.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Kärnkraftverk

Ämne: Fysik
| Mer

Som du vet finns det olika kraftverk, t.ex. kärnkraftverk, kolkraftverk, vindkraftverk och biokraftverk. Skillnaden mellan dessa är bara bränslet. I kärnkraft verk är uran bränslet. I Ringhals, som är nordens största “el-fabrik”, har de två olika reaktorer; Kokvattenreaktor och tryckvattenreaktor. Men de har fler en bara en tryckvatten reaktor, de har tre stycken med olika nettoeffekter. Sammanlagt har de fyra reaktorer (R1 år 1976 Kokvattenreaktor, R2 år 1975 Tryckvattenreaktor, R3 år 1981 Tryckvattenreaktor, R4 år 1983 Tryckvattenreaktor). Häften av vårt land får el genom kärnkraftverk!
Men det finns fler och fler som är emot kärnkraftverk. Det finns båda för- och nackdelar med kärnkraftverk.
För: Kärnkraft är ren och ökar ej koldioxid, växthus effekt eller förorening är inte lika stor som vid andra sätt att tillverka el.! Är mer miljövänligt än andra sätt att tillverka el. Dessutom får man mer el genom kärnkraft. Kärnkraft tillverkar el billigt, så det är låga kostnader! Negativt: Det blir väldigt farligt om reaktorn läcker, det kan orsaka stora skador och även dödsfall, dessutom försvinner inte radioaktiviteten på länge, stället där kärnkraftverket har stod går ej att bruka. Transporterna av kärnbränsle är väldigt riskfyllt för omgivningen, speciellt om olyckan är framme.
Ringhals arbetar kraftigt med att minska på det negativa, främst kärnkraftens miljöpåverkan. Det gör de genom att arbeta flitigt med återvinning, ta hand om återstoder ordentligt, dessutom försöker de alltid analysera och bättra på säkerheten samt miljöarbetet. Och detta visar de offentligt. De väljer alltid anskaffare som värnar om miljön. Men trots allt detta finns det ändå negativa sidor av kärnkraften. Små radioaktiva ämnen släpps ut i luften och det är aldrig bra, även om de är övergående och sönderfaller snabbt. Det finns en gräns som myndigheterna har satt upp, den gränsen är på hur mycket radioaktivitet som får finnas bland människor och miljön. Men radioaktiviteten är knappast nära gränsen, kanske ca 1 % av gränsen. I vattnet hamnar både radio- och ickeradioaktiva ämnen. Även om kylvattnet renas kommer ändå lite radioaktiva respektive icke-radioaktiva ämnen i havet. Dock har man ej hittat något negativt med de radioaktiva utsläppen. De icke-radioaktiva ämnen är samma sak. Det man har märkt av är det faktum att vattnet som släpps ut alltid är 10°C grader varmare än det var i början, och det ändrar fiskarterna. De som trivs i varmt vatten har ökat medan de som trivs i kallvatten har minskat.
Sverige har bara två olika reaktorer, kokvattenreaktor och tryckvattenreaktor (men det finns andra som vi inte använder här, t.ex. tungvattenreaktorer och lättvattenreaktorer). Här kommer några för- och nackdelar med dem!
Kokvattenreaktor, Positivt; Eftersom att kokvattenreaktorn är väldigt vanlig, blir det också lätt att utväxla kunskaper i den svenska kärnkraftsindustrin. Dessutom är den inte så komplicerad eftersom att den inte har ånggeneratorer som tryckvattenreaktorn.
Negativt: Personalstyrkan som jobbar inne i anläggningen utsätts för mer strålning och radioaktivitetsutsläppen är högre och dessutom är det fler områden som måste bli kontrollerade (i anläggningarna). I- och urladdning tar betydligt längre tid eftersom att det finns fler bränsleelement. Radioaktiva ämnen släpps dessutom ut.

Kärnkraftverk, 1.9 out of 5 based on 16 ratings
| Mer
Betygsätt Kärnkraftverk


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Kärnkraftverk eller som på något sätt är relaterade med Kärnkraftverk.

Kommentera Kärnkraftverk

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7