.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Livets Ord

Jag har valt Livets Ord därför att jag såg det som ett intressant ämne. Jag insåg också att jag hade bildat en uppfattning om Livets Ord enbart på medias tolkning och ville därför ha en helhetsbild så jag kunde bilda en ny uppfattning med all fakta. Min gamla uppfattning om Livets Ord var att det var någon som bildat Livets Ord enbart för att tjäna pengar och inte brydde sig om alla dessa människor som var med. Den uppfattningen har nog de flesta, för det är sånt som står i tidningarna. Nu har jag en annan uppfattning, nu ser jag Livets Ord som en organisation som tolkar bibeln helt på sitt eget sätt och är ganska snälla av sig. Jag tycker att deras sätt att tolka bibeln är på något sätt roligare än den traditionella svenska tolkningen. Deras gudstjänster är också mycket roligare. Jag har också valt att specialisera mig på deras sätt att tolka bibeln och hur de tror, men självfallet också allt runt omkring.

Början av Livets Ord:

Ulf Ekman började läsa i en filkand i Uppsala universitet, där han också började studera till präst. 1979 prästvigdes han av Bertil Gärtner i Göteborg och därefter anställdes han som studentpräst av SESG (Sveriges evangeliska student- och gymnasierörelse). 1980 gjorde Ulf tillsammans med Christer Linebäck (Nu är han missionär för Ryska inlandsmissionen). De skulle resa till USA och biljetten hade han fått av Sten Nilsson. Han hade ytterst lite pengar med sig, resan varade i tre och för Ulf var den väldigt betydelsefull. Det var en dag under resan berättar Ulf. – Jag såg en fisk som låg på en klippa och kippade efter luft, plötsligt hoppade den upp i luften, dök ner i vattnet och satte av i full fart, då talade den helige ande till mig och sa ”Nu tar jag dig ur ditt gamla sammanhang och sätter dig i ditt rätta element- det övernaturliga”. I USA träffade Ulf många betydelsefulla predikanter, Rhema San Whaley och Jim Kasseman. 1981 kom dessa två till Sverige till Sven Nilssons gård och under 2 veckor hölls landets första troskonferans. Några dagar efter konferensen tog Ulf Ekman tjänstledigt från SESG som kom att bli på livstid. Då åkte han till USA, Oklahoma för att studera vid en bibelskola i ett år. I USA lärde han sig be. När han kom hem till Sverige åkte han runt och predikade. Han höll också ett möte i pingstförsamlingen i Hedesunda, han hade blivit kallad av Bengt Nordström. Idag är Bengt Nordström pastor för Livets Ord i Gefle. Han blev den förste i landet som fick kalla sin församling för Livets Ord. 1985 talade gud till Ulf, han sa bygg och då hade livets Ord bara 300 medlemmar, men vad gör man inte när gud säger bygg, så de byggde Uppsala Församling. Lokalen rymmer idag 5500 sittplatser.

Mera Historia:

Hösten 1983 startades bibelskolan livets ord, grundaren var Ulf Ekman som var en verksam studentpräst i Uppsala. Ulf hade varit ett år i bibelskola i USA. Skolan blev populär och redan första läsåret kom det 20 elever och därmed blev den den största i Norden. Andra läsåret hade mängden fördubblats. Efter 3-4 år hade 3000 elever gått ut med ettårig el tvåårig utbildning. Samma år 1983 startade församlingen Livets Ord. Salen de samlades i byggdes 1985 men var klar 1987 och är den största i Norden. PÅ en vanlig Söndagseftermiddag samlas ca 3000 vuxna människor för gudstjänst. 1985 bildades de kristnas skola och bestod av 30 barn från årskurserna 1-3. Den byggdes senare ut till 1-9 klasser med ca 300 elever. Det är den enda skola i Sverige utan bidrag.

Hur de tolkar bibeln:

I centrum står Jesus Kristus. Det är grunden för dem. De tror också att varje människa är skapad av gud, han älskar en och har skapat dig för ett syfte. Han har en genomtänkt plan för ditt liv och han vill hjälpa dig att bli det han planerat att du ska bli. Bibeln säger ”att människan, trots att hon skapades av gud gjorde uppror mot honom och föll i synd”. Synd är att leva borta från gud, gå sin egen väg och vara sin egen herre. När människan syndade bröt hon mot allt gud hade sagt, han hade sagt att konsekvensen av synd är död och människan dog, inte på det yttre utan på det inre, det är synd. Problemet är inte att du super, slår, svär, ljuger el stjäl utan problemet är att du är död på insidan. Om man ska bli av med dessa problem måste man blir född på nytt. Detta är vad Jesus sade till ”Nikodemus, du behöver bli född på nytt, född ovanifrån”. Religion och goda gärningar räcker inte utan du måste ta emot guds liv och bli född på nytt- få ett helt nytt liv. Det var därför gud sände Jesus till jorden. Jesus kom hit för att undanröja alla hinder för dig så att du skulle kunna bli född på nytt, därför dog Jesus på Golgata i Jerusalem. Han dog inte som misslyckad utan för dig.

Hur de tror:

När Jesus kom till Jorden visste han att han kom för att dö, han visste att han var guds oskyldiga lamm som skulle ta bort världens synder. Han visste också att han var sänd för att bryta den förbannelse (Synden) som kommit över mänskligheten. Han skulle ta itu med problemet (Synden). Det var därför han kom. Gud älskar människan så mycket att han lät sin son dö för oss. Eftersom konsekvensen av synd är död lär gud Jesus dö istället för dig, Så han fick bära din konsekvens. Han betalade priset för att du ska kunna bli fri. Det är ungefär som om du gjort något kriminellt, sätts i en cell på polishuset och så kommer din mamma och betalar ut dig, då är du fri, då har hon gjort dig fri. Om det ska likna tron kanske din mamma sålde sin kropp till hjärnforskning för att få pengar så att du skulle kunna bli fri. Så efter hon löst ut dig ur fängelse Skickades hon till forskning för att dö. När han tredje dagen uppväcktes ifrån de döda, var han segrare över synden och döden och dess konsekvenser. Genom sin död och uppståndelse öppnade han vägen för alla de som tror på honom och som vill få en del av guds liv. De som väljer att inte tro på gud lever med dåligt samvete, tror de. Organisationen:

Livets Ord drivs av en stiftelse, där stiftelsen år till år slår fast vilka riktlinjer som ska gälla kommande år. Verksamheten Livets Ord har många verksamheter utanför skolan och församlingen dessutom har de ett förlag där ca 1 milj böcker, kassetter m.m. har distribuerats ut sedan startandet av Livets Ord. Deras Tidning Magazinet når ca 25 000 skandinaviska hushåll varje kvartal.

Gudstjänsten:

Gudstjänsten hos Livets Ord påminner mycket om en vanlig svensk gudstjänst. Gör den?

Den största delen av gudstjänsten består av lovsång. De uttrycker sin glädje och kärlek till Jesus genom sång och musik. De har förbön för sjuka och ibland vittnar människor om vad Jesus har gjort med deras liv. Men det som skiljer sig mest från den svenska kyrkan är deras livliga gudstjänster med handklappningar, medryckande sånger, höga rop, tungomålstalande, helande av sjuka etc. Ibland har de ”vanliga” gudstjänster och ibland Barngudstjänster där de tolkar bibeln så de allra minsta kan förstå.

Cellgrupper:

I intervjun fick vi berättat lite om cellgrupper, hon förklarade då att det var små bönegrupper som har mera gemenskap än den stora gudstjänstförsamlingen på söndag. De studerar mestadels bibeln men de sjunger också mycket tillsammans.

Missionärer:

Församlingen Livets Ord är mycket engagerad i missionsarbete i utlandet på många sätt. Målsättningen är att varje församlingsmedlem någon gång per år ska åka med något av de evangelisteam som går ut till Europa och Asien. Församlingen har dessutom tre st anställda förkunnare som reser i Östeuropa och predikar.

Nya Församlingar:

Sedan 1983 då Livets Ord startade har det startats hundratals församlingar i Skandinavien. De är fristående från Uppsala församling men de har hämtat inspiration från Livets Ord i Uppsala. och ger samma budskap som Livets Ord gör. Flera av dessa pastorer har gått på Livets Ords bibelskola.

Seminarium:

 Ulf Ekmans Höstseminarium. Det var fullt med folk, många ditresta från flera delar av landet. Seminariet ska handla om tro och väckelse. Ulf Ekman sa i inledningen ”Den heliga ande vill göra någonting på varje ort i Sverige. Han vill attrahera för bedjare som inte ger upp. – När trons ande kommer över ditt liv får vi en ny typ av kristna som är bibelns kristna” Han predikade också att alla kunde bedja och att det inte var utvalda människor. Han sa då också ett citat som har blivit känt inom Livets Ord. ”Den största kraft som gud har gett till någon människa är kraften i bön”.

Intervjun:

När man jobbar med ett sådant här arbete tycker jag att man ska vara opartiskt. De flesta har nog redan format en uppfattning om Livets Ord, Peter och jag ville höra Livets Ord eget sätt att se på tron, så vi ringde till dem. Vi talade med Cecilia Björnfjäll som var anställt sekreterare på bibelskolan i Uppsala.

Vilka länder finns Livets Ord i? – Vi har verksamheter i USA, Singapore, England, Ryssland, Tjeckien, Slovakien och flera andra östländer.

Vad skiljer er från svenska kyrkan? – Eftersom jag aldrig varit med i svenska kyrkan vet inte jag de stora skillnaderna, men Gudstjänsten och gudstjänstordningen.

Varför startades den här församlingen? – Ulf kände sig kallad att göra det och han såg ett behov hos människor.

Hur många medlemmar har ni? – 2000st, men på Söndagsgudstjänsterna kommer det ca 3000st.

Vart går pengarna ni samlar in? – Olika saker hela tiden.

Vad är en cellgrupp? – En liten grupp. Församlingen delas in i sådana, där man diskutera saker.

Vet du någon bra bok om Livets Ord? – Det finns ingen bra fakta bok berättande, men det kommer ut en nu i början av sommaren som handlar om Livets Ords historia.

Berätta om verksamheter runt Livets Ord? – Det finns många, universitet, Församlingen, bibelskolan, mission, förlaget och TV.

Vad tycker du är den mest intressanta delen av Livets Ord? – Missionsarbete

Varför och när blev du medlem? – Jag kom till Uppsala 86 och letade efter en församling som passade mig, det gjorde Livets Ord så därför blev jag medlem 88.

Hur styrs Livets Ord, vem är det som styr? – Ulf Ekman styr. Livets Ord kan liknas med ett företag med Ulf Ekman som VD och pastorer som chefer.

Hur mycket omsätter Livets Ord? – 100 000 000kronor (1 milj)

Man har hört att Ulf Ekman tar mycket själv, jag syftar på det som stått i tidningarna? – Jag tror inte på det . Livets Ord har anlitat Sveriges bästa revisorfirma. (ganska dum fråga, vad ska hon svara).

Hur många fonder har Livets Ord? – En vad jag vet som går till universitetet. (Det finns många fler)

Livets Ords satellit:

Den 30 Oktober är det dags för Livet Ords egen satellit kanal ”The Christian Channel Europe” som har sitt huvudkontor i London. Då har 63 miljoner människor möjlighet att se Ulf Ekman, som ska inviga kanalen med predikan. den ska ha sändning varje dag. Alla som bor i Skandinavien ska ha möjlighet att se den. Sändningen är på Engelska. Poängen är att sändningen ska nå ut utanför Skandinavien. TV-chefen Bo Sander uppmanar folk att skänka pengar till dem för att det kostar att sända på satellit man tillägger också att de tror att gud vill att de ska sända. Livets Ord har också tagit fram tre olika paranbolpacket.

Detta behöver du (Jag tycker du ska hoppa till nästa sida(om du inte är ett tekniskt snille))

Satellit: Astra K Transponder: 47 Frekvens: 11170,75 Hz Ljud: 0.5 , 7.02 , 7.20 Polaritet: Horisontal mode 2 Rekommenderad paranbolstorlek: Minst 90 cm

- Så det är bara att bänka sig framför TV den 30 Oktober.

KjällFörteckning:

Internet: Jag tog lite fakta från Livets Ords förlag. Brev till Carola (E-mail)

Bra böckers lexikon Magazinet Malmöstadsbibliotek (Tidningsurklipp) Höllvikens Biblitek (Tidningsurklipp) Jabotinski (En tidning om seminariet) Ulf Ekman, Jesus dog för dig (Bok) Religion och liv del 1 Film (Connys) Peter (Intervjun) Livets Ord (service avdelning) Svenska väckelserörelser (boken från skolan)

Livets Ord, 2.4 out of 5 based on 10 ratings
| Mer
Betygsätt Livets Ord


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Livets Ord eller som på något sätt är relaterade med Livets Ord.

Kommentera Livets Ord

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2