.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Laboration Flampunkt

Ämne: Kemi
| Mer

Metodbeskrivning: Vi använde oss av en brännare, två mätglas, en termometer, en 100ml bägare, röd etanol och vatten. Vi började med att mäta upp 50 % vatten och 50 % etanol som vi hällde upp i en degel sen försökte vi tända den med hjälp av bara en tändsticka för att kolla om flampunkten var lägre eller samma grad som vätskan var i då. Blandningen började brinna utan att vi tillsatt brännaren så vi kollade av temperaturen med en termometer så vi fick veta flampunkten när förhållandet mellan etanolen och vattnet var 50 %.
Efter det höjde vi andelen vatten och gjorde samma sak: Försökte få vätskan att börja brinna med hjälp av bara en tändsticka. Den här gången gick det inte, vätskan antändes inte så vi var tvungna att använda brännaren för att höja temperaturen på vätskan. Efter ett tag när temperaturen hade höjts ganska mycket började vätskan brinna. Vi stängde av brännaren, kollade temperaturen, lät den sjunka två grader och kollade “tändstickstestet”, den fortsatte att brinna så vi upprepade “tändstickstestet” när vätskans grad hade sjunkit ännu lite mer ända tills den inte gick att antända. På så sätt fick vi reda på flampunkten och sedan upprepade vi det försöket med olika blandningar för att kunna se ett förhållande mellan etanol och vatten och deras flampunkt tillsammans.

Resultat:

Diskussion: Det som man kan se enligt diagrammet är att ju mer vatten som vi har blandat i desto högre blir Flampunkten. När vi undersökte sambandet 10 % Etanol och 90% vatten fick vi inte vätskan att brinna. Den ville inte antända, hur hög temperatur den än fick. Så när Etanolens andel bara är 10 % av hela vätskan är den otändbar och inte farlig. Man försämrar bränslets (etanolen) energi genom att tillsätta vatten.
Det här är ett praktiskt exempel på att etanol går att släckas med vatten. Etanol används i många olika områden t ex det kan användas som bensin, läkemedel, rengöringsprodukter, sprit i drycker och mycket mer. Så om vi tänker oss att t.ex. en sjuksköterska tappar ut en flaska med läkarsprit som innehåller ca 96 % etanol och 4 % vatten. Sen när sjuksköterskan ska torka upp den spillda läkarspriten råkar hon välta omkull ett tänt stearinljus som faller till golvet där läkarspriten bildat en pöl. Det tända stearinljuset medger genast till en stor eldsflamma som sträcker sig över golvet. För att släcka elden behöver sjuksköterskan bara räcka sig närmaste vattensläckare. Många tror nog att det behövs t ex en pulversläckare eller en skumsläckare för att släcka elden eftersom att det är sprit, och används som bensin, och man har ju hört att det är absolut förbjudet att tända en tändsticka på en bensinmack så man förknippar etanolen till den punkten. Men eftersom att etanol och vatten är båda en polär, (en molekyl som har positiva och negativa laddningar som inte mötts) är dom lätt lösliga i varandra. Etanolen är löslig i vatten, vattnet bidrar till att flampunkten höjs (se diagram) och efter ett tag kommer elden att slockna. Det behövs alltså ingen pulver eller skumsläckare till för att släcka elden med ,i det här fallet läkarspriten men med etanol överhuvud taget. Med andra ämnen, t ex bensin som är gjort av olja kan inte släckas med vatten, det bildas två skikt därför att olja har högre densitet än vatten. Det är egentligen den största skillnaden mellan etanol och andra olje (petroleum) produkter.

Laboration Flampunkt, 3.8 out of 5 based on 2 ratings
| Mer
Betygsätt Laboration Flampunkt


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Laboration Flampunkt eller som på något sätt är relaterade med Laboration Flampunkt.

Kommentera Laboration Flampunkt

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2