.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Mayanerna

Ämne: Kultur
| Mer

Mayanerna intresserade sig väldigt mycket för planeter och stjärnor. Då byggde de särskilda observatorier för att kunna studera himla kropparna. Med av sina observatorier gjorde de en kalender, över stjärnornas och planeternas rörelser.
Mayanernas kalender bör ha 3113 f kr som utgångspunkt. Mayanerna utvecklade också ett siffersystem där det utgick från att människan hade 10 fingrar och 10 tår, vilket då gav ett system som byggde talet 20. Kanske var det pga. sitt siffersystem som räknade med 20 dagar varje månadEtt år bestod av 18 månader och hade 5 dagar vilket då medförde att det fanns 365 dagar på ett år.

FÖRHISTORIEN

Indianfolken i mellan Amerika, som ursprungligen var jägare och samla, hade omkring 2000 f kr grad vis utvecklas till bofasta jordbrukare det har vart till stor del Majsens försänts. Majs var från början ett litet vildväxande gräs med små kolvar, som indianerna lärde sig odla och förändra. Odlingarna var gemensam egendom och det var vid odlingsområderna som det första bofasta bebyggelsen sen upp stod.
Majsodlingen var den huvudsakliganäringen vid sidan om den ekonomiska utvecklingen fick hantverket stor betydelse. Byarna styrdes förmodligen av de äldsta männen. Shamader hade stort inflytande.

De ansågs kunna få kontakt med det övernaturliga och var centralfigurer i det religiösa livet.
Genom att flera byar förenades, skapades större ekonomiska enheter. Därigenom stärktes ledarnas makt ekonomin måste organiseras. Ledarna levde av vad byarna producerade. Av bönderna krävdes fler och fler arbetsdagar för att uppföra stora byggnadsverk, t ex tempel pyramiderna.
Religionen och den politiska makten var intim förknippande. Det styrande utnyttjade religionen som ett viktigt medel i maktutövningen över bönderna och hantverkarna.

Mayanerna , 2.3 out of 5 based on 3 ratings
| Mer
Betygsätt Mayanerna


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Mayanerna eller som på något sätt är relaterade med Mayanerna.
  • No related posts

Kommentera Mayanerna

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2