.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

NEW AGE

Har man någon Gud eller Gudar, vilka då?

Gud är en opersonlig, icke moralisk, skapande kraft i universum.

Vilket förhållande har människan till Guden/Gudarna?

Gud har vi ingen personlig kontakt med utan det “gudomliga” utgörs av en allomfattande universell energi. Istället för Gud talar man om livskraft och kosmisk energi.
Men mest handlar det om att individen ska ge upp allting inför Gud, att kontrollera och tämja sitt jag, helt enkelt känna lycka och uppvärdera sig själv och att sätta sig själv i centrum och ha som ett livslångt mål att se guden inom sig.

Hur ska man leva som människa? Vilka värden är viktiga?

Det finns ingen ledare för New Age, inte heller någon kyrka eller speciella regler som måste följas. New Age består av en skara personer som är intresserad av andlighet och hälsa, men också av ett stort antal metoder som ska hjälpa oss att utvecklas som människor.

New Age vill också förmedla en förenande känsla mellan allt levande på jorden i stället för hämningslös och oansvarig skövling av Moder Jord m.m.

Hur ser man på döden/vad hände efter döden?

Mångas reinkarnation är en naturlig sak efter döden, då man föds tillbaka till jorden som individ.

Har man skrifter att följa/vilka är de?

Universum har alltid funnits som den materiella uppenbarelsen av den skapande gudomliga Kraften.
Människan är den finaste produkten av den mänskliga evolutionen, med obegränsade möjligheter, bara hon blir medveten om den Gudomliga Kraften inom sig.
Vi kan genom mystiska upplevelser bli medvetna om alltings gudomlighet och vi kan igenom övningar uppleva förening med livskraften. Vi kan bli vägledda genom andliga guider i andevärlden eller olika gurus.
Jesus Kristus är en andlig lärare, bland många andra.
Synd är att inte inse sin egen gudomlighet. Vandringen mot insikt sker genom olika tekniker och övningar.
Frälsningen är befrielse från fruktan och skuld genom att man blir medveten om sin egen gudomlighet.
Eftersom ondskan och synden egentligen är en illusion och det inte finns någon personlig domare så blir vi renade genom otaliga reinkarnationer genom vilka medvetandet höjs, steg för steg.

Vad är New Age egentligen?

New Age rörelsen är i dagligt tal ett samlingsnamn för ett stort antal världsåskådningar, och alternativa grupper. Ordet New Age syftar på, vattumannens tidsålder, på engelska Age of Aquarius. New Age är ett begrepp som är ungefär lika svårt att förstå som hinduism, för en utomstående. Det som ingår i New Age är en massa olika metoder och läror för andlig utveckling. Där finns allt möjligt, allt från meditation, yoga, magi och healing till astrologi, UFO, utomjordingar, tarotkort, häxkonst och channerling (spiritism). Och det finns även vanliga termer som helhetssyn, positivt tänkande, reinkarnation och drömtydning.
Ändå finns det gemensamma nämnare för New Age, det finns också nätverk som kopplar samman de olika teknikerna och lärorna inom New Age och en New Age-troende kan ofta vandra från en form av New Age-teknik eller tro till en annan.
New Age är en västerländsk företeelse, men har till stor del ett österländsk innehåll.
Under den sista halvan av 1900-talet svepte olika former av österländska troskoncept, meditationstekniker och vishetsvägar mot lyckan in över Västerlandet.
Beatles började meditera enligt gurun Maharashi Mahesh Yogis meditationsteknik, och under 1960-talet gjorde hippies andliga upplevelser genom drogen LSD, hippies vallfärdade till Indien för att söka upp någon guru och ungdomar sökte sig andlighet i Bhagavadghita och Bagwans skrifter. Man hade gjort upp med kristen tro, och sökte sig alternativ.

Hur stort är New Age?

New Age är inte någon liten grupp människor, även om det är lätt hänt att tycka de.
Olav Hammer, som är vår kanske största New Age-kännare i Sverige säger:
“I Sverige har tankegods ur New Age-rörelsen med god marginal gått om den traditionella kristendomen som religiös åskådning”. Vad menar han egentligen med det?
Han säger inte att fler har blivit New Age-anhängare än kristna, utan att det är fler som omfattar tankegods ur New Age-rörelsen. New Age har t.ex populariserat läror från religionen i öst, och som svenskar bekänner man utan att blinka och utan att kalla sig hinduer eller buddhister. Kristna som identifierar sig är mellan fyra och tio procent, men det är många fler som tror på bland annat reinkarnation eller återfödelse, och då utan att ens kalla sig för religösa. Innehållet i rörelsen stöds av en växande skara människor.
Undersökningar visar att två av tre vuxna tror på övernaturliga upplevelser som sanndrömmar och varsel. Var femte tror att man kan ha kontakt med de döda, det är de som kallas för spiritism. Var fjärde vuxen är övertygad om att jorden då och då besöks av utomjordiska varelser.
Det yttersta laget av människor som levde för femtio eller sjuttiofem år sedan skulle svara ja, på frågan; Tror du på reinkarnation eller återfödelse? Men betydligt fler skulle benämna sig själv som kristna.

NEW AGE , 1.8 out of 5 based on 7 ratings
| Mer
Betygsätt NEW AGE


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om NEW AGE eller som på något sätt är relaterade med NEW AGE.
  • No related posts

Kommentera NEW AGE

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2