.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Konsumentekonomi

Ämne: Samhälle
| Mer

Postorder och internethandel

Om man köper på postorder innebär det att man beställer varor genom att göra sin beställning via fax, brev, telefon eller internet av ett företag. Bekvämligheten med att sitta hemma i lung och ro och välja ut en eller flera varor ur ett oändligt sortement än nog anledningen till att så många använder sig av postorder. Men det kan nog vara lätt att man köper mer än vad man från början hade tänkt sig, så det får man se upp för.

Om man väljer att handla av mindre företag på grund av lägrepriser så får man tänka på att standarden och säkerheten kan vara lägre än hos dom stora företagen, det kan vara smart att tänka på om man blir tvungen att ge ut personlig information t.ex. kontonummer o.s.v. , det är inte så klokt om man gör det till ett mindre okänt företag.

Vid postorderköp och intenethandel hos svenska företag inom EU-länderna gäller distansavtalslagen, konsumenter har rätt att ångra ett ingånet avtal inom 14 dagar meddela näringsidkaren. Konsumenten behöver inte heller ange något skäl till varför hon/han vill avsluta det ingångna avtalet, men självklart får varan vara använd om du skickar tillbaka den, och fraktkostnaden får man stå för själv. Nackdelar med att handla på postorder och internet handel är att man inte kan prova och det är svårt att bedömma färg och kvalitet enbart efter en katalogs bilder. Och det kan vara jobbigt och kännas krångligt att retunera en vara som du ångrar eller som det är fel på. Om varav du har beställt är slut restnoteras den, men vill du inte vänta måste du ha besväret med att göra en avbeställning. Och konsumentskyddet är ofta sämre om man köper genom internetköp.

Och en sak man ska tänka på är att de alltid är billigare att betala kontant!

Betala, spara och låna

Betala

Nu för tiden är inte pengar bara sedlar och mynt som förr. Vi är på väg in i ett samhälle utan kontanter, och vi kan ta ut pengar genom bankautomater när som helst på dygnet. Lönen betalas ut till ett konto i en annan bank. Vi betalar varor och tjänster med ”plastkort’’, internet, check och giro från detta konto. Några olika typer av ”plastkort” vi använder är: Betalningskort, bankkort, kreditkort och kontantkort/Cashkort.

Vad har de olika korten för funktion?

Betalkort

Dina inköp du har gjort under en viss tid till en samlingsfaktura samlar du med ett bankkort. Sen betalar du hela skulden vid ett och samma tillfälle. Även om det kan dröja en till två månader mellan inköp och betalning, är det inte samma sak som kredit. VISA, AmericanExpress m.fl. är exempel på betalkort.

Kreditkort

Ett kreditkort är en variant av kontokort. Det är ett intyg som talar om att innehavaren har kredit hos utställaren av kortet. Kortföretaget betalar handlaren och fakturerar i sin tur kortinnehavaren. Ned kreditkortet kan man köpa varor och senare får man en faktura som man kan betala vid ett tillfälle eller genom avbeställningar.

Bankkort

Med ett bankkort kan du göra uttag i uttagsautomater, men användningsområdet av bankkort kan utökas. Bankkortet kan bli kopplat med en betaltjänst, vilket innebär att kortet kan användas som betalkort. Summan dras automatiskt från ditt bankkort när du handlar på dem.

Kortbetalning har blivit en världsvaluta. I Sverige är antalet bankutgivna kontokort över sju miljoner. De kan användas för inköp och kontouttag i praktiskt taget hela världen. På samma sätt kan över två miljarder utländska kort användas överallt i Sverige. Den ständigt ökande Internethandeln är också i huvudsak baserat på kortbetalning.

Spara

I din budget bör ett visst sparande ingå. Sparandet kan gälla trygghet om något oförutsätt skulle hända eller kanske framtida inköp. Det finns olika sparformer att välja mellan; om man räknar bort vanliga sparkonton finns det bl.a. pensionssparande, aktier och obligationer.

Pensionssparade

Sparandet kan göras via bank eller försäkringsbolag, och de (sparandet) blir allt vanligare. Pensionsloppet växer desto mer ju tidigare man börjar spara.

Aktier

Aktier är andelar i ett aktiebolag, vilket betyder att man är delägare i ett företag. Det finns dock vissa risker med aktiesparande. Om företaget skulle gå dåligt så sjunker värdet på aktierna, och om det skulle gå bra så höjs värdet.

Aktier kan man köpa eller sälja genom en bank, börsmäklare eller via internet. Man kan också spara i aktiefonder. Riskerna med det är att en aktiefond innehåller aktier från många olika företag. Företag ger en del av dess vinst till aktierna en gång om året.

Obligationer

Obligationer ger bl.a. staten ut. Räntan lottas ut bland dem som äger obligationerna. Obligationerna kan vanligen lösas in efter 5-10 år med det s.k. nominella värdet (ett påstämplat värde). Som sina obligationer köper och säljer man i en bank, de ges även ut av olika bostadsinstitut.

Låna

Kreditkortsbetalning

Kreditkortsbetalning innebär att man betalar i efterhand man får varan eller tjänsten utförd. För att få låna på bank eller

få kreditkort måste man vara myndig (18 år) och ha en viss inkomst.

Vanliga kreditkorts former är:

• Lån från bank eller finansbolag

• Kreditkort

• Medlemslån

Vilken kreditform man ska välja beror på:

• Hur mycket man behöver låna

• Hur snabbt man kan betala tillbaka

Banklån

Man skiljer på lån med säkerhet och på lån utan säkerhet. Säkerhet kan vara t.ex. fastighet, bostadsrätt eller borgen. Hypotekslån är ett exempel på ett lån med säkerhet som är ett lån mot säkerhet i en fastighet eller bostadsrätt. Borgen betyder att någon annan åtar sig att betala istället för dig om du inte kan betala tillbaka som avtalat. Lån utan säkerhet har ofta högre ränta och högre amorteringstid (avbetalningstid) än lån med säkerhet. Det innebär ett stort ansvar och det kan bli dyrt att gå i borgen.

Kreditkort

Kreditkort är kopplat till kredit (pengar). Det innebär att man kan handla varor och tjänster för så mycket pengar man har på kortet. Skulden amorteras (avbetalas) varje månad plus ränta. Den räntan är oftast väldigt hög på denna typ av kreditkort, mellan 20-30 %.

Förlust av plastkort

Man ska omedelbart göra en anmälan till polisen och kortföretaget om man har förlorat ett ”plastkort”. Då efter anmälan spärras kortet och kontoinnehavaren är sedan inte betalningsskyldig för belopp som påförs kontot.

Medlemslån

Ett medlemslån kan alla som är med i en fackförening få. Ett vanligt banklån har högre ränta än ett medlemslån. Det är facket och banken som har avtalat fram denna låneform.

Leasing och hyresavtal

Leasing är en blandform av kreditköp och långidshyra. Med det menas att du inte äger varan utan du måste lämna tillbaka den när hyrestiden gått ut. Då kan varan lösas in till ett nedsänkt pris.

Hyra av elektronik som t.ex. TV och video är relativt vanligt. Man ska kontrollera noga vem som har skadeståndsansvaret vid stöld, brand, reparationsbehov etc. Normalt är detta uthyrningsavtalet. Om avtalet går ut på att du ska bli ägare efter hyrestiden, betraktas ”hyran” som kreditköp.

Goda råd vid kreditköp

Du ska alltid begära en betalningsplan innan du köper på kredit, och noga jämföra de olika kreditalternativ som erbjuds av butiken.

Dessa fyra uppgifter ska en betalningsplan innehålla:

• Vilket belopp som ska betalas varje månad.

• Under hur lång tid detta månadsbelopp ska betalas.

• Hur stor slutsumman blir med alla kostnader.

• Hur hög räntan är.

Betalningsplanen visar hur mycket över kontantpriset du måste betala. Det är först när du vet detta som du kan avgöra om du tycker att varan är värd den marknadskostnad som ett kreditköp alltid innebär.

Vad händer när man inte kan betala?

Arbetslöshet eller att man har frestas att handla med kreditkort som man senare får höga skulder på som följd har gjort att många människor har fått sin ekonomi raserad. Skulderna kan tillslut ha blivit så höga att man inte längre har råd att betala tillbaka, och om man inte kan betala sina skulder hamnar man slutligen hos kronofogden, som då kan tvingas att göra utmätning, vilket innebär att kapitalvaror som t.ex. sterio, digitalkamera och bil beslagtas av myndigheten för försäljning. I värsta fall kan man t.o.m. tvingas sälja sin bostad. Dessutom kan kronofogden besluta om utmätning på lönen till dess att skulden är reglerad. Efter det att skulden är betalad finns man ändå med i kronofogdens register i flera år. Vilket kan göra det svårare att t.ex. få nya lån, kreditkort eller att hyra lägenhet, detta begränsar ens liv i väldigt hög grad.

Skuldsaneringslagen

Man kan få hjälp av skuldsaneringslagen om skulderna har blivit så höga att man inte ens har möjlighet att avbetala sina skulder under resten av ens liv. Men kraven är dock väldigt stränga.

Försäkringar:

För att kunna känna trygghet om man skulle ha oturen att råka ut för en olycka måste man ha vissa försäkringar. Försäkringar brukar delas in i sakförsäkringar och personförsäkringar. Sakförsäkringar är t.ex. Hemförsäkring och fordonsförsäkring (moped, bil etc.) , och personförsäkringar är t.ex. Olycksfallsförsäkring och pensionsförsäkring. Man får oftast betala en självrisk om det skulle hända något eftersom sakförsäkringen inte i regeln täcker hela skadan. Det är viktigt att du tar reda på självriskens storlek när du tecknar försäkring.

Hemförsäkring

Du bör omgående skaffa en hemförsäkring när du flyttar till en egen bostad. För ungdomar har de flesta försäkringsbolagen särskilda erbjudanden om hemförsäkringar. Vid bl.a. inbrott, cykelstöld, och brand i ditt hem ger försäkringen ekonomiskt stöd. Den omfattar också ett ansvarsskydd som gäller om du har orsakat skada på någon annans egendom. I regeln så ingår rättskydd (advokathjälp) och överfallsskydd. Ett reseskydd ingår också oftast.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är viktigt att du har. Det innebär att i samband med om du skulle skada dig, kan du få ersättning av utlägg. Du får också ersättning om du skulle skada dig så allvarligt att du får framtida men eller blir invaliserad. Skolan och förskolan försäkrar barn och ungdomar, men då gäller försäkringen oftast bara för skador som inträffar under skoltid eller till och från skolan.

Sjukförsäkringar

Sjukförsäkringar som komplettar den allmänna sjukförsäkringen (som samhället står för) har under senare år blivit vanlig.

Fordonsförsäkringar

Enligt lag måste mopeden, motorcykeln och bilen vara försäkrad. En sådan försäkring innebär att om du skulle vara med om en trafikolycka så slipper du betala det skadestånd som du kan bli dömd för, så har du en fordonsförsäkring så betalat

Försäkringsbolaget det skadeståndet åt dig.

Reseförsäkring

Reser du utomlands måste du se till att vara försäkrad. Vanligen så hjälper resebyråer till med att ordna en försäkring när du beställer resan. Har du hemförsäkring som även omfattar reseförsäkring, ger denna i regel ett fullbordat reseskydd. Du bör dock kontrollera försäkringsavtalet eller ringa och höra efter med försäkringsbolaget.

Begär prisuppgift

Försäkringspremien kan variera mycket. Begär därför prisuppgift från flera företagsbolag!

Konsumentskyddslagar:

Konsumentskydd för den enskilde

Kredit får du inte köpa på förens du är myndig, dvs. förens du fyllt 18 år. Om du är under 18 år men har föräldrarnas underskrift kan du däremot köpa på kredit, annars är det olagligt. Om du redan vid 16 års ålder har egen arbetsinkomst får du köpa i princip vad du vill, förutom alkoholhaltiga drycker och tobak, bara du betalar kontant. För en säljare och en köpare finns det flera lagar som talar om vilka rättigheter och skyldigheter de har.

De viktigaste konsumentlagarna är:

• Avtalsvillkorslägen

• Distansavtalslägen

• Konsumentförsäkringslägen

• Konsumentkreditlagen

• Konsumentköparlagen

• Konsumenttjänstlägen

• Prisinformationslagen

• Produktsäkerhetslägen

• Marknadsföringslagen

Avtalsvillkorlagen

Villkor som ensidigt gynnar säljaren är förbjudet. Oskäliga villkor i köpe- och uthyrningskontrakt eller i garantier är

exempel på där det kan gälla.

Distansavtalslägen

När du köper eller hyr lös egendom eller tjänster av en näringsidkare (företag) gäller distansavtalslägen. Lösegendom är varor, aktier, bostadsrätter m.m., och en tjänst kan t.ex. Vara ändrings-, reparations-, eller tillverkningsarbete. Lagen gäller både distansavtal och hemförsäljningsavtal.

• När du och försäljaren inte träffas personligen t.ex. när du handlar via internet, telefonförsäljning, TV-shopping, postorder eller e-post, gäller distansavtalslägen.

• När du köper något i din bostad eller på en plats som inte är ett fast försäljningsställe (affär) t.ex. avtal som ingås på din arbetsplats, på sjukhus, vid konferenser eller annan plats där du inte bara för stunden befinner dig, gäller hemförsäljningsavtal. Det ska vara säljaren som har sökt upp dig och inte tvärt om för att lagen ska gälla.

Enligt distansavtalslägen har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar, den s.k ångerfristen. Innan ett avtal görs måste

alltid försäljaren informera om ångerfristen.

Undantag från lagen

Lagen gäller vig distansavtal som avser

• försäkringar och krediter

• auktioner – internetauktioner omfattas dock av lagen.

Lagen gäller inte vid hemförsäljningsavtal som

• priset understiger 300 kr

• du själv har bett försäljaren komma

• avtalet gäller försäkringar

• avtalet gäller köp av aktier eller andra värdepapper

• avtalet ingås vid hembesök som du själv uttryckligen har begärt.

Det finns vissa andra undantag från lagen. Distansavtalslägen är därför viktiga att ta reda på om den gäller.

Säljaren ska lämna information om ångerrätten samt lämna en ångerblankett när ett avtal har ingåtts enligt distansavtalslägen.

Konsumentförsäkringslägen

Konsumentförsäkringslägen gäller skadeförsäkringar. Denna lag har regler för försäkringsbolagens information, premiebetalning, skadereglering och för hur försäkringar förnyas.

Lagen gäller inte

• specialförsäkringar t.ex. djurförsäkring, smyckeförsäkring

• sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Konsumentköparlagen

Lagen gäller

• När du som privatperson köper en vara av ett företag

• När du beställt en vara som inte kom i tid

• När du har köpt en vara genom vilseledande reklam

• När det är fel på en vara – lagen innehåller en allmän senmånaders garanti

Konsumentköparlagen gäller inte

• Köp mellan privatpersoner

• Vid köp av arbete eller tjänst – då gäller konsumenttjänstlägen

• Köp av värdepapper (t.ex. aktier) , försäkringar, eller fast egendom (t.ex. lägenhet).

Konsumenttjänstlägen

Konsumenttjänstlägen gäller när en näringsidkare utför ett arbete på något som du äger. Vid t.ex. reparationer, arbeten på fastighet och vid förvaring av lös egendom t.ex. magasinering av möbler, ger lagen dig skydd. Det får inte ändras om du har fått ett bestämt pris. Priset får inte överskridas med mer än 15 % om du har fått en ungefärlig prisuppgift.

Prisinformationslagen

Enligt prisinformationslagen måste man utge korrekt prisinformation i bl.a. skyltfönster.

Marknadsföringslagen

• Reklamens påståenden och löften ska vara sanna och utformade så att det klart framgår att det handlar om just reklam.

• Reklam får ej innehålla osanna påståenden

• Grundprincipen för all reklam ska stämma överens med god marknadsföringssed

Vad som är god marknadsföringssed framgår av särskilda regler från bl.a. konsumentverket.

Frivilligt konsumentskydd

Öppet köp

Inom en viss avtalad tid har du rätt till att lämna tillbaka en vara tillsammans med kvitto. Då får du pengarna tillbaka. Men det är inte alltid du får de, i vissa affärer när man byter en vara kan man få ett tillgodokvitto istället för pengarna tillbaka när du byter en vara. Om man får ett tillgodokvitto så kan man enbart handla i den affären där man köpte den varan man vill byta, man får alltså inte pengarna tillbaka. Därför kan det vara bra att ta reda på om man kan få pengarna tillbaka när man köper en vara man inte riktigt är säker på att man vill ha.

Bytesrätt

Med bytesrätt innebär det att du har rätt till att byta en vara och ta en annan istället, men om du inte hittar något får du ett tillgodokvitto som jag nämnde förut. Då har du dock inte rätt att kräva pengarna tillbaka.

Undantag

Undantag från bytesrätt och öppet köp:

• Underkläder

• Badkläder

• Toalettartiklar

• Blommor

• Matvaror

• Specialbeställda varor

• Ändrade varor

• Varor med nedsatt pris m.m.

Bra att veta vid köp

• Spara kvittot! Om du behöver reklamera varan ska du kunna visa var och när du har köpt varan och hur mycket den kostade.

• Ta reda på vilka regler om öppet köp eller bytesrätt som affären tillämpar.

• Kontrollera varan så fort du får den.

• Ta omedelbart kontakt med säljaren om du upptäcker något fel på varan. Försök komma överens med säljaren.

• Om felet på varan beror på att du själv varit vårdslös ska säljaren inte svara för felet.

• Om det är fel på varan och säljaren vill ge dig en felfri vara istället måste du nöja dig med det.

• Om det är fel på en vara som gör att du har rätt att låta köpet gå tillbaka, ska du kräva att få igen pengarna och inte bara ett tillgodokvitto.

Att reklamera en vara

Om du är missnöjd med en vara eller tjänst ska du snarast klaga på den (reklamera den).

Gör såhär:

• Gå till företaget som sålt eller utfört tjänsten och begär rättelse.

• Vägras du rättelse kan du vända dig till kommunens konsumentvägledare som kontaktar företaget.

• Vägrar företaget fortfarande ge dig rätt kan du konsumentvägledaren hjälpa dig med att föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kontaktar företaget som får yttra sig över anmälan. Kan ni fortfarande inte komma överens prövar nämnden vem som har rätt. Därefter får du och företaget rekommendation om hur ni ska lösa tvisten. De flesta företagen följer ARN:s rekommendation.

• Om företaget ändå inte följer ARN:s rekommendation kan du gå vidare till domstol (tingsrätten) för s.k. förenklad rättegång. Tingsrätten dömer ofta efter Allmänna reklamationsnämndens rekommendation.

Om butiken har upphört

Du kan i vissa fall göra en reklamation till tidigare ”säljled” (t.ex. grossist, importör eller tillverkare). Det gör du om

• Affären har upphört eller överlåtits.

• Säljaren är omöjlig att få tag på.

Spara köpehandlingar

Minst den tiden du har möjlighet att reklamera en vara borde du spara brev, kvitton, garantibevis, kvitton etc. Köpehandlingarna ska sparas längre tid vid ett större köp (som t.ex. dator, mobil, digitalkamera m.m.) för att t.ex. kunna bevisa att varan är betalad. Detta gäller särskilt kreditköp, där handlingarna måste sparas så länge avbetalningar återstår. Du måste kunna visa köparen ett kvitto på att varan är betald när du t.ex. ska sälja en begagnad vara. Detta ska du själv också tänka på när du köper dyrare begagnade varor.

Konsumentekonomi, 3.3 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt Konsumentekonomi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Konsumentekonomi eller som på något sätt är relaterade med Konsumentekonomi.
  • No related posts

Kommentera Konsumentekonomi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2