.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Nicolaus Örn

Ämne: Biografier
| Mer

Nicolaus Örn levde förmodligen bara mellan 1683-1718 han blev alltså bara 33 år. Hans far var skomakare, och Nicolaus föddes antagligen i Råneå.
Man vet inte mycket om hans barn- och ungdom, men 1698 studerade han vid Uppsala universitet. Efter det återvände han till Norrland och arbetade som lappmarkspräst. Han stod dock bara ut med det hårda livet och maten som mest bestod av torrkött och renmjölk i sex månader. Sedan åkte han till Stockholm och stannade där ett tag. Där förevisade han samiskt hantverk och renar som han tagit med sig.
År 1702 uppvaktade han den danske kungen, Fredrik IV, utstyrd i samedräkt. Kungen blev mycket intresserad av Örn, som presenterade sig som prins av Lappland.
Därefter besökte han kurfursten Ludvig Georg, senare kung Georg I av England, i Hannover. Fursten ansågs vara kylig och svårtillgänglig, men blev mycket god vän med “prinsen”.
Han gjorde ett kort besök i Sverige 1705. I juli nästa år var han i Bremen för att förbereda utgivningen av sin bok om Lappland, “Kurze Beschreibung Des Lapplandes”. Det mesta av innehållet hade han kopierat av Johannes Schefferus’ bok Lapponia som kom ut 30 år tidigare.
På hösten 1706 infann sig Örn vid det franska hovet. Han presenterade sig åter som prins av Lappland och ättling till det förnäma släktet Birkarlar (se sid. ). Han hade med sig ett rekommendationsbrev från Ludvig George av Hannover, och gjorde stor succé vid hovet som då var Europas medelpunkt. Han uppvaktade kungen och fick rikliga gåvor.
Efter detta växte Nicolaus’ självförtroende över alla gränser. Han besökte den svenske kungen, Karl XII, som var på fälttåg i Altranstädt i Sachsen. Nicolaus träffade kungen som inte alls tyckte om honom. Han var tvungen att fly för att inte arresteras.
Han åkte till staden Kassel där han skrev ett brev till expeditionssekreteraren Josias Cederhielm vari han ursäktade sig och sade att han aldrig gjort anspråk på titeln prins av Lappland.
Efter detta nederlag for han vidare till Wien. Han blev väl mottagen vid det kejserliga hovet och fick ett personligt pass av kejsaren så att han kunde resa vart han ville i de habsburgska länderna. En tid senare försökte Örn kontakta tsar Peter, och fick av det ryska sändebudet i Berlin ett pass så att han kunde resa till Ryssland.
I juli 1708 hade Örn tagit sig till Köpenhamn. Där sades det om honom att han “åt intet; utan drack endast…” Den 16 juli lämnade han Köpenhamn med ett nytt pass, utfärdat av den danske kungen, som skulle gälla som introduktions- och rekommendationsbrev. När han kom fram till Arkhangelsk blev han fängslad som spion. Från arresten skrev han ett brev till tsaren där han förklarade syftet med sin resa. Han erbjöd tsaren att erövra Lappland från svenskarna till ryssland och gav en ingående rapport om hur det skulle kunna göras. Han bad tsaren om några hundra man för att gå in i Västerbotten. I januari 1709 fördes Örn till Moskva där han skrev ännu ett brev till tsar Peter. Denne tog dock inte fasta på erbjudandet utan sände istället Örn, som sagt sig vara bra på språk, med en rysk delegation till Persien. Hans uppgift var att under färden lära sig de lokala språken. Innan han for väckte Nicolaus stor förargelse vid det ryska hovet genom sitt ohämmade drickande.
Den 30 augusti 1715 skrev Örn till sin vän kurfursten Ludvig Georg, som nu blivit kung, att han sedan fem år tillbaka satt fast i Astrakhan. Han hade tillfångatagits av kahnuckerna och utstod svåra umbäranden. Han bad Georg att hjälpa honom genom att skriva till den ryske tsaren. När denne frågade de ryska sändebuden i London sade de att Nicolaus flytt från Astrakhan. Man har dock fått senare uppgifter om att han dog i Astrakhan år 1716 efter att ha “dagligen överlastat sig med starka drycker.”

| Mer
Betygsätt Nicolaus Örn


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Nicolaus Örn eller som på något sätt är relaterade med Nicolaus Örn.

Kommentera Nicolaus Örn

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2