.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

MODEM

Ämne: Datorkunskap
| Mer

Modem är förkortning för MOdulator DEModulator.
Vad ett modem egentligen gör är att omvandla datorns digitala signaler det vill säga ettor och nollor till analoga signaler det vill säga ljud, detta så att man kan skicka datorns information från en dator via t ex telefon nätet till en annan dator med modem.

Hur går modulering respektive demoduleringen till?

Det finns olika typer av modulering, den ena kallas frekvens-modulering den går till så att man låter de digitala signalernas ettor och nollor representeras av två olika toner.

En annan sorts modulering är amplitud-modulering den går till på ungefär samma sätt, fast där motsvarar en stark ton etta och en svag ton eller ingen ton nolla, då har man alltså inte bestämt vilka toner som är ettor och vilka som är nollor som vid frekvens-modulering.

Den mest använda av modulerings sätten är en som kallas fas-modulering, där är ettor och nollor inte en speciell ton utan vågornas fas vänder 180° när informationen som skickas byter från etta till nolla. Denna metod används oftast vid högre hastigheter.

Hur modemen synkroniseras vid överföring.

För att någon av de här modulerings sätten ska kunna fungera krävs det att modemen som ska kommunicera hela tiden är “i fas” med varandra. Detta eftersom modemen måste veta var en bit börjar och var en bit slutar.

För att göra detta finns det två metoder som är de som används, asynkron och synkron kommunikation. Asynkron överföring går till så att man till varje tecken, det vill säga byte lägger till en start bit i början av varje tecken och en eller två stoppbitar i slutet av alla tecken. För att kontrollerade att information man skickat kom fram till mottagaren skickar man något som kallas partitetsbitar. Det har numera blivit standard att inte använda sig av partitets bitar. En fördel asynkron överföring är att modemen inte behöver vara synkroniserade, det vill säga vara “i fas” med varandra när de inte skickar någon information. En nackdel är all onödig information som måste skickas, det blir ungefär 2-3 extra bitar för varje tecken.

Den andra varianten, synkron överföring fungerar så att i början skickar modemet ett synkronerings tecken i början och sedan vart 100-10000 tecken. Detta tecken talar om för mottagarmodemet att nu kommer information. Detta är bra när man ska skicka stora mängder. För att kunna använda sig av synkron överföring krävs det att man har speciell utrustning, som kan tolka klockpulserna. Fördelen med synkron överföring är att kommunikationen går upp till 20% snabbare. Nackdelen är att när man strömmar information på det sättet så är det lätt hänt att uppkopplingen mellan modem bryts.

Varför kolliderar inte information?

För att förhindra att information skickas från båda håll och kolliderar använder man sig av två kanaler, en A-kanal och en B-kanal. När ett modem kopplar upp sig mot en annan kanal så bestämmer sig ena modemet för att vara ett A-modem, det modemet får skicka genom A-kanalen och ta emot med B-kanalen, det andra modemet B-modemet gör tvärtom. Vilken som blir A-modem och vilken som blir B-modem har ingen betydelse men detta bestäms vid uppringning och kan om så vill ställas in. När det ena modemet ringer upp det andra bestäms även hastigheten för uppkopplingen mellan modemen, det ena kan inte arbeta snabbare än det andra. Modemen måste vara medvetna om hur snabbt det andra är eftersom den måste veta hur lång våglängd det är för varje bit.

MODEM, 2.0 out of 5 based on 11 ratings
| Mer
Betygsätt MODEM


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om MODEM eller som på något sätt är relaterade med MODEM.

Kommentera MODEM

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2