.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Miniräknare

Ämne: Uppfinningar
| Mer

De miniräknare som används ida är uppbyggda av så kallade IC-kretsar. Dessa IC-kretsar består i sin tur av integrerade kretsar. Med detta menas att det finns många kretsar och att de är isolerade så att det inte kan bli kortslutning då två kretsar stöter ihop. IC-kretsarna tar inte så mycket ström utan det som tar mest ström är när siffrorna visas på displayen.De nya miniräknarna går på solceller istället för på ström. Förr användes batterier för att driva miniräknaren och ännu längre tillbaks i tiden användes sladd.

När man slår in siffrorna på tangentbordet överförs siffrorna till s.k. binär siffror. Dessa består endast av 1 och 0. Varje siffra skrivs om var för sig till ett fyrsiffrigt tal endast bestående av 1 och 0.

Ex.
852 blir 1000, 0101, 0010.

Här nedan är en tabell som visar 1-9 i det binära systemet.

0 = 0000
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
8 = 1000
9 = 1001

Slår man t.ex. in 1 + 1 på miniräknaren skrivs detta tal om till 0001 + 0001. När man sedan trycker på = står det 2 på displayen.

0001 + 0001 är älltså lika med 0010.

Det vanliga systemet bygger på 10.
Slår man då in 567, skrivs det om till:

(5x10x10) + (6×10) + (7×1)

Det är då skrivet som 500 + 60 + 7
Talet visas på displayen och när man trycker ner operationstangenten (addition, subtration, multikplikation eller division) förflyttas talet från sifferregistreringen till beräkninsenheten. När det andra talet slås in förs det också till beräkningsenheten och räkneoperationen utförs. Sedan visas talet på displayen.

När miniräknaren ska räkna ut ett tal använder den sig endast av addition.
Om man då ska räkna en subtraktion så blir det så här:

18 – 3 = 15

Det innebär att

15 + 3 = 18

Miniräknaren söker alltså upp det tal som då det adderas med 3 blir 18, 5.

Multikplikarioner utförs genom upprepade additioner

4 x 8 = 8 + 8 + 8 +8 = 32

Division utförs genom upprepade subtraktioner

25 / 5 = 25 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5
Sedan kontrolleras hur många gånger som 25 har blivit subtraherat med 5 för att det ska bli 0.

Idag finns även miniräknare på mobiltelefoner och datorer.
Miniräknarna på mobiltelefoner fungerar precis som de ursprungliga, men i datorerna fungerar de lite annorlunda. De är programmerade genom olika program.

Miniräknare, 2.2 out of 5 based on 9 ratings
| Mer
Betygsätt Miniräknare


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Miniräknare eller som på något sätt är relaterade med Miniräknare.

Kommentera Miniräknare

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7