.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Judendomen

Ämne: Religion
| Mer

Vad tror man på inom judendomen?

Judendomen är en så kallad monoteistisk religion, och det betyder att alla människor som är judar tror bara på en gud och det är Gud, eller herren som vissa också säger.

Enligt judisk tro har Gud skapat världen. Gud har inte bara valt att skapa människan, han har också valt att älska och bry sig om den. Gud är alla människors gud och han har en plan för en särskild grupp människor och det är judarna, som han har valt ut för en speciell uppgift i den planen.

Gud valde enligt judisk tro inte ut judarna för att de var mer framträdande eller bättre. Gud valde just dem och de har ett speciellt uppdrag. Det talas ofta i judendomens heliga texter om den stora kärlek Gud har till sitt utvalda folk.

Men Gud har också många krav, han ställer på judarna. De kraven ska vara tecken för andra och för Gud, som är alltings skapare. Gud har slutit ett förbund/avtal med judarna och i det avtalet finns särskilda regler som de ska leva efter. Det är många regler, men de kan vara bra på många olika sätt. Vissa kan vara bra för kroppen och vissa kan göra judarna mer harmoniska, men främst är reglerna till för att visa det särskilda förbundet mellan Gud och det utvalda folket.

Hela livet påverkas man av förbundet med Gud – vad man gör och när, hur och varför man gör det. Det finns regler för hur man klär sig, vad man ska äta och när man ska arbeta och vila. Det finns också regler för livets början och slut, för familjeliv och äktenskap – det finns alltså regler för hela livet, från början till slut.

För att judarna ska påminna sig själva om hur viktigt det är att följa alla Guds bud, så ska judiska män bära speciella bönemantlar när de ber och läser heliga texter. En tallit, en bönemantel, kan se ut och prydas på många olika sätt, men det är viktigt, at den alltid har 613 fransar. Det är lika många antal lagar som Gud givit.

Varför tror man på allt detta?

Judarna anser sig själva som det utvalda folket av Gud och måste därför följa de regler som Gud givit dem.

Hur länge har judendomen funnits?

Judendomen är världens äldsta monoteistiska religion. Den är mer än 3000 år gammal.

Var utformades judendomen?

I Tenak, de heliga texterna, beskrivs det hur Gud valde ut en man som hette Abraham till att bli stamfader för ett stort folk och det var judarna. Abraham är en viktig person inom judendomen för att han är det judiska folkets stamfar och grundare. Abraham fick ett uppdrag av Gud som gick ut på att han skulle utvandra från sitt hemland Kaldeen till Kanaans land som låg ungefär där staten Israel ligger idag. Gud lovade Abraham att han och hans släkt skulle få leva och regera i det här landet. Kanaans land blev alltså det utvalda folkets nya land där de skulle bo i evig tid.

Rabbinerna – judarnas ledare

En rabbin är en judisk lärd som har studerat de heliga skrifterna vid särskilda rabbinskolor. Rabbinen är ansvarig för undervisningen i församlingen. Det är ofta rabbinen som predikar när det är gudstjänst i synagogan. Rabbinens uppgifter är förutom att läsa de heliga texterna, att sprida ut den religiösa läran, ha hand om själavården i församlingen och fatta beslut i religiösa frågor.

Synagogan

Varje dag läser judarna morgon-, eftermiddags- och kvällsbön i synagogan. Man lägger till en bön på morgongudstjänsten vid sabbat och helgdagar.

Synagogan är judarnas gudstjänstlokal, där man ber och läser ur de heliga skrifterna och där man kan ha gudstjänst. Men den ska också vara till för att kunna studera och diskutera heliga texter. Och till slut ska den också vara en plats där man kan träffas och ha trevligt tillsammans.

Många judar ber hemma också, innan de går och lägger sig eller när de har satt sig vid matbordet för att börja äta.

Olika symboler och vad står de för:

Davidsstjärnan är en stjärna med sex uddar som har använts av många olika kulturer. Den blev till redan på 1300-talet i Prag. Davidsstjärnan symboliserar judendomen.

Israels flagga är en symbol för Israel, landet som judarna fick i 1948 efter Andra Världskriget och som i år firar sin 60-års födelsedag. Flaggan består av två blå fält uppe och nere och Davidsstjärnan i mitten mellan de två fälten.

Bönemanteln ser ofta ut som en israelisk flagga. De två blå fälten i såväl flaggan som bönemanteln symboliserar Eufrat och Tigris (floder i Syrien = höger sida) respektive Nilen (flod i Egypten= vänster sida). Davidsstjärnan i mitten på manteln betyder att “allt där emellan är vårt” (enligt Bibeln). Oftast finns det en blå tråd invävd mitt i det vita på manteln. Det ska påminna om att det är bäst att be på morgonen, just när ljuset kommer och man kan skilja på det blå från det vita.

Menoran är en sjuarmad ljusstake och Israels officiella emblem. Som judisk symbol är den mycket äldre än Davidsstjärnan.

Det finns också en åttaarmad ljusstake som symboliserar det mirakel som inträffade vid tempelinvigningen, år 164 f.v.t. Den lille kanna man hade med olja för att tända menoranen räckte egentligen bara en dag, men märkligt nog räckte det hela åtta dagar. Det är därför, ljusstaken heter som den heter.

Matza är det osyrade (ojästa) brödet som symboliserar det bröd som man stressat bakade när man tågade ut ur Egypten.

Kippan symboliserar Guds hand över människan och fästes på huvudets högsta punkt om man är manlig jude och ska gå i synagogan. Det är också en del som har kippan på sig utanför synagogan hela tiden.

Kippan visar hur man är efter hur kippan ser ut. En virkad kippa visar att man är reformvänlig, en svart betyder att man är ortodox och en glansig att man är liberal.

Omskärelsen är ett tecken på att en judisk pojke har kommit upp i det förbund som Gud slöt med Abraham. Omskärelsen ska ske på pojkens åttonde levnadsdag, och det som händer är att förhuden på pojkens penis skärs bort och det är en professionell omskärare, oftast en läkare, som gör detta. När pojken omskärs, får han också sitt namn.

Däremot omskärs (stympas) flickor inte, men istället kan de vara med om en särskild välsignelsegudstjänst när de får deras namn.

Intervju Annika Berggren Jag har valt att intervjua en judinna som är 13 år och som min familj känner och jag har ställt några frågor till henne och hon har svarat genom att berätta om sig själv, sin familj och judendomen:
Berätta kort om din familj: Jag har en bror som är 17. Min mamma är amerikansk och judinna, därför är vi barn också judar och min pappa är svensk och kristen, men han deltar helt i alla judiska helger med oss.
Vilka skolor har du gått på och var går du nu? Jag har gått på Käppala och Hillel Skolan som är en helt judisk skola. Nu går jag i den judiska linjen på Vasa Real.
Vilka ritualer från judendomen ingår i din vardag? Jag är inte en speciellt religiös judinna. Jag går till synagogan på de största högtiderna, vilket är ca 2 ggr. om året och så firar vi Shabat varje fredag kväll. Vilken högtid betyder mest för dig och hur firar ni? Det är nog Shabat som betyder mest för mig. Jag tycker att det är trevligt att familjen samlas innan vi äter middag och då läser vi böner på hebreiska när vi: tänder ljusen, när vi dricker lite av vinet och när vi skär i Challan (ett flätat bröd). Är där saker inom judendomen som du tycker är svårt att förstå, t.ex. att lära sig läsa hebreiska eller annat? I skolan läser jag både hebreiska och judendom som två olika ämnen. Det gick ganska fort att lära sig att läsa hebreiska och att förstå grammatiken, men jag har fortfarande ganska svårt att förstå språket. På JS (judiska studier) så pratar och läser vi mest om olika krig och viktiga personer i vår historia. Är där någonting som du saknar från den kristna tron, t.ex. traditionellt firande av julafton? Om inte, hur firar ni julen? Nej, jag firar inte jul, men Chanukkah infaller ungefär samtidigt som jul och vi firar det. Finns det båda judar, kristna och unga som inte tror på något speciellt bland dina kompisar? Och har det någon gång ställt till problem för dig? Det har aldrig ställt till med problem för mig, men alla i min klass är ju judar och om man säger att man t.ex. inte tror på att folk gick runt i öknen i 40 år, så kan dem som är super religiösa bli lite sura. Vad är det bästa du bär med dig vidare i livet från judendomen? Jag vet inte det riktigt än eftersom jag är ung, men det är nog traditionerna. Jag älskar när man samlar sina vänner och släktingar och bara pratar och sjunger lite på hebreiska och äter alla maträtter som tillhör de olika högtiderna. Berätta om din Bat-Mitzvah:
Jag tog min Bat-Mitzvah när jag var 12 år. Jag förberedde mig ett år innan min bat-mitzvah. Min lärare gav mig papper med en lång text, som var min haftara (ett stycke ur en av de fem moseböckerna). Min Haftara hette Ki Tahvo och till texten fick jag en CD, så att jag kunde lära mig melodin. Jag tog min Bat-Mitzvah i synagogan tillsammans med två andra ungar, fast vi sjöng olika saker. När jag sjöng ur Torahn, hade jag en kippa (en slags rund tygbit som man har på huvdet) och en tallit (en slags sjal som är specialgjorda). Efter synagogan, så hade vi på kvällen en stor fest med alla våra vänner och släktingar som kunde komma. Vi hade ca. 200 gäster. Vi hade lite israelisk dans, ett par tal och annat liknande. Det var kul men det var självklart väldigt skönt när allt var över!
Har du någonsin besökt Israel och i givet fall när och hur var det? Eller tänker du besöka Israel? Jag har aldrig varit i Israel, men i min skola, så åker alltid 8:orna på en Israel resa i 5 veckor. Den kommer jag att åka på.

Judendomen, 2.4 out of 5 based on 66 ratings
| Mer
Betygsätt Judendomen


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Judendomen eller som på något sätt är relaterade med Judendomen.

Kommentera Judendomen

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2