består av gräs, mossor, lavar och buskar. Det finns inga höga träd eller liknade på grund av att marken lider av en evig permafrost eller så kallad tjäle. Även om den här zonen inte är odlingsbar lever människor här, eskimåer. Många förundras över hur de så framgångsrikt klarat av att leva där.
Tundran är rik på olja, gas och mineraler. Eftersom alla dessa är livsviktiga för människan vill man ta vara på allt man hittar och är på en evig jakt efter mer. Man tömmer alltså jorden på dess innehåll i en snabbare takt än vad den hinner producera nytt. Detta kallas för bärkraft och är ett stort problem världen över. Eftersom det är Jorden sombestämmer produceringstakten kan vi inte göra mycket mer än att ransonera och sänka konsumeringen, vilket är svårt när Jordens befolkning är så stor som idag. Många länder tar idag sitt ansvar för förbrukningen enligt Kyotoavtalet som avlades i just staden Kyoto. Avtalet säger hur mycket koldioxid varje land får släppa ut per år. Tråkigt är att den största miljöboven av alla länder vägrar gå med i avtalet, USA. Hur andra länder sköter sina miljöutsläpp påverkar oss i Sverige, vi får till exempel lida av Storbritanniens stora kolförbruking.

Barrskog “Taigan”

Den större delen(zonen) av nordliga jorden, innan man når Tundran heter Taigan. Zonen består mestadels av gran, tall och lärkträd med vissa infall av björk- och aspskogar. Barrskogsbältet kallas för Taigan. Detta område har störst temperaturskillnader mellan sommar- och vinterhalvåret. Taigan täcker 10 % av jordens landyta.
Den har väldigt liknande problem som Tundran eftersom denna delen också är rik på olja och mineraler. Men på grund av denna också består av stora skogsområden leder detta till att man vill tjäna pengar på att avverka stora mängder skog. Problemet är att det finns bra och dåliga sätt att avverka skog. I till exempel Ryssland sker avverkning i sån fart att man får stora kalhyggen där man inte lämnar kvar några träd alls. Detta gör att marken inte får något syre vilket i sin tur leder till att det inte kommer kunna växa upp några nya träd där. Men det finns idag länder som driver utvecklingen om hur avverkningar av skog ska ske.
Bland dessa är Sverige med.
Man vet idag att man måste göra olika begränsingar vid avverkningen, för att det ska finnas fortsatt växtlighet. Man brukar idag skämta om att vi borde vara rädda om våra skogar. Ett skämt lyder sin så: Vad skulle hände om alla kineser började använda toapapper? Vi vet idag att detta skulle vara katastrofalt.
Det är viktigt att länderna som ligger långt fram i utvecklingen sprider sin kunskap till andra länder, detta kanske inte hjälper, men då är det kanske dags för ännu ett avtal hur avverkningen måste ske.

Lövskog

Lövskogarna består främst av Ek-, Bok-, Ask-, Alm-, Kastanj- och lönnträd. Dessa områden finns över hela Mellaneuropa, norra Kina, delar av Sydamerika, Tasmanien och Nya Zeeland. Dessa skogar avverkas för att få fram odlingsbara marker. Runt omkring 7 % av gjordens landyta är täckt av lövskog. Det är också i denna zonen som hälften av världens befolkning finns, samt stora och många industrier(leder till mycket avfall). På grund av detta finns idag i dessa områden luft-, vatten- och markföroreningar. Här finns ett liknelseskämt om det jag nämnde i delen om Taigan: Vad händer om varenda kines skulle skaffa sig en bil? Sen hur mycket föroreningarna skulle öka är svårt att räkna ut men vi vet att även detta skulle vara katastrofalt för miljön.
Här är det viktigt att länderna följer Kyotoavtalet. I Sverige finns en del övskog och det är faktiskt så att Staten idag får gå in och säga att vissa skogar inte får röras utan ska skyddas. De flesta av dessa är gamla skogar. Andra länder borde göra likadant och vara försikta över vad de väljer att lägga sina inustrier.

Macchia

Denna zonen är störst runt omkring Medelhavet men är även utspridd på mindre ytor runt om i världen. Zonen är känd över sina varma och torra somrar samt sina milda vintrar. Hit åker gärna turister från de nordligare delarna av Europa.
Zonen har för längesedan varit rik på växtligheter. Under Antiken skedde stora avverkningar vilket har lett till att flera länders växtligheter har påverkats och på vissa öar finns det knappt några träd kvar och jorden har inte tillräckligt med näring för att det ska växa upp nya träd. Problemet i denna zonen är turismen, den gör att man bygger stora betonghotell som förstår naturen. Men mängden av turister ökar också föroreningar under semersterperioden. Detta märks givetvis på vissa destinationer som till exempel Mallorca, då det för inte alls längesedan blivit utslitet, vilket man har löst idag.
En lösning på liknande problem kan vara att alla hotell och restauranger ska lämna en viss procentuell del av årets inkomster till en sparfond som är till för återhämtning av miljön. Möjligen borde även resebolagen göra detta.
I Sverige påverkas vi inte mycket av det här. För oss är det bara att resa någon annanstans.

Öken

Öknen är känd för sand, sten och för sina klippar. Här klarar endast växter som är anpassade till det här klimatet av att leva. Sådana som klarar torkan och kan lagra vatten vid de få tillfällen när det väl regnar. Öknar finns främst i norra Afrika(t.ex. Sahara) och längst med Sydamerikas västkust.
Här finns stora olje- och gasfyndigheter. Vid Kuwaitkriget, Irak mot Iran, Saddams försök att ta över Kuwait, så tände Irakerna eld på 700 oljekällor. Detta fick givetvis sina konsekvenser. Ett annat problem är ökenbildning. Detta Sker när man inte oåter jorden återhämta sig vilket man gjorde förr, jorden förlorar alltså syra och ökenbildningen sprider sig, det finns även andra faktorer som överbevattning av vissa områden, eller när människan ändrar naturens så kallade naturliga gång, som om att ändra floders väg för att förhinda översvämningar och liknande.
Här behöver man arbeta för att försöka få tillbaka naturen till dess normala tillstånd, men det är svårt när jorden har sån stor befolkning. I Sverige är kunskapen om hur man ska odla stor och kvanske borde vi sprida kunskapen vidare, men frågan är om man inte redan har gått för långt så att det är omöjligt att ändra tillbaka.

Stäpp

Detta är vanligt ibland annat Ryssland, Kazakstan, Nordamerika, Argentina och Australien. Mer känt som Pampas och Prärie. Här har tidigare skogsområden lämnat plats åt stora grässlätter när klimatet har blivit torrare. Det var hit nybyggarna flyttade för att starta om på nytt efter svåra tiden som här i Sverige, under emigrationen.
Här finns liknelseproblem där odling har skett oavbrutet, detta har försämrat marken och där finns idag inte tillräckligt med näring för att leva på odling. Däremot har det fungerat bra med boskap tills en årlig följd av torka. Detta har lett till felslagna skördar, massdöd bland boskap och vilda djur samt många svältande människor.
Man måste låta jorden återhämta sig i flera år framöver och hoppas att det blir framgångsrikt. Det man inte kan ändra eller styra är klimatet vilket gör det svårt att sia om framtiden.
Det klimat som liknar stäpp närmst i Sverige är fjällmarkerna, där den svenska urinvånarbefolkningen håller till, Samerna. De har idag stora konflikter gentemot den svenska Staten om hur deras områden ser ut och hur de ska användas.

Savann

Jordens savanner är belägna i östra Afrika. Där råder ett klimat med mycket sol, som håller sig nästan året om, förutom en liten del då det regnar. Växtligheten består mestadels av gräs men även träd, det är ovanligt med större klungor träd utan de brukar stå enskilt.
De djur som lever här är några av jordens största däggdjur, bland annat elefanter, giraffer och bufflar. Dessa djur är växtätare, men det finns också rovdjur som Lejon, Leoparder och Hyenor. Denna variation av djur drar till sig stor uppmärksamhet och lockar mycket turister vilket är gynnande för de fattigare länderna i Afrika.
Savannerna idag är väldigt glest befolkade och har varit i alla tider. De har främst bestått människor som levt ett normadliv eller de som levt i mindre byar.
Det stora hotet för savannerna i dagens läge är att de håller på att bli överbetade och att marken får lida av erosionsskador efter användning av nyare maskiner. Man låter den tama boskapen gå där den vilda går och marken blir överbetad.
Man måste nog gå ut med information hur man ska förflytta boskapen under torrperioderna för att inte markerna ska bli överbetade och hur man skall använda maskinerna utan att göra allt för stor skada på marken.
Eftersom dessa länder inte tillverkar något i växtväg som vi i Sverige är i behov av, eller kan få av andra länder, så påverkas vi inte mycket. Men givetvis bör alla hjälpa till för att främja ett fortsatt leverne på savannerna i östra Afrika så att de kan fortsätta utvecklas.

Tropisk regnskog

De största regnskogarna i världen finns i Afrika och Sydamerika. Här råder hög tempratur och långa regnperioder. Människan har svårt att leva inom dessa områdena på grund av sjukdomar och liknande, endast anpassade djur klarar av att överleva. Marken är rik på trädarter och på enbart 1 hektar kan det finnas 100 olika trädarter, vilka oftast är väldigt eftertraktade.
Man skövlar idag träden och skickar iväg till rikare länder på grund av de speciella trädarterna och även av andra orsaker som att man behöver pengar för att förbättra levnadsstandarden hos befolkningen. När de avverkar så gör de detta på stora områden och lämnar ingenting kvar, detta gör att marken inte har någon näring kvar och förutsättningarna för återväxt försvinner. Man förstör även områden där olika urbefolkningar levt så att de tvingas flytta. Man har räknat ut att om skövlingen fortsätter som den gör så kommer regnskogen att vara helt borta år 2035.
Detta är givetvis en stor katastrof eftersom det kommer ta tusentals år för den att återstabilisera sig och de djurarter som lever där och inte finns någon annanstans kommer att utrotas, dessutom behöver vi regnskogen för att den omvandlar koldioxid till ren luft, sen finns det växter i regnskogen som man tillverkar medeciner av och då skulle dessa försvinna med. Detta bör uppmärksammas mer runt om i världen så att man finner någon lösning, eftersom det är omöjligt att det fortsätter som det gör. De länderna det rör sig om måste hitta någon annan inkomstkälla.

Jordens klimatzoner, 2.3 out of 5 based on 23 ratings
| Mer
Betygsätt Jordens klimatzoner


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Jordens klimatzoner eller som på något sätt är relaterade med Jordens klimatzoner.

10 Responses to “Jordens klimatzoner”

 1. niklas on 06 Maj 2008 at 3:43 e m #

  sverige har 2 klimat zoner tex gällivare och kiruna där de 2 städer ligger i polar klimat zon de 2 städer
  ligger norr om polarcirkeln där går solen aldrig upp på vinter och på sommaren går solen aldrig ner
  vinter börjar mitten av nov ca och vintern är lång o kallt ofta kallare än -20 kan bli -40 och
  vintern slutar nåtans på mars eller april där då på våren då är dagen mycket kort typ 6 timmar lång
  våren slutar ca mitten av juni då kommer sommaren och sommar är kylig typ bara +15 sedan sommaren slutar nåtans på juli eller agusti
  då är det riktig höst där då är dagen mycket kort typ 6 timmar lång o hösten är lång från typ agusti o sept till mitten av oktober

  men på temperat zon platser söder om polar cirkeln då går solen alltid upp o ner natten är lång och svart på vintern och höst
  men på sommar o vår då är dagen lång och ljust
  men i härnösand o örebro då börjar vintern ca 1 dec då är det typ slask och is ibland några minus grader o fint sällan bli -20 grader
  men vår kommer typ på slutet av jan då börjar våren då är det slaskig ochså fram till mitten av april sedan kommer bladar på trädar då är
  det försommar fram till typ slutet av maj där då kommer riktig sommar kan man sola men kan ej bada orsak vatten blir aldrig varm ´nog
  att bada men på början av juli då kommer sensommar typ mörkare grön bladar på träd då är sen sommar ofta når +30 grader på juli men
  fram till slutet av sept det regnar mycket på juli agusti
  och sept sedan slutet av sept då kommer riktig höst fram till slutet av okt efter okt kommer nov ofta frost innan vinter kommer men
  platser söder om polarcirkeln är nästan alltid + grader ute året runt men på vinter då ofta bli -grader men inte så mycket ofta når kallast
  typ -10 men typ 1 gång på 10 år då kan det bli -30

 2. niklas on 06 Maj 2008 at 4:04 e m #

  men klimat i härnösand är mycket opålitig tex på april kan bli +20 en dag nästa dag-20 men vi härnösand bor som ligger långt söder om
  polar cirkeln vi har nästan aldrig riktig vinter vi har riktig vår typ mitten av feb fram till mitten av mars men inte alltid bero på
  vad det är för väder just de dagar kan hända blir adrig vår bara snöar eller slask men ibland har vi riktig sommar på mitten
  av maj till mitten av juni men innan mid sommar blir ofta regn men vi har riktig höst bara få dagar under okt månad annars är
  det osäkert bero på väder väser ändras mycket på år till år men vinter är oftaste bara slaskig typ slutet nov fam till mitten av feb
  men från mitten av feb och till mitten av mars brukar bland bli riktig vår typ några minus grader men mycket varmt från solen
  så att snön smälter men smälter inte i skuggan men härnösand har väldig blandat väder temperatur ändras kraftigt dag till dag

 3. niklas on 08 Dec 2008 at 12:43 e m #

  jag har tänkt vi svenskar bygga en konst gjort ö nåtans precies mitten på ekvatorn här på jorden helst nåtans öster om somalia jag tänkt bygga genom skrot fatyg som flyter på vatten och ank fast där o vetsa ohop flera stycken fartyg ihop tätt varandra i ett som sedan kapa och svetsa sedan lägga jord så man kan börja bygga bostad och odling områderna och regn skog och vägar o fabriker mm sedan bygga bara större o större med fler och fler flytande saker som limmas och svetsa ihop och ank ner i hav botten måste ha flera tusen meter långa kejda till ank för att ön ska stå stilla då måste ha flera ank ner i hav botten och vidare

 4. niklas on 08 Dec 2008 at 12:50 e m #

  konst gjort ö fortsättning jo när man har byggt fördig ett liten ö som flyter med flera ank i hav botten sedan kan man börja med att odla allt möjligheter som lever under ön tex fiskar och växter som lever under vatten ytan sedan då dess för ökar sig gör att havs botten höjdes tills ön blir inte flytande längre tar många hundra år att fylla upp havs botten att nå ön min snabbaste sätt är att börja bygga stad under vatten under flytande ön

 5. niklas on 08 Dec 2008 at 12:53 e m #

  fortsättning jo flytande ö kan man ochså göra den populär ställe att folk själja skot frän andra länder till den flytande ö gör att ön bygger vidare blir större och större

 6. niklas on 08 Dec 2008 at 12:56 e m #

  den flytande ön på ekvatorn måste väl köpa massa skrot för att bygga den större få mer o mer pengar o skrot att bygga allt större döär kan ochså smälta o göra nytt o själja vidare men flytande ö måste ochså köpa nya stål balkar och massa bygg material för att bygga ön större

 7. niklas on 06 Apr 2010 at 2:33 e m #

  jo jag såg på filmen 2012 den var bra film men det stämmer lite grann vad filmen säger men jag tror att jordens axel lutning ändras lite då och då varje år klimat zoner flyttar lite då och då jag märkte förut på 80 talet i härnösand då var vinter ofta -20 på dec och jan sedan på feb då vardet typ mildvinter sedan på mars var det vår det betyder att snön smälter och fin väder ibland snöar men ändå är vår men på april vardet då typ 50% barmark och 50% snö täcke men på maj var det då småa löv på björkar fram till pinst sedan på juni då var löv stora på björkar och det var ca+20 grader varmt ute fram tills mitten av juli sedan på agusti var det typ kylig vissa bladar på björk blev gula på agusti månad sedan är det höst och regn o mulet fram tills början av nov på nov var det då svart månad där inga löv på trädar och inga snö på marken och regn sedan på dec då var det riktig vinter men nu på 2000 talet har klimat zonen flyttat långt norrut och vi fick hit ny klimat zon från söder vi får mera mulet och regn på alla 12 månader då nu har vi så här oftast slask på dec och hälven jan sedan kommer vår är typ minus grader opch snöar eller mulet fram tills nån gång på feb då kommer skit väder bara snöar och minus grader eller slask och regn fram tills mitten av april då börjar moln bli tunnare o mindre regn o snö och blir varmare och mera sol då brukar snö försvinna och löv på trädar börjar växa ut slutet av april sedan efter ca 10 dagar period av löv att växa ut färdig då blir det sommar då kommer moln att bli tjockare igen men mera stack moln typ regn och sol fram tills mid sommar då ändras våder o luften lite då känner man tungt att man är på väg mot hösten då blir bladar på trädar nörkare och morkare fram till slutet av sept sedan på okt då snabbt faller löv ner tills slutet av okt då finns inga löv längre och mycket mulet och kallt och mörk sedan brukar vara trädar utan lov och bar mark fram till mitten av nov där kommer slask fram till dec men nu hyss märkte jag att solen står högre och högre varje år den 21 dec och den 21 juni och dagarna blir längre och längre varje år på den 21 dec men nätter blir mörkare och längre varje år den 21juni det betyder att hela sverige har flyttat söder ut lite varje år därför klimat upp levs som varmare och kortare dagar på sommrar och längre dagar på vintrar vi ska snart nå tropisk klimat zon vet inte när

 8. niklas on 06 Apr 2010 at 2:53 e m #

  jag såg 2012 filmen de visar att usa ska bli sydpolen men om det är sant att det händer så där då skulle all skit från usa tex digital-tv och dator på jobbet försvinna o då är vi då fri från usa skit så att vi utvecklar framåt fri från hinder av usa då går utveckling mycket fortare och jämnare framåt men om det blir samma som nu då utveckar vi med tyngden från usa att utveckla säkert och sakta bakåt i tekniska utveckling du vet väl att vi människor blir mer o mer ensamma och sämre o sämre tv pogram på tv mer o mer reklam på tv och blir bara mer skit och tyngden av usa så vi kan inte utveckla framåt mot nyare o modernare och lättare o bättre o snabbare tekniska saker usa bara lägger på skit tex dekoder och digital-boxar och kostnader och reklam och spärrar telefoner och pressa oss att använda email skiten att kunna prata med folk och det kommer bara mer o mer klumbiga grejer från usa som nästan bara kostar pengar i onödan därför jag vill att usa ska bli sydpolen då försvinner all krig makt från usa så att usa snabbt blir ihjäl frusen i minus 50 och kallare det hoppas jag då snabbt är vi fri från usa vapen hot så att vi blir fria att utveckla framåt fritt från usas press och hot

 9. niklas on 06 Apr 2010 at 3:41 e m #

  det man kan säger så här vem ska överleva usa folk på 550 miljoner det är usa som kommer o bombar vart som helst på jorden just nu bombar usa irak och afistan o sedan ska de bomba nån annan ställe kan bli sverige eller nån annan jag tycker vi ska rädda världen förinta usa för att rädda 6 miljarder folks liv på jorden eller om vi låter usa leva då förintar usa alla 6 miljarder folk på jorden usa gör tex bomba en stad i taget sakta o säkert långt framåt om några hundra år då finns inte längre städer i annan territium än usa det är usa vill bara bomba o tortyrerar folk vart som helst jag säger ni väljer vem ska över leva usa som inehåller 550 miljoner invänare eller ska världen som inehåller 6 miljarder människo liv överleva då måste usa dö

 10. niklas on 06 Apr 2010 at 3:50 e m #

  bara om vi på jorden vill överleva då är vi väl tvungen att kärnvapenbomba usa för att rädda vårt planet . på usa sidan usa vill ju inte att det ska finnans terrorister riktad mot usa därför usa bambar vitneam japan irak afiskan o många miljoner har dött av usa och usa bara fortsätter i all evigt på vårt sidan då gäller att räkna hur många människo liv finns i usa och hur många människo liv finns på alla territium på jorden utanför usa det är att det kostar 6 miljarder människo liv för att rädda usa eller det kostar mycket mindre bara 550 miljoner usa människo liv för att rädda världen

Kommentera Jordens klimatzoner

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2