.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Konstantin

Ämne: Religion
| Mer

Det Konstantin mest är känt för är att gjorde kristendomen till stadsreligion i rom, Kejsare Konstantin regerade 307-337 e. Kr och var den första kristne kejsaren. Konstantin införde en ny huvudstad, Konstantinopel i Östrom. Västroms huvudstad var fortfarande Rom. Konstantinopel var tidigare en grekisk koloni vid namn Byantion. Med säker politisk instinkt byggde Konstantin upp det nya samhället. Hans förmåga att utnyttja kyrkan eller att samarbeta med den fick stor betydelse för den framtida samhällsutvecklingen. Under 300-talet utvecklades kyrkan från en tolererad, om också favoriserad religion till statskyrkan och kom till sist att täcka hela samhället. Kristendomens spridning ägde emellertid rum i samarbete mellan världsliga och kyrkliga myndigheter och under kejserlig uppsikt. Samtidigt som kyrkan lära och samhällssyn, dess sociala och mänskliga bud, efter hand accepterades som grundläggande principer i samhällslivet. Den romerska statsreligionen ville genom gudstjänst försäkra människorna om gudarnas välvilja.

Man kan tala om en rörelse uppåt från människor, medan kristendomen kännetecknads av Guds omsorg om människor och därför av en rörelse uppifrån ned mot människan, något som kom till uttryck i kyrkan frälsningsbudskap. Kristendomen väckte ett hopp, som blev en tröst och en tillflykt under de politisk orliga tider, då det eviga Rom plundrades av Alariks västgoter 410, och av vandalerna år 445, något som tycktes förutspå världens undergång.
Det kristna budskapet saknade sociala fördomar och vände sig också till de åsidosatta och förtrampade. Genom sin fasta organisation och sitt stöd från staten kunde kristendomen tränga ut de orientaliska mysteriereligionerna, som särskilt under 200-talet hade fått vidsträckt spridning. Dessa innebar också en utveckling mot en monoteistisk uppfattning och ett komiskt evighetsbegrepp, och liksom kristendomen gav de hopp om återfödelse

| Mer
Betygsätt Konstantin


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Konstantin eller som på något sätt är relaterade med Konstantin.

Kommentera Konstantin

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2