.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

JORDENS UTVECKLING

Jorden bildades enligt många forskare och vetenskapsmän för ca 15 miljarder år sedan av “den stora smällen”, innan var kosmos i stort sett ingenting förutom en stor tät materia klump, när “den stora smällen” kom så bildades det enorma väte moln som slungades ut i olika riktningar och kosmos började att utvidagas med en hastighet av 500 km/s, universum och alla planeter, galaxer, solsystem och stjärnor hade börjat att bildas och en av planeterna som skulle bildas heter jorden.

Jorden och urtiden (Prekambrium)

Jorden är ca 4,7 miljarder år gammal, den ligger på ett perfekt avstånd från solen som gör att det aldrig blir för varmt och aldrig för kallt, förutom vid polerna som aldrig är helt riktade mot solen. Precis när jorden hade bildats så var det omöljigt för livet att börja, för jorden hade varken solljus eller syre. Vulkaner på jordskorpan spottade ut väldiga mängder med svavelväte, koldoioxid och framför allt vatten ånga som kom ner lika fort som det kom upp, därför regnade och åskade det väldigt mycket i jordens början. Men efter ett tag gjordes det möjligt för ett liv på jorden för det börjades kombineras ihop olika ämnen som nukleinsyror, proteiner och kolhydrater tack vare att det uppstod nya kombinationer av molekyler. Dom första organismerna som bildades saknade cellvägg och fick sin energi på kemisk väg genom s k kemosyntes. För ca 4 miljarder år sedan så började vulkan utbrotten och regnet minska och det gav därför solstrålarna chansen att nå jorden. Några som kunde utnyttja det var dom levande cellerna i vattnet som blev dom första cellerna med korofyll och som kunde utnttja solenergin i fotosyntesen. Genom deras fotosyntes hade nu jorden kunnat tillföras mera fritt syre, men det skulle fortfarande dröja ca 3,4 miljarder år innan några djur uppkom.

Man kan säga att jordens utveckling är uppdelat i 4 tidsåldrar, urtid, forntid, medeltid och nutid. Jag ska nu berätta lite om tidsåldrarna forntid och framåt och redogöra lite vilka djur och växter som uppkommer under dom.

Forntiden (Palezoikum)

Forntiden varade mellan 600- 225 miljoner år sen, det var då dom flesta arterna började att utveckla sig. Forntiden är uppdelat i 6 mindre tidsåldrar och det börjar med den tidigaste eran som heter Kambrium som började vid 600 miljoner år sen och upp hör vid 500 miljoner år sen, dom andra 5 tidsåldrarna heter Ordovicium, Silur, Devon, Krabon och Perm.

Kambrium 600- 500 miljoner år sedan

Den största händelsen inom Kambrium är att livet i vattnet började på allvar, det marina djurlivet inte bara ökade utan vareleserna började få skelett också vilket tidigare var omöjligt för det fanns nästan inget syre i luften. Nu när dom hade fått skelett så var det ju möjligt för dom att lämna kvar fossila rester och forskarna har analyserat och forskat vidare men inte kommit fram till någon logisk lösning varför djuren helt plötsligt började producera hårddelar, d v s skelett. Denna märkliga händelse kallar man för den “kambriska explosionen”. Men hur kunde djurlivet i vattnet börja? I början (urtiden) så var luften helt syrefri men den har sakta ökat till dom 21% som vi är vana vid och luften har blivit mer och mer ren från stora vulkanmoln och solljuset har letat sig fram till jorden. När solljuset kom så började alger att utvecklas på grunadare vatten och djuren som tidigare fick näring på syntetisk väg började anpassa sig och utveckla sig till algätare. Och när syret ökade till sin normala nivå så kunde djuren utveckla ett skelett och bli skaldjur t ex trilobiter som man har hittat några fossiler ifrån. En kort sammanfattning av Kambrium tiden skulle kunna vara att jorden har utvecklat syre och släppt in solljus så att dom havslevande djuren kan utveckla sig och få ett skelett, än inga djur på land.

Ordovicium 500- 440 miljoner år sedan

Under Kambrium så bildades stora hav och det fanns inte så mycket land att leva på, men under Ordovicium så drog stora mängder med vatten tillbaka och stora mängder av kontinenterna blev land. Men under mitten av Ordovicium så skulle en ny transgression börja, vattnet stigde igen och det blev mindre land, men ändå mer land än i början av Ordovicium. Den stora land förändringen gav grunden till det liv som bildas i mitten av Silur tiden, men i Ordovicium så är det fortfarande bara vattnet som går att leva i. Forskare har hittat fossiler från ordovicium tiden och dom visar att arterna som levde då var framför allt utvecklade ryggradslösa fiskar t ex bryozoder, echinoider, gastropoder och trilobiter som är det djur som man hittat mest fossiler ifrån. Under den här tiden så hade det fortfarnade inte utvecklats några växter eller djur på land så därför var dom marina djuren i högt behov av nya alger och annan mat, därför utvecklades algerna och och gjorde det möjligt för djuren att leva under ytan i ytterligare några 100 miljoner år. Den största händelsen under Ordovicium var att fiskar uppträdde och att vattnet minskade så att fiskarna senare kan utveckla sina fenor till fötter och andas genom munnen istället för gälar och då också kunna börja ett liv ovanför ytan.

Silur 440- 395 miljoner år sedan

Under slutet av Ordovicium så blev inleddes den tredje istiden och den kommer att hålla i sig en bra bit in på Silur. Eftersom stora delar av land låg i is så blev utvecklingen av växter svår och vattnet sjönk och den större vågen av transgression var över, en tid så var det inte så mycket vatten på jorden. Men genom väldiga kontinentaldrifter så började vattnet stiga samtididgt som isen sakta men säkert började smälta och jorden skulle åter igen få sin normala vattennivå. När vattnet åter stigde och väldiga floder skapades så började dom tidigare fiskarna att utveckla några arter till sötvatten fiskar som kunde leva i strandkanten nära land, den kändaste sötvatten fisken som forskarna känner till var Jaymoytius som utvecklades någon gång för ca 400 miljoner år sen. Samtidigt som fiskarna började utvecklas till landdjur så började naturen att komma igång genom några få primitiva växter som uppträdde i slutet av Silur tiden, en utav dom här växterna var Cooksonia, det är en växt som påminner om kaktusar och som klarade av klimatet på jorden under Silur tiden. Man kan säga att dom viktigaste händelserna under Silur tiden var att isen smällte bort och gav fiskarna och växterna chansen att utvecklas lite längre in i landet och inte bara ute i havet.

Devon 395- 345 miljoner år sedan

Devon, eller fiskarnas och ormbunkarnas tid är kanske den tid då livet utvecklades som mest. Sötvatten fiskarna började nu att utvecklas till groddjur, eller amfibier som forskarna skulle säga, och amfibierna utveclades just på den fronten att fenorna blev fötter och gälarna blev till land anpassad andning. men dom var fortfarnade mycket beroende av havet och åt nästan bara alger, en av dom första amfibierna som utvecklades var Ichtyostega, den hade fiskkropp med fötter och andades genom munnen. Det är inte helt utan anledning man kallar Devon tiden för ormbunkarnas tid, för växterna utvecklades ganska kraftigt under den tiden och det var framför allt ormbunkarna som trädde fram. Kärlväxter började började att kolonisera stora landområden, dom första växterna som kom var blad och rotlösa växter som senare under Devon tiden skulle utvecklas till ormbunkar och lummer som i sin tur skulle börja att skapa dom första skogarna. Men det var inte bara på land utveckling gick framåt under Devon tiden utan också i havet där sötvatten fiskarna utvecklades med en enorm hastighet från att ha varit käklösa varelser som simmade runt på botten och åt alger till fiskar med käkar t ex hajar och till mindre benfiskar t ex Dinichtys som var den första hajen som utvecklades. Grapotoliterna klarade inte av förändringarna utan dog ut medan havet började skapa dom första korall reven genom svampliknande stromatoporoideerna. Under Devon tiden började också det jättelika hav som gränlsade mellan Europa och Nordamerika att försvinna och när dom båda kontinenterna kolliderade så hade Pangea, superkontinenten börjat att bildas.

Karbon 345- 280 miljoner år sedan

Under mitten av Karbon tiden så kom den fjärde istiden i jordens existens och nästan hela halva södra jordhalvan låg i is medan den norra halvan som huvudsakligen bestod av Europa och Nord amerika hade ett behaglit klimat som resulterades i höjd havsyta och det bildades stora mängder av gundhav längs kusterna. Det gjorde så att stora sumpmarker bildades längs kusterna, dom blev sedan snabbt kolloniserade av dom tropiska skogarna som nu verkligen hade etablerat sig på jorden. När sumpmarkerna blev övertagna av skogarna så bildades väldiga lager med torv som sedan begravdes under skogen och som slutligen skulle bli kol. Det bildades väldiga mängder med stenkol och det är främst därför det heter Karbon tiden, flera stora stenkol gruvor är kvar sedan Krabon tiden och dom kommer förmodligen att räcka ett bra tag till innan dom tar slut. Under Karbon tiden så började dom första insekterna att utvecklas i enorma skogarna, det var främst spindlar och dagsländor som kom och dom var större än insekterna idag, en dagslända kunde t ex ha en vingbredd på 75 cm. Amfibierna började mer och mer att utvecklas till reptiler och kräldjur större växter som jättelummer och jättefräken började växa i skogarna så att det började likna en riktigt tropisk skog. Några amfibier som utvecklades under sen Karbon tid är Hylonornus och Eryops. Under slutet av Karbon tiden så smällte den fjärde istiden bort och jättekontinenten Gondwana (Gondwana bestod av Sydamerika, Afrika, Australien, Antarktis och Indien) började sakta röra sig upp mot dom nordliga världsdelarna för att slutligen bilda Pangea.

Perm 280- 225 miljoner år sedan

Under senare delen av Perm tiden var det bara Kina och några småöar som inte hade anslutit sig med den jättelika kontinenten Pangea. När Pangea bildades så höjdes land höjden med några meter för den sammansatta jordskorpan under kontinenten fortsatte att trycka på under ifrån även fast man inte kom nån vart, det berodde också på att vattnet sjönk därför att dom mittoceaniska ryggarna pressades ner av den väldiga land massan, så Pangea bildades inte helt utan konsekvenser. Många organismer som levde i dom varma grunda haven dog ut när vatten massorna drog sig tillbaka, men det gav dom stora skogarna ett perfekt tillfälle att utöka sig ännu mer. En liten del av den istid som bildades under Karbon tiden låg kvar på Gondwana när dom kolliderade med Europa och Nord amerika, men den upphörde ganska fort när den kom till det varmare klimatet i norr. Pangea hade en land massa som sträckte sig nästan från sydpolen till nordpolen. En tid in i Perm tiden så började reptilerna få dominans över amfibierna på land, reptilerna som började ta över på land var ättlingar till amfibierna och hade deras svagheter, men i slutet av Perm så började reptilerna att utvecklas till däggdjursreptiler som blev dominanta över amfibierna och även dom förra reptilerna, ett exempel på en reptil som utvecklades i slutet av Perm är Dimetrodon. I skogen började det också att utvecklas mer och mer, under Perm tiden så träder det första barrträdet fram i skogarna och förökar sig väldigt fort. Det kommer också en fröormbunke och ormbunksväxterna blir allt vanligare över hela kontinenten. I havet utvecklas det inte så mycket mer än att fiskarna och bendjuren blir större och all fler köttätare dyker upp i vattnen. En anna väldigt viktig sak som hände var att nästan 30% av alla växt och djurfamiljer dog ut i slutet av Perm tiden, särskilt hårt drabbade var dom marina familjerna som drabbades på grund av dom kraftiga vatten höjdskillnaderna. Men hur växterna och djuren på land dog ut är en sak som förbryllar och förvånar många, egentligen finns det ingen logisk förklaring men dom flesta tror att det har med sammanslagningen av Pangea att göra, att det hände någonting då som ingen riktigt kan förklara.

Medeltiden (Mesozoikum)

så… det var lite fakta om forntiden och vad som har hänt under 400 miljoners år av utveckling. Jag ska snart inleda skrivandet på den tredje tidsåldern, Medeltiden. Medeltiden varade mellan åren 225 till 65 miljoner år sedan och om jag får välja vilken tidsålder som är intressantast så blir det utan att tveka medeltiden. Medeltiden är uppdelad i 3 mindre tidsåldrar, Trias, Jura och Krita.

Trias 225- 200 miljoner år sedan

Tillsammans med Jura och Krita så kallas medeltiden för dom stora kräldjurens tidsålder och det var just vad det var, i början av Trias så var det forfarande reptilerna som härskade och det hade kommit några nya arter av insekter som t ex gräshoppor. Dinosaurerna skulle först komma en tid in i Trias och ta över men än så länge så var det dom mindre som hade kontrollen. Dom första riktiga däggdjuren började komma i mitten av Trias i form av små musliknande djur som hade utvecklats från däggdjurs reptilerna. Den första reptilen som såg ut som en krokodil hade också kommit, den hette Rutiodon. Den var ungefär lika stor som dagens krrokodiler men skulle i Krita utvecklas till 15 meter långa kräldjur som hade ett huvud på 2 meter. Många nya koraller uppträdde i tidig Trias och ersatte alla arterna som dog ut i senare Perm tiden. Det kom också ammoniter som påminde om snäckor fast dom var större och hade ett räfflat skal istället för snäckornas släta. Dom växterna som utvecklades under Trias var framför allt ormbunkarna, men det kom också en ny växt som heter Bennettit, den påminde om annanas men var ca 1,5 meter hög. Det var först i sen Trias som dom första dinosaurerna sågs till på jorden. Då var det framför allt Plateosaurus och Fabrosaurus som var förfädrar till dom senare mäktiga Diplodocus och Tyrannosaurus.
Om man tiittar på kontinental driften så låg kontinenterna nästan still, förutom att Kina började närma sig Pangea, och att dom mindre öarna började slå ihop sej till större öar.

Jura 200- 135 miljoner år sedan

Jura brukar kallas för dinosaurernas första tidsålder, även om dom första kom i Trias så var det under Jura som dinosaurie utveckling verkligen började. Under Jura så började den kompakta superkontinenten Pangea att visa tecken på splittring och så skulle det bli lite längre in i tidsåldern, Pangea skulle splittras till mindre kontinenter som under Krita och den Teritäriska tiden skulle dra sig mer och mer till dom platser dom ligger på idag. När Pangea splittrades så kom dom mittoceaniska ryggarna upp åter igen och tryckte upp vatten så att vattenytan täckte hela 25% av jordens totala landmassa. Under Jura så utvecklades några av dom känadaste dinosaurerna t ex Stegosaurus, Diplodocus som var växtätare, men det kom också en köttätare vid namnet Allosaurus som kunde bli upp till 9 meter lång. under Jura så utvecklades den första fågeln, den hette Archaeopteryx och hade en vingbredd på ca 2 meter, den hade fjädrar och tänder och var ett fullt utvecklat däggdjur. Även i vattnet så gick utvecklingen framåt, bland annat så kom dom första sköldpaddorna och flera olika krokodil arter trädde. Däggdjurens utveckling har med full fart kommit igång också, dom varmycket små men började likna våra mård djur mer och mer. Barrträd, ormbunkar och fräken växter täckte stora landområden i from av skogar och dominerda floran totalt genom deras enorma utveckling, dom första gömfröiga växterna kan också ha funnits redan under Jura men man håller ändå fast vid att dom kom först i tidig Krita. Stora delar av skogarna slutade som kol, dock inte lika viktig som den kol som bildades under Karbon, men ändå betydelsefull för det fortsatta livet på jorden. man har hittat skelett från jätten Diplodocus på ett flertal ställen i världen, ett utav dom är hittat i Danmark. Det största kända skelettet från en Diplodocus är 27 meter långt och den vägde förmodligen runt 40- 50 kg, så när den gick så fick den lov att ha tre ben i marken hela tiden annars skulle den ramla ihop av sin egen enorma vikt. En annan viktig skelett bit från Jura som man hittat är en tand från en Allosaurus. Tanden är ca 140 miljoner år gammal och och är ca 12 cm lång, på tanden sitter också massa små vassa tänder för att byterna lättare skulle kunna tuggas sönder. Det som är intressant med dom stora skräck ödlorna är att dom är förfäder till våra fåglar, om man kollar på nästan vilken dinosaurie som helst så är den utvecklad att sprina på två ben och att använda armarna till nästan ingenting mer än att skydda sig med i strid. Ett flertal nya insekts arter trädde fram under Jura, t ex Tvestjärt och Nattsländan som kom först i slutet av Jura. Ödlorna började att utveckla vingar för att sedan i Krita börja flyga dom också, just nu fick dom nöja sig med att hoppa från träd och glidflyga, ungefär som våran flygekorre så hade dom vingar mellen fram och bakbenen och såg fortfarande ut som ödlor, ekorren ser förstås inte ut som en ödla…

Krita 135- 65 miljoner år sedan

Krita, som kommer från ordet creta är kanske den mest faschinernade tidsåldern av dom alla. Under Krita kunde man på land stöta på 12 meter långa rovdjur och en växtätare som är förfader till noshörningarna, Triceratops, den blev 11 meter lång och hade en stor hals sköld samt tre vassa horn. I vattnet så fanns det 10 meter långa dinosaurer och hela 4 meter långa sköldpaddor. Krita var en väldigt viktig tidsålder för växterna, bland annat så började dom första blommorna visa sig och flera nya trädarter som Ek och Poppel började också dyka upp i dom tropiska skogarna. Dom värsta vatten massorna som låg kvar från Jura har nu dragit sig tillbaka och Pangea är snart helt splittrad, Afrika har har börjat släppa och dra sig söderut medan nordamerika börjar dra sig västerut. Det var Krita som var dom stora kräldjurens tid, men det var också under Krita som nästan alla kräldjur skulle dö ut, närmare bestämt för ca 70 miljoner år sen. Forskarna kan bara dra slutsatsen att det inträffade samma fenomen här som i slutet av Perm tiden. Men det kan bero på många saker t ex hastig nedkylning, för salta hav, för söta hav, splittringen av kontinenterna, ökad kosmisk strålning eller att det blev tillfälliga omkastningar i jordens magnetfält. Hur som helst så dog ca 75% av allt djur och växtliv på jorden. Innan den här händelsen så började däggdjuren att utvecklas mer och mer och under slutet av Krita så fanns det hundliknande däggdjur på jorden tillsammans med dom jättelika skräcködlorna. Under krita så blev äntligen ödlorna utvecklade till flyg ödlor och fick vingar som kunde ha vingbredden på imponerande 15½ meter. Dessa flygödlor hette Pteranodon och Quetzalcoatlus och tyvärr så strök dom med i den konstiga händelsen i slutet av Krita. Under Krita så kom det inte så många nya insekter men en utav dom som kom var Biet, det var ungefär 5 gånger så stort då än vad det är nu.

Nyare tiden (Kenozoikum)

Det var det som hände under den tredje tidsåldern, medeltiden. Nu återstår det bara en tidsålder kvar och det är Kenozoikum eller den nyare tiden som det heter. Den nyare tiden sträcker sig från 65 miljoner år sen till nutid, den är uppdelad i två tidsåldrar, Teritär och Kvartär.

Teritär 65- 1,8 miljoner år sedan

Teritär är den första av dom två tidigaste erorna, Teritär och Kvartär brukar kallas för däggdjurens tidsålder och det beror mest på att när dinosaurerna hade dött ut så var vägen helt fri att ta över jorden. I början av Teritär så var däggdjuren ganska primitiva men dom utvecklades väldigt fort och i slutet av Teritär så hade den första människo apan utvecklats i norra afrika. Vad gäller Pangea så var dom flesta världsdelarna på väg till deras naturliga platser, men för nordamerika tog det lite längre tid efter som dom fortfarande hade ett bra läge uppe i värmen bredvid Europa och det skulle dröja ytterligare några miljoner år innan Nordamerika släppte på allvar och letade upp sin normala plats. I mitten och slutet av Teritär så utvecklades däggdjuren mycket fort och det blev valar, elefanter och många nya gnagare och hjortliknande djur kom medan dom mindre orimitiva däggdjuren dog ut under sen Teritär, senare, nästan till gränsandet av Kartär så utvecklades dom första däggdjuren som liknade katter, hästar och svin, om man tittar på vattnet så höll det på att ta igen förlusten i Krita genom att skapa nya korallrev och nya arter som större bläckfiskar och alger. På insekts och växt fronten så gick inte utvecklingen i någon topphastighet utan det som hände var framför allt att körbärsträd och termiter inledde sitt liv här på jorden.

Kvartär 1,8 miljoner år sen- nutid

Man brukar säga att Kvartär inledde i början av den nuvarande istiden. I mitten av Kvartär så släppte nordamerika från Europa och Kina drog sig tillbaka ner till öster och alla världsdelarna hamnade på sina normala platser. Under Kvartär så utvecklades ap människan från att ha varit hälften apa och hälften människa till mer människa och i slutet av Kvartär så har vi blivit normala. Vad gäller däggdjuren så har dom fartsatt att utveckla sig och bildt flera nya raser medans andra har dött ut t ex mammutarna. under mitten av Kvartär så kom den första fjärilen och hönor började utvecklas mer och mer. Klimatet och vatten nivån stabilisers och blir till den vatten nivå som vi har nu.

JORDENS UTVECKLING , 2.4 out of 5 based on 43 ratings
| Mer
Betygsätt JORDENS UTVECKLING


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om JORDENS UTVECKLING eller som på något sätt är relaterade med JORDENS UTVECKLING.

9 Responses to “JORDENS UTVECKLING”

 1. Lisa on 05 Nov 2008 at 10:48 e m #

  Bra innehåll, men särskrivningar och användningen av orden “dom” och “ju” är lite störande.
  Texten känns som att den är direkt avskriven av en bok. Saknar källförteckning.
  (fråga: var inte syrehalten i luften under en tid högre än halten vi har idag, vilket resulterade i exempelvis dessa jättetrollsländor som fanns?)

 2. Bosse on 19 Nov 2008 at 5:08 e m #

  Bra gjort, använder lite mycket “sen kom det” det är inte så att det poffar upp va? förstår att du inte vill överanvända ordet utvecklas.

 3. olivia on 17 Jan 2009 at 4:08 e m #

  jag älskar och forska om jorden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. david on 22 Mar 2009 at 2:06 e m #

  FEEEELLLL!!!! citat ur din text: Precis när jorden hade bildats så var det omöljigt för livet att börja, för jorden hade varken solljus eller syre

  ! ( för jorden hade varken solljus) !

  knappast

  Det tog en tid innan vissa organismer kunde gå upp på land och många av dem dog när dom försökte och inte bara för att det var dåligt med syre utan även på grund av att vattnet tidigare hade jett dom skydd mot solens starka uv strålar, men detta var längre inget problem efter att jordens ozonskikt hade blivigt kraftigt nog att vara som ett skydd över jorden

 5. nea on 19 Okt 2009 at 2:10 e m #

  Hej! Bra skrivet. En petitess bara: Jorden anses väl att vara cirka 4,6 miljarder år och inte 4,7?

 6. Gustav on 27 Okt 2009 at 12:50 e m #

  Jag har en fråga och hoppas verkligen på svar.
  Hur förklarar man att evolutionen är en sådan långsam process?

 7. Elinor on 30 Sep 2010 at 11:10 f m #

  De står ju ingenting om kräldjur de är de jag ska forska om. Men anars är sidan bra!
  Men skriv nått om kräldjur så ska jag tipsa alla mina väner om er, men komihåg kräldjuren!

 8. Anne on 13 Nov 2010 at 6:10 e m #

  Tack så hemskt mycket för den här texten! Jag ska inom kort ha ett prov på detta kapitel i jordens utveckling och det finns endast minimal information i min skolbok + Wikipedia är inte alltid så hjälpande..
  Tack ännu en gång!

 9. lasse on 26 Maj 2011 at 4:55 e m #

  Bra text, förutom ett stort fel jag märkte. Du skrev att urtid, forntid, medeltid och nutid är tidåldrar, nej, de kallas för tidsepokrar. Tidsåldrarna är däremot Kambrium, ordivicium osv…

Kommentera JORDENS UTVECKLING

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2