.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Jupiter

Ämne: Astronomi
| Mer

Jupiter är så stor att alla andra planeter i solsystemet får plats innuti. Jupiter är till stor del uppbyggd av väte och helium. Jupiter ändrar utsende från dag till dag. Jupiter kan vara ca: 30,000 grader varm inuti. Medelavståndet från solen är 778 miljoners km. Från det minsta avståndet från Tellus (jorden) är 558 miljoner km. Diameter vid ekvatern är 142,800 km. Dygnets längd är 9 timmar och 50 minuter och årets längd är 11,9 jordiska år. Jupiter är den femte planeten. Jupiter är solsystemet Goliat. I en kikare ser Jupiter ut som ett gulaktig skiva. Gasplaneten Jupiter är planetkungen. Jupiters diameter är 11 gånger så stort som jordens och dens massa är 1430 gånger större. Trots att Jupiter är så stor så roterar den snabbare än någon annan runt sin egen axel. En sak som är kännetäcknet för Jupiter är den röda fläcken. Också den syns tydligt i teleskop.
2

Månar!

De fyra största månarna är Io, Callisto, Ganymedes Och Europa. Doma fyra månarna är jämförda med Jupiter. Alla månar är olika. Io som är lite större än vår måne, är solsystemets mest vålsamma plats med aktiva vulkaner. Ytan på Io är täckt med svavel. Europa skiljer sig från de andra övriga och har en slät yta, täckt av is. Ganymedes, solsystemets största måne, är till och med större än planeten Makurius. Den har en isskorpa som Europa, men är även täckt med krater. Callisto är täck med kratrar precis som Genymedes men är lite mindre.

Dom yttre månarna.
Det finns runtom 60 små månar som har diametern mellan 1-186 km i diametern. Dom yttre månarna bildas troligtvis av Jupiters tyngdkraft. De var troligtvis astroider innan de blev infångade av Jupiters tyngdkraft. Detta förklara för oss varför dessa månar har så underliga banor.
3

Jupiters ringar!

(Ringsystemet)
Jupiter har ringar som Sturnus men mycket mindre. Det var helt oväntade-de uptäcktes ändast av Voyager 1-forskare ville att man just skulle titta om det fanns ringar på Jupiter. Alla trode att iden var helt slöseri på tid och på penagar för dom trode att det inte fanns några ringar. Detta var en stor uptäckt. Jupiters ringar är mörka till skillnad från Saturnus. Det består antagligen av väldigt små mängder sten. Patiklarna i Jupites ringar stannar antagligen inte där så länge (beroende på atmosfäriska och magnetiska drag). Om ringarna r permanenta måste de däeför hela tiden bli påfyllda. Rindsystemet är dellat i tre delar.
4

Klimatet och Ytan!

Om du skulle göra en resa genom Jupiters molnlager skulle du se väder som är lika komplext och impornerande som jorden. Molnen på Juåiter bildas på liknande som molnen på jorden. Genom att studera molnen som dom reflekterar ljus och undersöka vilka tempraturer de bildas har forskares lykas identifiera tre molnlager. Man tror att inte att Jupiters yta väldefinerad fast yta, som mellan jordens atmosfär och mantlen.

Röda fläcken!

Röda fläcken är en väldig orkan som troligen har sin kärna i atmosfären. Den kan växa till en längd av 40,000 km och till en bred av 14,000 km. Röda fläcken ligger på syd sidan. Röda fläcken är Jupiters mest kända kännetecken, ett gigantiskt stormsystem, dubbelt så stort som jorden. Systemet har varat i minst 400 år och upptäcktes på 1600-talet. Man vet dock att den håller på att krympa och att forskare tror att den kommer vara borta om 50-100 år. Man har känt till andra liknande fast mindre fläckar i decennier. Infararöda observationer och rotationsriktningen tyder på att den röda fläcken är en högtrycksregion vars molntoppar är betydligt högre och kallare än omgivande regioner. Det kan ha funnits lknande strukturer på Saturnus och Neptunus. Man känner inte till hur sådana strukturer kan bestå så länge.
5

Sammanfattning!

Jupiter är den största planeten i solsystemet. Jupiter är solsystemets Goliat. Dom fyra största månarna är Io, Callisto, Ganymedes och Europa. Jupiters ringar är mycket mindre än Saturnus. Jupiter ändrar utsende från dag till dag. Det finns runtom 60 små månar som har diametern mellan 1-186 km. Jupiters ringar uptäcktes av Voyager 1 och det blev en överaskning för oss. Molnen på Jupiter bildas på liknande som molnen på jorden.

Camilla Svensson

Jupiter, 2.0 out of 5 based on 14 ratings
| Mer
Betygsätt Jupiter


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Jupiter eller som på något sätt är relaterade med Jupiter.

Kommentera Jupiter

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2