.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Kristendomen, ortodoxa och islam

Ämne: Religion
| Mer

I den kristna kyrkan så finns det i regel tre stycken olika kyrkor.
Det är den Katolska, Ortodoxa och den Protestantiska.
Kristendomen växte fram i romarriket, men år 1040 så gick kyrkan i öst och väst skilda vägar.
Det ledde till att olika sorter av kyrkor bildades men det var den kristna som dominerade under denna tid.
De olika kyrkorna kan tyckas vara väldigt lika men de sakramenten de har varierande sakramenten.Dopet: Genom dopet så föds människan på nytt och blir medlem i kyrkan. Prästen öser vatten på barnets panna 3 gånger i form av ett kors och säger: Jag döper dig i faderns och sonens och den heliga andens namn. Från början så döptes troligen bara vuxna och det skedde genom neddoppning.
Konfirmationen: En fortsättning på dopet som är en bekräftelse på att man som i sitt vuxna liv fortsätter som medlem i kyrkan. I Sverige konfirmeras katoliker vid omkring 15 års ålder.
Nattvarden: Är höjdpunkten i mässan och firas varje dag i kyrkan. Katoliker är övertygade om att brödet och vinet är Jesu kropp och blod.
Bikten: Även den som lever som en allvarlig, god kristen misslyckas ibland och gör sådant som inte är rätt och riktigt enligt hans tro.
Äktenskapet: De som gifter sig lovar att de skall leva i ett förbund som varar hela livet. Äkta makar kan flytta ifrån varandra men de är ytterst sällan som de skiljer sig.
Prästvigningen: En biskop lägger händerna på den blivande prästens huvud och inviger honom. En katolsk präst får inte gifta sig och kvinnor får inte bli präster.
De sjukas smörjelse: Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke.

Det är nu som jag ska ta upp frågorna i min rapport:

Hur skiljer sig dessa kyrkor åt?

De olika sakramenten som finns skiljer sig inte så mycket men tolkningen mellan de olika kyrkorna är stor. Sakramenten är heliga handlingar.
Sakramenten är dopet, konfirmationen, nattvarden (som är altarets sakrament), äktenskapet, prästvigningen, bikten och till sist de sjukas sakrament som även kallas den sista smörjelsen.
Som du kanske lade märke till är att sakramenten är sju stycken.
Det finns 900 miljoner katoliker i världen. Deras gemensamma ledare heter Benedictus den 16:e.
Gudstjänsten kallas för mässan till skillnad till den ortodoxa så sitter man mer och lyssnar och det är ett mer lugnt i kyrkan än när den ortodoxa håller i en gudstjänst. I den ortodoxa gudstjänsten så är det som ett skådespel med mycket sång och dans. I den protestantiska kyrkan så är det mycket färgglada fönster men i den ortodoxa så finns det oftast inga sittplatser så man står upp i ungefär två timmar. I den ortodoxa gudstjänsten så finns det mycket ljus och rökelser inblandat och i korta stunder av gudstjänsten så försvinner prästen ut i ett rum för att be och där får inte åskådarna följa med in men sedan kommer han tillbaka och då fortsätter gudstjänsten.
Den ortodoxa gudstjänsten kan tyckas vara märklig, den ortodoxe besökaren uppfattar sig inte som en passiv, lyssnare. Tvärtom, han känner sig som en deltagare i ett gripande drama, där Gud själv handlar.
I den svenska gudstjänsten så sitter man ner eftersom det alltid finns bänkar i de svenska kyrkorna. Man sitter och lyssnar på prästen predikan, sjunger lite psalmer, samlar in kollekten, tänder ljus för de döda och ber. En vanlig högmässa varar i ungefär en timma. Vid speciella högtider så kan den vara under en längre tid.

Alltså, i en ortodox gudstjänst så är det mer som ett skådespel med mycket spel och sång, medan i den katolska, protestantiska så är den mer lugn och man lyssnar mer än vad man sjunger psalmer, den varar också bara under en timma till skillnad från den ortodoxas två timmar. Man sitter ner i den katolska, protestantiska kyrkan när man står i den ortodoxa kyrkan.
I den ortodoxa kyrkan så finns det till skillnad från den katolska, protestantiska kyrkan en hel del ikoner uppsatta i kyrkan. Det är även väldigt mycket ljus och rökelser inblandade. Det är det inte alls i den kristna kyrkan. Där finns det ljus men inte rökelser. I den ortodoxa kyrkan så är det ofta mycket mörkt och trångt. Inte alls som den kristna kyrkan, där finns det gott om plats och besökarna kan sitta ner och det är mer ljus eftersom det oftast finns stora, färgglada, fönster i kyrkan.
I den protestantiska, kristna kyrkan finns det även en orgel som spelar fina stycken samtidigt som besökarna sjunger psalmerna.
I de båda kyrkorna finns det fina målningar på väggar och i tak.
I dopet så öser vi vatten endast över huvudet till skillnad från det ortodoxa som doppar hela barnets kropp i karet. Och även konfirmationen skiljer sig helt från det katolska. När man är 15 år gammal så konfirmeras man i Sverige men enligt den ortodoxa kyrkan så ska man konfirmeras direkt efter man har döpts. Nattvarden sker också direkt efter nattvarden och då får barnet några doppar kalk och lite bröd.
Jag tycker personligen att det är bättre med den svenska variationen av dopet, att man ska doppa hela barnet tycker jag är onödigt och jag tycker inte heller att det är bra att ta nattvarden när man är så pass liten som de är när de döps. Att man ska stå upp tycker jag är jobbigt och det kan leda till att man tappar koncentrationen lättare än om man sitter ner.
Det finns 1,5 miljarder kristna i världen. I den kristna kyrkan så finns det tre olika typer, precis som den protestantiska. De olika typerna är Katoliker, Oortodoxa och Protestanter.
Den katolska kyrkan har 900 miljoner medlemmar. Länder som är katolska är Frankrike, Italien och Island som är väldigt noga med den katolska tron. De har en till skillnad från den protestantiska och den ortodoxa, så har de en överordnad ledare, Påven Benedictus den sextonde som bor i Vatikanstaten. Helgonen är mycket viktiga för dem och helgon är ungefär som den ortodoxas ikoner. Sakramenten är som heliga handlingar för dem.
Den protestantiska kyrkan har 150 miljoner medlemmar runt om i världen. Några länder som är protestantiska förutom Sverige är Storbritannien, Amerika och våra granländer Norge och Finland.
Eftersom vi i detta land är protestanter så skriver jag “vi”. Vi är protestanter som har i huvudsak två sakramenten. Dopet och nattvarden. I nattvarden så är brödet och kalken (vinet) symboler för Jesu kropp respektive blod. I vårat dop så öser vi bara vatten över barnets panna till skillnad från det ortodoxa där man doppar hela barnet i dopfunten.
Men det finns tre olika typer av den protestantiska kyrkan. Den Lutherska, Anglikanska och den reformerta. I vår kyrka så finns det ingen överordnad ledare och det är endast genom tro som det sker frälsning. I den ortodoxa kyrkan så finns det 170 miljoner medlemmar, alltså lite fler än den protestantiska. Länder som är ortodoxa är Grekland, Ryssland och Bulgarien. Den ortodoxa kyrkan har inte heller någon överordnad ledare utan de har en patriark (fader) till varje land. Altarrummet för dem är samma sak som himmelen tror dem, respektive kyrkorummet som är jorden. Ortodoxa kyrkan betyder “Den renläriga kyrkan”. Det är för att de inte har ändrat så mycket inom deras tro och tradition.

Varför människor finner just dessa religioner så lockande? En faktor kan vara att man håller på traditionerna i många länder och känner att man mått och mår bra av just den religionen de har. Styret i det landet kanske håller kvar vid den religion de har för att de anser att just den är bäst för deras folk. Påven kan också påverka människor genom hans makt och ställning.

Och jag tror att människor håller fast eller väljer just deras religion för att den kanske passar bäst för dem. Man mår kanske bättre själsligt om man väljer en viss religion.
Men personligen tycker jag att den protestantiska kyrkan och tron passar mig bäst eftersom jag håller mig ganska så mycket till vetenskapen och så vidare. Men vid vissa tillfällen kan man känna att man skulle ha varit mer aktiv inom kyrkan. Jag är själv konfirmand och någonstans så tror även jag att det finns någon eller något som har skapat och förändrat vår värld.
Jag var på ett konfirmationsläger förra helgen och vi fick göra en egen nattvard och välja ett tema till nattvarden. Vi valde kärlek och efter det lägret så tycker jag att alla ska få ta del av kärlek. Men kärlek kan vara många olika saker. Kärleken till Gud och kyrkan, som prästerna har. Kärleken till sin fru, sambo och flickvän. Men även vänskapen och medkänslan kan vara två typer av kärlek. Det lärde jag mig på lägret i alla fall. Jag tror på det. Jag har en inre tro, att någonstans där ute så finns det något tecken på att vår värld har skapats av en viss människa eller ett ting som har skapat och förändrat vår värld betydligt.

Kristendomen, ortodoxa och islam, 2.8 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Kristendomen, ortodoxa och islam


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Kristendomen, ortodoxa och islam eller som på något sätt är relaterade med Kristendomen, ortodoxa och islam.

Kommentera Kristendomen, ortodoxa och islam

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2