.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Katolska kyrkan

Ämne: Religion
| Mer

Den katolska kyrkan är den största av de kristna kyrkorna med nästan miljarden följeslagare. Den utmärks främst av den romerska kyrkorätten och den latinska gudstjänstordningen samt som den inriktning vilken erkänner påven som sitt överhuvud. Under senmedeltiden inträdde en nergångsperiod, under vilken påvemakten alltmer försvagades. Under 1500-talet, var kyrkan splittrad och stora delar av Europa gick förlorade för den katolska tron. 
Med 1500-talets upptäckare spreds nu den Katolska tron även till oanade länder och kulturer, där med kolonierna i Amerika. På 1800-talet dominerades den katolska kyrkan av troende i de sydamerikanska länderna, men efter det har det skjutits norrut och strandat i dagens USA.
Utmärkande för kyrkan är dess fasta hierarkiska organisation, i vilken Påven, biskopen i Rom, uppfattas som Petrus efterföljare och därmed även ledare över katolikerna.
Katolska kyrkan är en apostolisk kyrka. Genom apostolisk succession som sker den arvsföljden från biskop till biskop. Dessutom ska det även finnas någon som i aposteln Petrus svarar för kyrkans ledning. Han kallas ”Påven”. Påven ska garantera att kyrkan förbli en trots spridningen över hela världen.
Katolska kyrkan har över 1 miljard anhängare.
VG: E.x: Katolska kyrkan finns till för att Adam och Eva bröt mot guds vilja och han straffade dom genom att föra in i världen synder och ondska. För att bevisa sin sak sände han Jesus, genom honom så spred gud kristendomn. Han spred mest till sina 12 läroungar som i sin tur spred den här religionen vidare till andra som i sin tur spred den här religionen vidare och så fortsatte det. Vad jag tror att kyrkan har för uppgifter är att sprida religionen. Kyrkan har en hjälp orgasition som heter Caritas. Caritas brukar hjälpa människor när det har varit en större olyka och många människor behöver hjälp T.ex människorna i Elv Salvador som har haft stora Jordbävningar och många människor har blivit hemlösa (detta hände för några månader sen) . Kyrkan har också i uppgift att se till att det finns tillräckligt präster, biskåpar m.m
MVG: Den katolska kyrkan har påverkar historien på många olika sätt men vad jag tror hur dom har på verkat historien mest är att dom var bland dom första att lära sig skriva och läsa. Nästan ingen kunde läsa och skriva förutom prästerna, biskoparna. Men det uttnyttjade prästerna på ganska dåligt sätt. Dom tvinga nästan bönder att betalla till kyrkan eller annars sade prästerna att människorna skulle åka till helvetet.

Sakramenten

G: Katolska kyrkan har sju sakrament, som är tecken på den helige Ande som sprider Kristi nåd. I eukaristin (nattvardan) förvandlas brödet och vinet till Kristi kropp och blod. Detta förblir även efter gudstjänsten. Den katolska nattvarden brukar kallas för kommunion, vilket betyder enhet, gemenskap.
Det katolska äktenskapet måste hållas livet ut, i och med att det ses som en spegelbild av Guds löfte och kärleksförbund till sin kyrka på jorden. Därför erkänner inte heller katolska kyrkan skilsmässa som ett acceptabelt sätt att upplösa ett äktenskap. Däremot kan det komma att bli annullerat om det blir uppenbarat att det blivit ingånget på felaktiga grunder.
De katolska prästerna är i regel ogifta, och lever i celibat, och detta därför att man som präst har svurit att ge all sin kärlek och energi åt Gud och de som följer honom.
Katolikerna tror på uppståndelsen och att vi människor kan få evigt liv hos Gud. Detta sker framförallt genom dopet, vilket åstadkommer en frälsning från synd och död
Konfirmation (bekräftelse). Det syftar tillbaka på dopet och innebär att vi tillsammans bekräftar det som dopet handlar om – gemenskap.
När du har begått synder och du ångrar verkligen dom då biktar du dig. Du biktar dig för att gud ska förlåta dig, och om du gör det så kan du komma till paradiset (himlen)
I händelse av att en församlingdmedlem insjuknar tillkallas prästen, som ber för den sjuke samt välsignar denne med helig olja i pannan tre gånger. De sjukas smörjelse ges även till äldre människor som tycker att det är dags att bikta sig för sista gången. Man förlåts för alla synder och förbereder sig inför döden.
VG: Varför jag tror att sakramenten finns är för att man visar att man tillhör den religionen, att man tror inte bara utan man visar det med en handling. Men dom här sakramenten är mest för unga och lite älder människor, på så sätt kan man få flera troende men det tror jag inte på.
MVG: det finns olika sakrament i olika religioner i Islams religion så finns det fem pelare. Varje pelare står för ett sakrament. Här är några e.x: Bönetiderna, Fastan, Allmosan, Vallfärden till Mekka.

Påven

G: Katolismen är världens största religion. Den har över 1 miljard anhängare. Påven är den levande ledaren för katolska kyrkan. Påve eller Papa betyder på latin Fader. Påven tillsätts på livstid genom apostolisk succession avJesus. Ca 145 kardinaler väljer en påve. Påvens tron ligger i Vatikanstaten. I Vatikanstaten ligger katolska största kyrka S:t Peterskyrka. Kardinalerna är biskåpar från hela världen. N finns det över 2000 biskåpar i världen. Kardinalerna väljs av påven. För att en kardinal ska bli en påve ska han ha 1/3 eller mer än 50 % (jag vet inte säkert).
VG: Påven reprentesserar kristendomen, ungefär som state reprentesserar lärarna för svartedalensskola eller som en president som reprentesserar ett land. Alla behöver en ledare, speciält för en så stor religion, alla religioner har ju en ledare. Men man kan också tänka så att han är på ett ungefärligt sätt ett levande bevis att gud finns, det är så nog de flesta katoliker tänker.
MVG: Det var väl januari 1998 då påven besökte Kuba för första gången. Han var i Kuba i fem dagar från 21 januari till 26 januari. Han reste runt i Kuba och höll utomhusperdikningar. Påven pratade både offentligt och privar om att respektera mänskliga fri – rättigheter. Påvens böner blev uppenbarligen hörda för att Kuba släppte ca 300 politiska fångar, många av dem fängslades för sina åsikter.

Katolska kyrkan, 2.5 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt Katolska kyrkan


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Katolska kyrkan eller som på något sätt är relaterade med Katolska kyrkan.

Kommentera Katolska kyrkan

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2