.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Läkekonstens historia

Ämne: Biologi, Historia, Kemi
| Mer

UPPGIFT 1

Läkekonstens historia
Den första nertecknade kunskapen om olika sjukdomar skrevs omkring 400 f.Kr i Grekland. Den grekiska kulturen lade grunden till en teori om sjukdomarnas uppkomst och orsak. Läkekonstens fader Hippokrates ( 460-377 f.Kr) idéer om läkaretik och tystnadsplikt gäller än idag. Den första vetenskapliga undersökningar och resultat kom under 1500 talet. Vesalius en belgare ( 1514-1564 ) skrev fler böcker i anatomi efter att ha dissekerat ett flertal kroppar. Under 1600 talet var läkekonsten påverkad av religion, astrologi och trolldom. Fram till slutet av 1800 talet användes läkemedel som kom från naturen efter det framställdes nya läkemedel av kemister och biologer. Enligt min uppfattning så har religionen haft stor påverkan på läkekonsten och har fortfarande stor påverkan i vissa religionen än i dagens läge. Forskningen har utvecklat många läkemedel som hjälper mot olika sjukdomar och människor/djur som har ont. Läkemedel har hjälpt många människor i det stora hela men samtidigt så har läkemedel också gjort många människor beroende av mediciner.

Symtom- obalans i kroppen alltså tecken på sjukdom
Diagnos- Vad det är för sjukdom, genom att ta reda på olika symtomen kan man ta reda på vad det är för sjukdom/diagnos
Auskultation – När man lyssnar på hjärta med stetoskop
Palpation – Undersöka med händerna olika kroppsdelar, kontrollera svullnad, ömhet, temperatur.
Perkussion – Undersöka genom att lägga handen ovanför olika organen och knacka på handen med fingrarna och lyssna hur det låter.
Inspektion – Med hjälp av lampa och spatel undersöka munhåla, svalg och tänderna.
Provtagningar – Görs genom olika specialundersökningar som blodprov, urinprov, salivprov, röntgenundersökningar mm.
Provtagningar görs för att:
- Upptäcka och diagnostisera olika sjukdomar
- Följa ett sjukdomsförlopp
- Kontrollera hälsotillstånd, förebygga sjukdomar
Odling – Man tar prov från t.ex sår, urin mm och odlar fram bakterier
Resistensbestämning – Visar olika bakteriers känslighet för olika antibiotika
Serologiska undersökningar – Dem görs för att kunna faställa om en patient bär på en virussjukdom
Scintigrati – Är när man tillför isotoper via munnen eller intravenöst för att kunna röntga olika organ.
CT – Datortomografi – Med hjälp av dator göra detaljerade bilder på olika organ
PET – Positionskamera – Liknar scintigrati tas upp av olika organ och avbildas med speciell teknik.
MRT – Magnetisk resonanstomografi -Med hjälp av magneter och radiovågor skapa bilder på till och med smala vävnader. Den är väldigt bra för att undersöka hjärna, hjärta, muskler, stora blodkärl mm.
Ultraljud – Ljudvågor som studsar mot olika vävnader och tas upp av apparaten som med hjälp av elektronik gör dem till bild i datorskärmen.
Endoskopiska undersökningar – Är ett långt böjigt instrument med ett starkt ljuskälla som läkare för in i någon av kroppens öppning för att se inuti ett organ eller/och spola i ett organ med luft eller vätska eller ansluta en kamera och ta kort i organen.
PAD- patologisk anatomisk diagnos- Man tar vävnadsprov, biopsi vid en gynundersökning.
Biopsi – Är när man tar ett vävnadsprov som man vill undersöka mikroskopiskt, vävnadens uppbyggnad och innehåll.
Livskvalitet
En bra livskvalitet är att man mår bra, att man är frisk har en bra hälsa, är utvilad har bra sömn, bra relationer till vänner och familj, trivs med mitt jobb mina arbetskamrater mm. En bra hälsa får jag genom att sköta min kropp, genom att tänka på vad jag äter, drycker, motionerar, har bra psykisk balans, inte röka eller dricka alkohol mm. På det sättet kan jag förhindra visa sjukdomar, slippa åldras i förtid och inte skada min kropp. När man är barn och ung är olycksfall den största hälsorisken, när man blir över 50år är cancer, hjärt- och kärlsjukdomar största hälsor risken och när man är över 70 är stroke och olika demenssjukdomar största hälsorisken. Alltså hur jag lever min vardag påverkar min hälsa i framtiden. Man måste ta det lite lugnt och inte stressa så mycket stanna upp och se dig omkring ge dig tid att lukta på naturen se färger omkring dig. Livet är kort försök att njuta av det goda se det goda som finns i världen, skratta, le må bra. När man är små barns förälder och inte får så mycket sömn täck på det positiva det är små barn små bekymmer stora barn stora bekymmer det går över det kommer inte att vara för alltid njut av det goda att dem kommer fram och säger jag älskar dig för dem menar det verkligen.

Cell, vävnader, organ och organsystem

Jag har varit gravid fyra gånger och gått genom fyra förlossningar, varje graviditet vid varje inskrivning så har barnmorska frågat om det finns några sjukdomar i familjen. Som tur är så är vi friska förutom att det finns astma och lite allergier i släkten så har vi inga ärftliga sjukdomar i släkten. Vad det gäller fosterdiagnostik så tycker jag att man ska ta reda på vad det är för risker med undersökningen och om man verkligen vill ta reda på sanningen om barnet bär på någon sjukdom. Med undersökningen kan många ärftliga sjukdomar kartläggas och kanske förebyggas.
DNA
Det positiva med DNA är att den säger sanningen. Många män blir lurade att dem är far till ett barn som dem inte är. Med ett enkelt DNA test kan dem ta reda på sanningen. Det negativa är att sanningen kan göra ont ibland tyvärr.
Ärftlig sjukdom
Skulle jag få reda på att jag bär på en ärftlig sjukdom skulle jag vara förvirrad till en börja. Sen skulle jag ta reda på allt jag kan om sjukdomen och vad den kommer att göra med mig och min kropp hur den kommer att påverka mig. Sen skulle jag ta reda på om det finns risk att mina barn kan få det och om det går att förhindra att mina barn inte får det. Efter det skulle jag göra allt föra att försöka leva ett så normalt liv som det går och ge min familj så mycket kärlek som det går.
Genetisk forskning
Med hjälp av genetisk forskning har man tagit fram många olika läkemedel. Förhoppningsvis så kanske man kan i framtiden ta fram läkemedel med hjälp av genetisk forskning som kan förebygga sjukdomar som Alzheimers, Parkinson, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar mm.

UPPGIFT 2

Symtom
- Knöl i bröstet eller på någon annat ställe i kroppen
- Sår som inte läker
- Onormala blödningar från någon kroppsöppning
- Hosta eller heshet som inte ger sig
- Svårigheter att svälja
- Ändring av avförings vanor eller problem med vattenkastning
- Nytt eller förändrade födelsemärke
- Trötthet, avmagring och feber under längre period

Diagnos
Olika undersökningar som görs för att se vilken sorts cancer det är, undersökningar som läkare gör är
- Kroppsundersökningar, känna efter knölar, se på hud och hals, blekhet och avmagring
- Röntgenundersökningar
- Ultraljudsundersökningar
- Laboratorieprover, genom att ta prov från blod, urin, avföring, slem se om det finns vissa cancersjukdomar
- Endoskopier – med instrument undersöka någon kroppsöppning och inspektera eventuell tumör
- Cytologisk undersökning – ta prov från celler och se om cancer har spridit sig

Kirurgisk behandling
Det vill säga att man opererar bort alla cancerceller och omkringliggande vävnader. I vissa fall tar man bort närliggande lymfkörtlar för att minska risken att cancer sprids vidare.

Cytostatikabehandlingar
Döda cancertumören med cellgifter stoppa så att det inte sprids vidare. Biverkningar med cellgifter är att den påverkar dem friska cellerna också i benmärgen, hårrötterna och mag. – tarmkanalen. Patienten tappar håret, blir illamående och kräks, tappar aptiten, blir blek, trött, känner sig orklös. Antalet vita blodceller minskar det gör att patienten blir extra känslig för infektioner. När man får cytostatikabehandlingar bör man undvika graviditet eftersom det kan skada fostret. Oftast så minskar sexuellusten under behandlingen i vissa fall blir man steril också. Slemhinnor i urinvägar och underlivet kan bli extra känsliga och skörda så att man lätt kan få sår och blödningar.
Strålbehandling
Strålbehandlingen ges för att bota eller hejda cancertumören. Den kan också ges för att lindra symtom då det inte går att bota cancersjukdomen. Strålbehandlingen ges oftast fem dagar i vecka i 4-7 veckor i följd.
Biverkningar av strålbehandlingar är
Dem friska vävnader skadas men läks oftast när man slutat behandlingen. Ärrbildningar i vävnader kan uppstå långt efter strålbehandlingen avslutats. Det som också påverkas är hårrötterna, slemhinnor, svalg, magtarmskanalen, benmärgen där blodcellerna bildas. Andra biverkningar är trötthet, klåda och rodnad där huden strålbehandlas, sexuellust avtar.

Hormoner och antihormoner
Vissa tumörer är beroende av hormoner för att kunna växa. Genom att tillföra antihormoner eller operera en del eller hela organet som producerar hormoner förhindras tillväxten av tumören. Detta gäller främst cancerformer som är beroende av hormoner t ex bröstcancer, prostatacancer, livmodercancer.

Cytokiner
Cytokiner är ett ämne som stimulerar immunförsvaret. Den skyddar kroppen mot infektioner och så har den en viss effekt mot vissa cancersjukdomar som leukemi.

Palliativ vård
Palliativ vård (symtomlindrande) ger man då man inte kan bota ( kurativ = botande ) längre. Man ger palliativ vård när
- Diagnosen är rätt ställd
- Vid rätt diagnos inte länge kan bota eller förbättra diagnosen
- Döden är att vänta inom kort tid
När personalen ska ge palliativ vård så innebär det att personalen ska ge god omvårdnad fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Man ger det genom smärtbehandling, stödjande, samtal och närhet.

Leva livet tills man dör

Ingalill är 47 år, bor i en lägenhet och får hjälp av Stockholms sjukhem. Ingalill har varit gift men är skyld nu hon har två vuxna barn en son som är 23 år och en dotter som är 26 år, hon har jobbat på försäkringskassan och bank.
Ingalill bor i en lägenhet, den lägenhet som hon bor i är inte riktigt anpassat för henne, efter dem sista behandlingar har hon svårt med vissa saker som att diska, laga mat, ta sig in och ur badkaret mm. Men det får hon hjälp med av Stockholms sjukhem. Ingalill fick bröst cancer först som spred sig i andra bröstet och sen ryggmuskel, hon har opererats 5 gånger. Ingalill känner hon har det hon har och det är bara att göra det bästa utav det. Det är tuffa behandlingar det är inget rolligt men har man nåt bra att se fram emot så gör det, det lättare att gå genom det. Ingalill har fåt reda på att hon har fått cancer i lillhjärna, bäckenet och fyra ryggkotor. Så nu är hon orolig och rädd hon vill inte förlora sig själv och inte veta vem hon är men hon försöker göra det bästa av situationen genom att umgås och resa med barnen leva så gott hon kan mm.

Anna – Stina är 68 år och bor på Axlagården i Umeå.
Anna-Stina har varit gift men hennes man dog, hon har tre barn. Hon har varit hemma fru tills barnen var 16-17 år, sen har hon jobbat på postverket 32år. Anna-Stina upptäckte cancer genom att hon kände en knut i bröstet. Anna-Stina har varit väldigt sjuk hon har fått tuffa behandlingar nu är hon sängbunden men har en stor önska om att få komma upp även om hon vet att det inte kommer att ske. Anna-Stina trivs på Axlagården hon får all den hjälp hon behöver och hon njuter av vattnet som hon hör i bakgrunden även om hon inte kan se den. Men hon vet också att den som kommer in i Axlagården aldrig kommer ut hon har hört det uttrycket och hon tycker att den stämmer.

Anna-Stina och Ingalill har valt två olika sätt att dö på men kanske gjorde dem det för att dem var olika beroende av vården eller kanske för att dem helt enkelt var två olika personer. Jag vet inte men det jag vet är att man måste respektera oavsett vad en patient väljer att bo någonstans och ge dem den vård och stöd dem behöver. Dem har inte valt att vara/ bli sjuka utan dem blev det så respekt ska finnas.

Vad är Cancer? Varför får man det?
Man kan säga att cancer är cellförändringar i kroppen som är onormala, varför man får det är inte säkert det kan bero på hur man lever men det kan också vara ärftligt. Men om man äter rätt, tränar, är frisk, ta hand om sin kropp och inte har det i släkten varför får man det då? Nej man kan inte riktigt svara på det men det är orättvist kan man tycka. Jag vet inte hur jag hade reagerat om jag hade fått reda på att jag har cancer. Jag hade nog fått panik först, jag hade nog bara satt mig ner och gråtit många tankar hade gått i mitt huvud. Okej först hade man försökt och bota, läka och försöka bli frisk igen, men kan man någonsin säga till en cancer patient att han/hon är frisk? Eller finns det risk att det kommer tillbaka? Det är inte lät hade jag fått det vad hade hänt med mina barn? Hur ska man förklara för dem mamma har cancer. Vad är cancer hade dem frågat? Ja det är celler som inte fungerar som dem ska. Jaha men vad händer då? Ju man blir sjuk man mår inte bra kroppen fungerar inte som den ska. Kan man bli frisk? Ja det kan man, men det kan komma tillbaka det kan sprida sig och ja man kan dö utav det. Just i en sån här situation behöver man mycket stöd från personal och anhöriga men om anhöriga ska orka stöda den sjuke vem ska ge dem stöd man får inte glömma bort att dem också lider. Att det inte är lätt för en anhörig heller så både anhörig och patienten behöver mycket stöd. Så man har märkt att man t.ex. har en knöl i bröstet blir orolig och ledsen men tar telefonen och bokar en tid för undersökning. På undersökningen tar dem blodprover känner efter var knölen sitter och gör en datortomografi. Och det visar sig att det är tumör så dem har get mig diagnosen cancer, jaha cancer känns som att en bomb har fallit ner och tagit min kropp sönder i tusen bitar. Nu ska man opereras ta bort knölen och kanske till och med hela bröstet en del av min kvinnlighet. I och med operationen så ska man få Cytostatikabehandling det vill säga cellgift eller cellhämmande läkemedel för att stoppa att cancercellernas celldelning och på så sätt döda cancertumören. Då kan man tycka va bra då kanske jag kan bli frisk men i och med att man får all den här behandlingen vad ger det mig för biverkningar. Ju inte nog med att man har förlorat sitt bröst en del av sin kvinnlighet så förlorar men sitt hår blir illamående får dålig aptit mm. Så där är man eller halv kvinna kan man tycka utan hår utan ett bröst och mår illa. Jag skulle nog vilja vara hemma med mina barn och min man om jag hade varit eller fått den sjukdomen för jag vet att där är den bästa och största kärlek som jag skulle få. Men skulle dem må bra av att se mig sån här utan hår utan ett bröst och av att se att jag mår illa och kräks? Hur skulle dem ta det? Min man skulle nog försöka vara så stark som möjlig och ge mig all den stöd jag behöver men han skulle nog gråta när jag inte ser det vara arg för att jag inte mår bra och önska att jag är frisk, blir frisk inte dö ifrån honom inte lämna honom. Men mina barn jag vet inte men dem skulle inte må bra och oavsett om man skulle förklara för dem så skulle dem inte förstå, men jag hade gjort allt i min makt och försökt hitta den kraft för att vissa dem att jag älskar dem. Men tänk om det kommer tillbaka och det visar sig att jag får cancer i hjärna som inte går att ta bort som gör att jag kommer att dö inom en snar framtid. Jag kommer då att få palliativ vård det vill säga symtomlindrande för att få det så måste diagnosen vara rätt ställd, att det inte går att bota eller förbättra diagnosen och döden väntar inom kort. Då kan jag få strålbehandling eftersom den inte bara botar och hejdar cancertumören utan den lindra min sjukdom även om den inte kan rädda mig. Palliativ vård kommer att ge mig den respekt som jag självbestämmer för min integritet och livskvalitet. Det betyder att personalen ska ge mig en god omvårdnad fysiskt, psykiskt, socialt och andligt oavsett om jag väljer att bo kvar hemma eller på ett sjukhem. Den palliativa vården ger också rätten till samtal för mina närstående. För mina närstående ska känna att deras närvaro och medverkan är betydelsefull. Det är svårt när sånt händer och man har inte svar till allt men man ska försöka göra det bästa för att den som har cancer ska må bra. Känna sig bekväm inte ha ont eller ha så lite ont som möjligt och få vissa av sina önskningar uppfyllda, som att resa iväg någonstans få en go måltid känna kärleken och att man är värd massor.
Under mitt arbete med detta fick jag ett samtal om att min förra detta svärmor som har haft cancer i livmoder, bröstet som hon har opererat bort fått cancer i lilla och stor hjärna. Hon är farmor till ett av mina barn, vi vet inte hur det kommer att bli med henne än om hon kommer att överleva och bli frisk eller dö. Min son vet ingenting än han är bara 8 år och vi vill inte skrämma honom än utan vänta och hoppas på att hon ska bli bättre. När jag fick detta samtalet kunde jag inte hålla tårarna tillbaka. Vi har inte alltid kommit överens men hon är ändå mitt barns farmor som han älskar nåt enormt mycket. Hon var/är den personen som jag kunde räkna med när det gäller min son. Hon älskar honom så mycket, ger honom så mycket kärlek och ömhet att jag är för svag för att säga till honom att hans farmor kanske kommer att dö. Vilket jag verkligen hoppas inte. Även om jag och hon inte är någon släkt och inte har så mycket kontakt längre så gör det ont att veta att hon inte mår bra. När det gäller sjukdomar som cancer som i vissa fall inte går att bota så är det inte bara den sjuke som blir drabbad utan också familj och bekanta blir också lidande. Förhoppnings viss med all den här forskningen som finns att den utvecklas ännu mera och gör fler människor friska.

Natasa Arrano

Läkekonstens historia, 2.5 out of 5 based on 26 ratings
| Mer
Betygsätt Läkekonstens historia


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Läkekonstens historia eller som på något sätt är relaterade med Läkekonstens historia.

Kommentera Läkekonstens historia

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2