.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Kärnkraft i Sverige

Ämne: Samhälle
| Mer

SÅ FUNGERAR KÄRNKRAFT

I kärnkraftverk utvinns energin genom så kallad fission, man klyver alltså atomkärnor av den radioaktiva metallen Uran. Kärnorna klyvs och åstadkommer värmeenergi som används för att hetta upp vatten som förångas. Ångan i sin tur driver en turbin som genererar el.
Uran är som sagt väldigt radioaktivt, vilket alltså inte är särskilt miljövänligt. Därför måste man på något sätt göra sig av med Uranet när det är färdiganvänt. Det gör man genom att första året förvara det isolerat i en kylvattenbassäng, och sedan mellanlagra det i 40 år i andra bassänger. Efter det måste man slutförvara det långt ner i berggrunden. Just nu letar Svensk Kärnbränslehantering (SKB) efter en lämplig plats för förvaring, där invånarna är beredda att ta emot avfallet.
Sveriges riksdag har bestämt att inga nya kärnkraftverk ska byggas, och de som finns ska avvecklas, dock inte förrän vi har minskat vår energiförbrukning eller hittar ett sätt att ersätta tillräcklig mängd el från förnybara energikällor.

FÖR- OCH NACKDELAR MED KÄRNKRAFT

Jag tycker riksdagens beslut är väldigt bra med tanke på alla risker kärnkraft för med sig. Slutförvaringen av avfallet är ju inte direkt 100 procentigt säker. Dessutom krävs mycket för att kärnkraft ska vara säkert, och jag tycker inte allt som behöver göras för det, är värt den energi som utvinns.
Jag tycker även att det är oansvarigt att bara gräva ned uranet och sedan hoppas på att det ska ligga där nere i berggrunden i ungefär 100 000 år utan att något oväntat inträffar. Vi klarar inte av att hantera avfallet på ett bra sätt, så vi löser problemet tillfälligt genom att gräva ned det. Är det verkligen ett så säkert kort att överlåta problemen med förvaringen till våra framtida generationer?
Uran är dessutom ett grundämne, och kan inte förnyas. Befolkningen i världen ökar, och likaså behovet av energi. Uranet kommer alltså inom sinom tid ta slut om vi fortsätter förbruka det i samma takt som idag, varför inte avveckla det på en gång då?
Men kärnkraft bidrar inte på något sätt till ett förtunnat ozonlager eller ökad växthuseffekt, som så många andra energikällor gör. Dessutom är ju ett kärnkraftverk billigt att driva, och kärnkraft är ett väldigt effektivt sätt att utvinna energi. Men man kan fundera över vad “billig” egentligen betyder i det här sammanhanget. Jag tycker inte det blir “billigt” då man utsätter mänskligheten och miljön för allvarliga risker, man kan inte låta pengar styra när det gäller människors säkerhet och hälsa. Så enligt mig är nackdelarna fler än fördelarna med kärnkraftverk.

ALTERNATIV TILL KÄRNKRAFTEN

Jag tror på biobränslen, och bioenergi! Det vill säga att man eldar biobränslen, till exempel ved, bark och pellets. Eftersom att ett träd släpper ut lika mycket koldioxid som det tar upp för att växa, så borde det vara ett bra sätt. Det blir inte ens i närheten av mängden utsläpp som orsakas genom eldning av fossila bränslen, vilket är väldigt positivt!
Jag tycker att man till exempel skulle kunna odla skogar enbart för energiutvinning. Men i dagens läge används bioenergi dock mest till uppvärmning, men jag tror att man säkert skulle kunna använda bioenergi för elproduktion!
Dock är inte biobränsle lika effektivt som kärnkraft vilket är ett problem. Jag tror att Sverige behöver ändra sin attityd, och tänka i mer energisnåla banor för att detta ska kunna bli möjligt. Det går ju dock inte på en dag, det krävs ett långsiktigt och omfattande arbete för att befolkningen ska bli medveten om problemet. Exempelvis slösas det på energi i bostäderna, man lämnar på tv:n utan att någon tittar på den och man har lampor tända fast det inte egentligen behövs.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Alltså kan alla göra små förändringar, vilket sammantaget ger ett resultat i form av mindre energiförbrukning, vilket gör det möjligt att avveckla kärnkraften.
Vi har ju även de andra förnyelsebara energikällorna som vindkraft, vattenkraft och solkraft.
Dem står dock för en väldigt liten del av Sveriges energiproduktion. Men med bättre utveckling parallellt med ett bättre miljötänkande från konsumenternas sida så tror och hoppas jag att dessa energikällor i framtiden tillsammans kommer att konkurrera ut kärnkraften.

Kärnkraft i Sverige , 2.7 out of 5 based on 16 ratings
| Mer
Betygsätt Kärnkraft i Sverige


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Kärnkraft i Sverige eller som på något sätt är relaterade med Kärnkraft i Sverige.

One Response to “Kärnkraft i Sverige”

  1. noora on 08 Apr 2010 at 5:21 e m #

    det ee mkt bra att vi sverige har säkerhet med kärnkraft

Kommentera Kärnkraft i Sverige

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7