.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Öka din intelligens med träning

Intelligens är ett svårbedömt begrepp. Vad är intelligens och hur bedömer man vem som är intelligent? Det finns flera olika teorier på vad intelligens är och hur man bedömer det, och det finns en grundläggande idé om att intelligens handlar om hur man övergripande klarar av att lösa de problem och händelser som kan dyka upp ett vardagligt liv.

Genom att delta i intelligenstester där man ställs inför en del problem och tankekrävande övningar kan man genom att ta resultaten på dessa övningar få fram ett sifferresultat som pekar på var man ligger på för intelligens. Men intelligens är också något individuellt. Det finns inget som direkt pekar på att den som kan matematik är mer intelligent än den som kan laga mat till exempel.

Om intelligens är förmågan hur man lär sig och tar till sig ny information, så kan man ställa sig frågan om det går att träna sig till högre intelligens. Kan man öka sin intelligens genom att träna sin hjärna? Kan man öka sin intelligens genom att träna sin kropp? Genom att utföra hjärngymnastik som korsord, sudoku, minnesövningar m.m ökar man hjärnans aktivitet och man lär sig tänka på annorlunda eller fler sätt. Man kan öka sitt ordförråd, träna sin logiska tankeföljd ock så vidare, men är det att träna sin intelligens? På sätt och vis kan det vara det. Om man tränar sin hjärna till att tänka på nya sätt så utvecklas den, och genom utveckling för man nya erfarenheter och färdigheter, och genom det kan man öka sin personliga och individuella intelligens.

Genom att träna kroppen fysiskt då? Skulle det vara möjligt att öka sin intelligens på det viset? Ja, det verkar ju inte helt ologiskt eftersom när man tränar tillförs blodet mer syre och det pulserar snabbare genom ådrorna och organen i kroppen. Så även till hjärnan. En hjärna som har god tillförsel av syre blir piggare, ökar tankekapaciteten och ökar koncetrationsförmågan. Genom det tar man också till sig ny information snabbare och man kan lättare tänka ut problem som kan komma i ens väg.

Läs mer här:

http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2347

Öka din intelligens med träning, 2.9 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Öka din intelligens med träning


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Öka din intelligens med träning eller som på något sätt är relaterade med Öka din intelligens med träning.

Kommentera Öka din intelligens med träning

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2