.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Molaritetsbestämning

Ämne: Kemi
| Mer

Uppgift

Vi skulle genom att neutralisera en syra med en bas bestämma syrans molaritet, och sedan jämföra det beräknade värdet med ett teoretiskt värde grundat på data från syratillverkaren.

Utförande

Vi fyllde en 1000 cm3 mätkolv till ca två tredjedlear med destvatten. Sedan tillsatte vår lärare 5,0 cm3 koncentrerad H2SO4. Vi fyllde på mätkolven med mer vatten, upp till ritsen. Satte i en propp och blandade noggrant innehållet.

Sedan mätte vi upp 15cm3 av den spädda syran och hällde detta i en bredhalsad e-kolv. Vi tillsatte en magnet och lite BTB. Vi titrerade syralösningen med 0,10 M NaOH-lösning tills lösningen färgades grön. Detta gjorde vi två gånger.

Resultat

Vid första titreringen skedde neutralisation efter att vi tillsatt 26,45 cm3 NaOH. Vid andra försöket åtgick 26,6 cm3.

Reaktionsformel

H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O

1 mol  2 mol  1 mol

Beräkningar

Uppgift 1, beräknat värde utifrån uppmätta värden under laborationen

nNaOH = c . v = 0,10 . (26,45 + 26,6) = 2,6525 mmol
2

nH2SO4 = 2,6525 = 1,32625 mmol
2

c H2SO4 (vår lösning) = n = 1,32625 ≈ 0,088 M
v 15

Vi hade spätt den koncentrerade svavelsyran med vatten i storleksordningen 200 ggr:

cH2SO4 (konc) = 0,088 . 200 = 17,6 M

Uppgift 2, beräknat värde utifrån data från flaskan med konc svavelsyra.

m H2SO4 = δ . v = 1,834 . 5 = 9,17 g . 0,95 = 8,7115 g

nH2SO4 = 8,7115 = 0,0888 mol
2 + 32,1 + 16 . 4

c = 0,0888 = 17,76 ≈ 17,8 M
0,005

Slutsats

Enligt våra labbvärden var svavelsyrans molaritet 17,6. När vi istället utgick från data på syraflaskan erhöll vi värdet 17,8 M.

| Mer
Betygsätt Molaritetsbestämning


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Molaritetsbestämning eller som på något sätt är relaterade med Molaritetsbestämning.
  • No related posts

Kommentera Molaritetsbestämning

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2