.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Människans utveckling

Ämne: Biologi, Människa
| Mer

Big bang, Planeten Jordens uppkomst

Det hela började för ca 4,5 miljarder år sedan. Då exploderade magma ut i flera hundratusentals delar, detta blev som små lysande solar, efter ett antal miljoner år svalnade magman och lavan ner till en någorlunda normal temperatur. Efter att lavan svalnat, kom det vatten ur bergarterna. Detta vattnet täckte större delen av Jordklotet. Detta klotet hade en dragningskraft framåt, men när den var på väg att passera solen fick den en omloppsbana förenad av dessa två olika krafterna. Inte nog med det hade den också gravitaionskraft in mot sin egen kärna. Tellus hade skapat en omloppsbana runt solen och en gravitaionskraft mot sin egen mitt.

De första organismerna

Med tanke på att ozonlagret inte fanns vid denna tiden, och UV-strålningen från solen, var det i stort sett omöjligt att överleva på land. De enda organismer som levde nu var bakterier. En av dom första algerna som skapades var cyanobakterier, ett slags blågröna alger. De använde sig av fotosyntes och kan tillverka energirik näring och avge syrgas. Fotosyntesen är en process där man beskriver hur växter, alger, och fotoatutrofa bakterier ( En självnärande organism) omvandlar solenergin till kemisk energi genom socker. Detta är en process i växtens klorofyll där koldioxid och vatten blir till kolhydrater med hjälp av solenergin. Dessa speciella cyanobakterierna utnyttjar vatten vid fotosyntes, precis som växter. Dom flesta bakterier kan inte göra detta utan använder istället svavelväte, vilket är en mer lättoxiderad förening. Fotosyntesen inträffar i speciella strukturer, så kallade kloroplaster, som finns i bakterierna. Dessa innesluts i ett dubbelt membran. Detta är ett faktum som påvisar att kloroplasterna en gång i tiden kan ha varit självständiga organismer.

Evolutionsteorins grundare

Allt eftersom utvecklades alger, djur och växter. Det är nu evolutionsteorin kommer in i bilden, denna är viktig för att förstå hur och varför olika djur dör ut, och andra inte. Den visar hur levande organismer utvecklas från generation till generation. De nu levande arterna är alla besläktade med ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas helt nya och annorlunda arter från de redan existerande genom artbildning. Charles Darwin och Alfred Russel Wallace satte igång den moderna evolutionsteorin, där de i en artikel år 1858 beskrev begreppet “det naturliga urvalet”. Darwin var rädd för att publicera sin teori om hur arterna skapades av varandra, med tanke på att han bodde i England och hans pappa var en läkare, och det enda man trodde om olika arters ursprung då var att Gud hade skapat alla och i tid med förändring tagit bort dom. När Darwin till slut hade publicerat ett av sina verk, där han förklarade att människan härstammade från apor, fick han utstå stark kritik. Hans idéer var inte omtyckta av kyrkan eller speciellt religiösa människor, eftersom de stred mot bibelns skapelseberättelse. När Darwin väl hade publicerat sina böcker om evulitionsteorin så hade han gömt undan de i flera år, han hade diskuterat med Alfred och han hade gjort noggranna undersökningar, så när han fick en mängd frågor om hans bok, hade han många bra och välgrundade svar.

Evolutionsteorin

Evolutionsteorin går framförallt ut på att beskriva hur nu levande arter är besläktade genom ett gemensamt urpsrung, och tillslut kommer nya arter med hjälp av artbildning. En produkt med små förändringar från generation till generation över stora rymder. För att på ett enkelt sätt beskriva evolutionsteorin kan man berätta lite i förväg och Apmänniskan Boisee, som hade specialiserat sig på att bara äta vassrötter, sedan när väderförhållanden och landskapet förändrades så försvann vassrötterna och Boisei hade inte längre någon föda, detta gjorde att arten dog ut. Det fanns också två stycken fjärilar i London, det var exakt samma art och allt var precis likadant, bara att den ena var grå och den andra vit. Sedan började industrin arbeta upp sig i London och det kom tjockt med rök och smuts i staden. Då klarade sig den gråa fjärilen bättre med tanke på att den hade ett slags camouflage, som gjorde att de inte upptäcktes lika lätt. Den vita fjärilen klarade sig då bättre på landet där luften var renare och den tjocka röken inte fanns där. En annan sak som Darwin kom fram till inom ämnet, var att det fanns olika fåglar på vissa öar, det var exakt samma art, men dom hade olika näbbar. Vissa hade långa och smala näbbar för att t.ex kunna få frön från marken eller olika buskar, andra hade korta och tjocka näbbar så dom lättare kunde få upp nötter och olika skal. Ett annat sätt att förklara evolutionsteorin på är att beskriva hur apmänniskorna vandrade ut i världen, t.ex Homo Ergaster som var de första som tog sig ut ur Afrika, en del av de stannade självklart kvar på stället i Afrika, men de andra vandrade bort till Asien, de hade inte träffats eller blandat sina gener, så de hade i stort sett blivit helt skilda arter. Det har också en del med evolutionsteorin att göra, i och med att det beskriver hur arterna anpassade sig efter klimatet.

Skapelseteorin

Skapelseteorin skiljer sig från evolutionsteorin genom att skapelseteorin inte har några bevis, utan bara en bok som skrevs flera hundra år efter dom sa att det hade inträffat, och den går ut på att Gud skapade alltihop. Evolutionsteorin däremot har vi starka genetiska och välgrundade bevis för olika arters uppkom och ursprung. Evolutionsteorin går också ut på att dom arterna som är mest anpassningsbara som överlever.

Australopithecus Africanus

De första fossilen från dessa hittade man redan 50 år tidigare än afarensis, och Raymond A. Dart hade studerat detta och ansåg att dom borde gå upprätt. Detta såg han på grund av ett hål där ryggmärgen gick in i hjärnan, och där drog han slutsatsen om att dom borde gå upprätt, även om de till kroppen var väldigt aplik. Fynd av fossiler man tidigare hade funnit vid denna tidsperioden var mycket mer lika människan, denna var dock längre bak i tiden och dom kallade den för den felande länken, den var varken människa, eller apmänniska. Senare fynd bekräftade Raymonds uppfattning och man vet nu att Africanus var en 125-150 cm lång art med en hjärna som var lite större än Afarensis. Skelettet var bättre anpassat till upprättgående gång, men motsvarade inte riktigt det moderna människosläktet. De levde mellean 3 till 2 miljoner år sedan, de hade en smäcker kroppsbyggnad och kallades ofta för “gracil australopithecin”, i motsas till de “robusta austrakopithecinerna” som de levde i samma tid med.

Australopithecus Robustus

Robert Broom hittade den första fossilen från denna arten, den var betydligt större och grövre än Africanus och hade en skalle med mycket kraftiga tänder och ett fäste för massiva käkmuskler. Skillnaderna på honornas och hanarnas skalle visade sig stora, både på form och utseende. De liknar en viss del som dagens gorillor. De levde i stort sett av vegetabilisk föda, vilket man har sett på storleken på käkarna och tänderna. De var människolika om man ser efter att dom gick upprätt. Om man däremot fokuserar på att de använde sig och tillverkade redskap, var dom inte det. De hittades även som Africanus i grottor i Afrika.

Australopithecus afarensis

Dessa är bland dom första apmänniskorna. De levde för omkring 3,5 till 3,7 miljoner år sedan. De var 90 till 130 cm. Ett människoliknande drag hos dessa var även att hörntänderna var betydligt mindre. Landskapet tvingade ner dom på marken, de levde fortfarande ibland i de få träden som fanns på savannen, men de sparade även energi när dom gick upprätt, detta gjorde att dom hade mer energi till att ha sex och föda fler avkommor. Detta kunde ha stor skillnad för artens överlevnad. De kunde leva upp till 80 år, ungefär som vi idag, de gick på två ben och levde på ungefär 26 kvm stora områden. Gärna omgärdade av vattendrag och berg. Det har en stor liknad till dagens schimpanser. Afarensis hade tre möjliga förfäder, man har i stort sett inte hittat några fossiler från. De levde för 8-10 miljoner år sen, och de använde sina händer och fötter för att ta sig fram, dom levde i tät skog.

Himalaya

Jorden rörde sig lika snabbt som våra naglar växer och Himalaya bildades. Dessa berg bildades genom att nutida Indien bröt sig loss från Australien och krashade in i Asien. Detta gjorde att enorma massor med berg och annat la sig som en hög bergskedja. Regnskogen minskade i omfång och vi tvingades till att gå på två ben. De fördelar som fanns när det gällde att gå på två ben var att det är effektivare och man får mer energitillskott och du ser längre. Nackdelarna är att andra också såg de bättre.

Paranthropus Boisei

Var från början kallad för Zinjanthropus boisei och sedan Australopithecus boisei. Var omkring 140 cm lång, och hade en väldigt liten hjärna. Ledarhannen knullar med alla honorna, och om det kommer en ny hona så måste hon bli accepterad av den nye hannen, och även i viss mån av honorna. Dom levde för ungefär 3 till 2 miljoner år sedan. Somrarna var kallare, det var mer is och mindre vatten. Jorden torkade ut och gräs började växa. Boisei hade starka kindmuskler och enorma käkar, starka tänder gjorde att dom kunde äta vassrötter. Dom gillade också termiter. De visste precis var de kunde hitta föda och var inte nyfikna.

Homo Rudolfensis

Homo Rudolfensis var väldigt lik homo habilis, och dom hamnade ofta i bråk om mat. Den största skillnaden var att rudolfensis hade en mindre hjärna än homo habilis. Boisei, Rudolfensis och Habilis levde alla under samma tidsperiod. Man har hittat fossiler från dessa men man har dock inte kunnat ta reda på så mycket om Rudolfensis. Forskarna uppskattade deras längd till 155 cm och de var starkt byggda med ett starkt bett. Detta för att kunna anpassa sig till miljön som ständigt förändrades. Det starka bettet var en förutsättning för att under torka kunna byta till hårdare födotyper.

Homo Habilis

Homo habilis var ett väldigt nyfiket släkte. De hade stora hjärnor och var de första varelserna på jorden som uppfann redskap. Tack vare proteinet och fettet i deras köttkost som hade gjort de klokare. Fynden av Habilis är gjorda i Östra Afrika. De hade ganska små kindtänder och det pekar även på att dom åt kött. Redskapen de gjorde var av sten och inte större än 5 cm. Det är också dom äldsta fossilen vi har från vårt människosläkte. Homo Habilis ersattes för omkring 2 miljoner år sedan.

Homo Ergaster

Ergaster var de första som tog sig ut ur Afrika. En gissning är att de var på 140 cm långa. De hade ett avancerat kylsystem som gjorde att dom svettades och hade långa näsor, inget hår på kroppen så värmen lättare kunde avdunsta. Detta gör att dom kan jobba även om det är varmt. Detta kylsystemet hade också den effekten att de inte behövde använda lungorna till att flåsa, så de kunde istället ge ifrån sig ljud, kommunikaton. Vi har ärvt våra hjärnor från Ergaster. De kunde tänka in i framtiden och planera, dom kunde göra väldigt avancerade verktyg och dom kunde följa spår. Deras hjärna förbrukade en sjättedel av deras dagsintag i kalorier. De var också de första apmänniskorna som kunde förfoga över sin röst med hjälp av att dom slipper flåsa, tack vare det nya kylsystemet. De kunde alltså ge ifrån sig ljud som skulle representera vad dom tyckte, mådde eller hur dom menade. Dom är också dom första apmänniskorna som hade tydligt urskiljbara ögonvitor, precis som vi. Detta hjälpte de mycket att visa känslor. De hade också mycket starkare och stabilare byggda kroppar än oss, om man jämför ett människoskelett från idag med en homo ergaster så ser man att ergaster har mycket benbrott som har läkt sig av sig själv.

Homo Erectus

Är egentligen samma som Homo Ergaster men har förflyttat sig och blivit så annorlunda att det nästan är en helt ny art. De har inga stenyxor eller verktyg som sina kusiner ergaster. Förmågan att gå upprätt på två ben var fullt utvecklad av denna art. Det är inte stor skillnad mellan nutida människans skelett och erectus. De blev ungefär 1,65 cm långa, och hade ett långsträckt men platt med utpräglade ögonbrynsvalkar. Ett annat kännetecken är en utskjutande käke. Erectus var även den art som först kom på hur man kunde skapa eld, de hade säkerligen träffat på den tidigare men nu kunde de ha mer kontroll över den. Man har även hittat en fossil från en apmänniska, de skulle kunna vara erectus, med tanke på hur ryggradens form och de har även en väl anpassad kropp till att gå längre sträckor. En annan sak som komplicerar bilden är att deras hjärnor var relativt små och snarare påminner och homo habilis, eller kanske till och med den primitiga förmänniskan australopithecus. Upptäckarna vill kalla sitt fynd för Homo Georgicus, eftersom de hittade de i Georgien.

Heidelbergensis

Heidelbergensis utvecklades och flyttade till två kontinenter, den större delen av dessa utvandrade till Europa, där levde dom bland istiderna och många nu utdöda stora djur. De som däremot levde i Afrika, de var mycket färre, hade mörkare hud och längre och slankare kroppar. Deras hud skyddade mot den starka solen. Med tanke på att det under istiden frös mycket vatten uppe i dom norra delarna, blev södra halvklotet mycket varmare och nästan helt uttorkat. Heidelbergensis i Afrika hade fantasiförmåga och kunde tänka sig in i framtiden. De kunde tänka sig att dom kom tillbaka till samma ställe och där behöva vatten eller föda. Alltså kunde de komma på en sådan sak som att ta ett stort ägg, fylla det med vatten och gräva ner det, så dom senare, kanske om några veckor, skulle komma tillbaka till samma plats och då behöva vatten. Neanderthalarna hade utvecklat en mer kompakt och kortare kroppsform, så dom inte släppte ut mycket av värmen. De hade ett avancerat kylsystem, det kom ut värme med utandningsluften så dom inte svettades. Om de hade svettats hade de fryst ihjäl. De hade bredare och plattare näsor än de i Afrika. Neandertalarna levde i mycket större populationer och i Afrika var det högst ett fåtal som levde. I Europa hade de mycket större chans att överleva, men, trots detta, var det Heidelbergensis som förde sina avkommor vidare. Heidelbergensis var även allätare.

Homo sapiens

Detta är nutida människan, de utvecklades i afrika för 200 000 år sedan. Tog sig till Europa för ungefär 40 000 år sedan, då dom ersatte neandertalmänniskan. De första som man med säkerhet kan bekräfta begravde sina döda. De äldsta benresterna från sapiens är 120 000 år gamla. En del forskare vill kalla den senare tiden med Homo sapiens för Homo sapiens sapiens, med tanke på att vi har kommit väldigt långt fram i teknik och annat. Om man skulle berätta allt om Homo sapiens skulle det bli kilometerlånga texter. Homo sapiens är väldigt utvecklade, vi kan åka ut i rymden, vi kan åka under vattnet, vi har kommit på väldigt mycket om vår egna kropp och vi har flera olika avancerade kommunikationssätt.

Ett av de första och vanligaste kommunikationssätten idag är väl språket skulle jag tro, det finns många olika språk. Man lär sig i tidig ålder och har det med sig sedan hela sitt liv, det finns olika språk över hela världen och alla språk utvecklas, idag i Sverige pratar vi inte samma språk som för 200 år sedan, då pratade man något som man kallar för “Gammel-svenska” helt enkelt svenska, men en del andra ord som inte finns idag och annan stavning. Språk sammanför i stort sett alla människor, de som är döva har också ett eget språk. Teckenspråket är speciellt sammansatt för döva, så de också kan kommunicera, en del döva kan även läsa på läppar, detta underlättar när dom ska samtala. Nästan alltid när man ska framföra något, förklara, visa eller liknande så använder man språk, men inte bara med bokstäver och ord, utan också kroppsspråket är väldigt viktigt. Om någon ler, skrattar, gråter, snyftar, glor, kikar, kisar, pekar, viftar eller liknande, kan vara visande för vad dom menar. En del andra saker man också ska tänka på när det gäller språk är tonläget, om man betonar vissa ord eller om man låter sarkastisk kan man mena helt olika saker. Det finns också många andra sätt att kommunicera, ett av dom är media, exempel på media är tv, radio, internet och telefoner. Här använder man i stort sett också bara språk, i tv och internet använder också sig av kroppsspråket. Media är bra att använda om man vill att stora delar av populationen ska få veta någonting. Internet använder sig många av nu förtiden, det är lite nyare, det finns många siter och program man kan använda. En del siter är speciellt utgjorda för barn mellan 10 och 16 års ålder. En del siter är gjorda för att bara kunna lägga ut bilder, andra för att spela spel, men det finns en hel del som är till för att kunna prata och träffa sina kompisar.

Valuta är också en sak homo sapiens har kommit på, förr i tiden var det mest att man kunde byta saker, t.ex en fisk mot en hink osv. Nu för tiden har vi börjat använda pengar, kronor och sedlar, som ska stå för värdet för en viss sak. Det är egentligen helt sjukt, hur kan en liten papperslapp stå för värdet av ett tuggummipaket?

Läkemedel är en viktigt sak som nu finns, läkemedel är helt enkelt en del kemiska saker som man använder när man blir sjuk, nu för tiden finns det många olika sjukdomar, om man inte vaccinerar sig eller kommer i tillräcklig kontakt med dessa när man är yngre så blir antingen inte immunförsvaret tillräckligt motståndskraftigt eller så har inte kroppen skapat ett tillräckligt bra skydd emot dessa. Det finns fortfarande många sjukdomar runt och i världen som man inte har något att bota de med. Det finns oftast medicin som kan dämpa besvären men de kan oftast inte bota själva sjukdomen.

Man har också kommit på väldigt många uppfinningar genom åren, man har nu möjlighet att ta sig ut till rymden, man kan åka runt under vattnet, man har lärt sig en hel massa om hur kroppen fungerar, man kan forska om hur det var förr i tiden, man kan prata med sina kompisar utan att verkligen träffa de. Vi går i skolan nästan över hela världen, jag menar, hur många Australopithecus vet du som lärde sina avkommor hur man räknade ut 589-78? Egentligen har homo sapiens kommit väldigt väldigt långt före sin tid, jag menar, vi har uppfunnit glödlampor, internet, läkemedel, skolor, samhällen, städer, byggnader, böcker, fläktar, rymdfarkoster alltihop. Hela skiten verkligen, våran fantasi är helt obegränsad. Ett av Albert Einsteins citat är “Logik tar dig från A till B, fantasin tar dig var som helst”, och detta tycker jag stämmer riktigt bra, man kan fantisera sig var som helst, men med kunskapen är begränsad, vi vet t.ex inte allt om apmänniskorna, för kunskapen om dom är begränsad, vi kan däremot fantisera om hur de kunde ha haft det.

Det finns en del saker som vi faktiskt inte vet om människokroppen, speciellt om hjärnan och dom olika känslorna, homo sapiens kan dela med sig av olika känslor, jag skulle tro att vårt kroppspråk är den utlösande faktorn eller liknande. Man vet inte riktigt vad som styr känslorna, hjärnan är väldigt komplicerad och det sägs att människan har en själ, var sitter den? Ingen vet riktigt säkert, de flesta säger att själen står för känslor, ofta djupa känslor som sorg och kärlek. En del tror att själen sitter i magen, skulle tro att detta mest är för att man ibland får fjärilar i magen. Jag skulle säga att själen är en del i hjärnan, som gör att hjärnan skickar ut signaler till kroppen som får reda på att den blir lycklig, som t.ex choklad, man blir ju glad/lycklig/kär av choklad, och det har med hjärnan och dess signaler att göra. Om man ska ta lustgas som exempel, lustgas gör att man blir lite “out of space”, man blir helt enkelt lite borta, man blir glad och smärtan försvinner. Detta har också med kroppens reaktion att göra. Hjärnan tror jag är den kroppsdel hos människan som man vet minst om, men egentligen är den inte mer komplicerad än en data, om man då bortser från känslor. Egentligen tycker jag att känslor är den del som skiljer mest mellan Homo Sapiens och dom första apmänniskorna, inte bara att dom saknade fantasiförmåga och att kunna tänka sig in i framtiden, utan också att dom inte samarbetade så mycket i familjer och att dom från början inte hade speciellt fungerade kroppspråk och kommunikationssätt.

En annan sak som skiljer oss mycket från förtidsmänniskorna, är att vi lever i olika samhällen, apmänniskorna levde oftast i flockar som bestod av ett antal individer som levde i en grupp. Nu för tiden lever vi i stora samhällen, man har små gäng/grupper med dom man känner, men fortfarande så är det några som har högre position än andra i samhället, t.ex kungen och drottningen, de har högst position i ett land, vissa länder har presidenter, det är i stort sett dessa som bestämmer saker i landet. Det är inte bara i landet som det finns högre personer, utan också i skolorna, städerna och landskapen, delstaterna eller regionerna. Bland apmänniskorna hade man inte något sådant här system, där var det bara i flocken som de hade en ledare. Denna ledaren bestämde allting och när han dog eller blev för gammal så fick dom andra hannarna tävla om vem som skulle bli ledare, det var oftast dom som var starka och pålitliga som blev ledare. Ledarhannen hade en del förmåner, t.ex att dom fick knulla alla honorna i flocken.

Vet du varför apmänniskorna i första hand började gå på två ben?, svaret till det är sex. En av de största fördelarna med att gå på två ben är att man sparar energi, man slipper använda armar och hjärnan behöver inte fokusera så mycket på att använda de delarna av kroppen. Med detta energitillskottet skulle man kanske orka ta hand om ett till barn under en hel livstid, ett enda extra barn kan innebära överlevnaden för arten och flocken. Nu i dagens läge är det väldigt annorlunda, förut så gjorde hannarna i stort sett det mesta för att få någon att para sig med. I dag har vi kommit fram till ett tiotal olika preventivmedel och metoder, detta endast för att vi ska kunna ha sex! Människan är det djuret som har sexuellt behov. Vi har kommit på att man kan göra abort, man kan använda kondom, pessar, p-piller, p-stav och en mängd andra saker.

En sak som egentligen strider mot Charles Darwins bok “Det naturliga urvalet” är att vi människor låter handikappade och andra människor med utvecklingssvårigheter leva ett helt normalt liv, vi ger de medicin och en hel rad behandlingar. En annan sak är sjukdomar, om man under sin livstid blivit skadad eller fått en sjukdom har man självklart rätt till att bli frisk från den, annat om man däremot föds med en missbildning eller om man föds med en allvarlig missbildning, så skulle man inte överlevt i naturen. Det är egentligen det evolutionsteorin går ut på, att de svaga dör och de starka överlever och för sina gener vidare. Jag tycker helt klart att utvecklingstörda borde behandlas precis som vanliga människor och få den vård dom behöver, men om vi hade levt i ett primitivare samhälle skulle detta inte vara en möjlighet. Vi Homo sapiens är ju också en art, “det naturliga urvalet” går ju faktiskt ut på att för det bästa för en arts överlevnad är att låta de svaga individerna dö, utan någon hjälp från utsidan, de svagas gener borde inte blandas ut i arten, där dom starka generna är nyckeln till framgång. Det har varit en debatt om ifall utvecklingstörda ska få skaffa barn, någon gång på 90-talet, men egentligen är det helt fel att diskutera en sådan sak, ingen kan ju ändå bestämma om någon ska få skaffa barn eller inte! Isåfall borde ju inte den befolkningen som har låg IQ få skaffa barn heller, de som inte har någon som helst ambition eller de som helt enkelt inte bryr sig det minsta, de borde inte få föra de generna vidare till sina avkommor.

Homo sapiens skiljer sig mycket från våra förfäder, vi har många olika nya utvecklade saker, tankar, idéer, uppfinningar, uppfattningar om omvärlden, förmågor i hjärnan, en hel del nya tillkomna förmågor. Vi har också en mycket mer utvecklad hjärna än t.ex Australopithecus, vi har fantasiförmåga, vi kan tänka oss in i framtiden, vi kan komma på nya saker, vi kan fundera ut saker vi inte har fått grepp om, vi kan öppna och utforska nya världar och skapa nya ställen att fungera på. Vi har även ett nytt sätt att lista ut hur mycket varje individ kan av det här, vi har börjat göra allt fler och fler intelligenstest, IQ-test, (IQ=Intelligence quotient, intelligens kvot), vi har blivit mer intresserade av hur våra egna kroppar fungerar och vi vill får reda på mycket mer saker, nyfikenhet. Vi är de första som man säkert kan säga begravde sina döda, för vi tänker oss en värld efter denna, en del tror att vi återföds, andra tror vi bara ligger nergrävda i marken, en del tror att vi kommer till himmelen andra till helvetet. Detta har till stor del att göra med religion, det finns många olika religioner, det är egentligen något vi tror på, i olika religioner tror man på olika saker, det finns för det mesta en eller flera Gudar som man tror på. Detta har ju en hel del med vår hjärna att göra, eftersom det är hur vi tolkar världen. De flesta människorna skulle kunna klara av det mesta, så länge dom försökte eller orkade bry sig.

Istiderna

Det har funnits flera olika istider, den första var för ungefär 500 000 år sedan, sedan dess har det varit fyra stycken. Den senaste istiden startade för ungefär 110 000 till 10 000 år sedan den smälte undan från Halland. De massiva istäckena bildades genom att somrarna blev kortare och allt klimat blev kallare. Stora vattenmassor frös i flera tjocka lager, detta gjorde att stora mängder av jordens vatten låstes, med följd av detta blev södra halvklotet mycket uttorkat. Eftersom somrarna blev kortare smälte isen mycket mindre. Det är som att säga att man ska gå tre steg fram och ett bak. Det går långsamt men till slut kommer man framåt.

Framtiden

Ingen vet vad som kommer hända i framtiden, men alla kan tänka sig in i framtiden, och försöka få tänka sig hur det kommer att bli. Apmänniskorna hade inte denna förmågan, så de kunde inte tänka sig ett liv efter döden, eller planera hur något skulle bli. De kunde inte tänka sig att dom skulle gå förbi vid samma träd någon månad senare. Det var först på senare tid som detta började framträda. En del tror att hela vår livscykel börjar om på nytt på en ny planet, efter att man planterat material och bakterier som vi framställt. Andra tror att solen kommer explodera, och hela vårt liv är utdött. En del funderar säkert på om människan kan utvecklas till att leva under vattnet, med tanke på växthuseffekten. Det är i stort sett helt omöjligt att komma fram till hur det borde vara i framtiden. Det är många stora saker som ändrar sådant här, klimatet, väderförhållanden, växthuseffekten, en del människor som kanske startar ett tredje världskrig, med dagens vapen kan de förstöra stora delar av jordklotet. Jag tror att vår kropp kommer utvecklas enormt mycket, vår hjärna utvecklas, våra kroppar blir nog väldigt försvagade i framtiden, vi kommer utveckla flera olika livshotande sjukdomar, antagligen könsjukdomar, med tanke på att vi knullar runt så mycket. Vi kommer säkert ha kommit på ännu flera preventivmedel, men jag tror inte det kommer räcka, redan nu dör flera människor om dagen i könsjukdomar, så varför skulle vi inte göra det om några hundra år? Redan nu har vi utvecklat en stor så kallad epidemi med allergiker, väldigt stora delar av befolkningen är allergiska mot det mesta. Hur som helst, tror jag att i framtiden så kommer större delen av jordens vatten vara utspritt över alltet, och att vi kommer bo på flera olika öar och att vi inte kommer ha så stor kommunikation mellan öarna, så vi till slut, om flera hundra tusen år, så blir vi tillräckligt skilda så vi får olika arter.
Ulrika Boulund

Människans utveckling, 2.9 out of 5 based on 45 ratings
| Mer
Betygsätt Människans utveckling


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Människans utveckling eller som på något sätt är relaterade med Människans utveckling.

Kommentera Människans utveckling

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2