.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Om betyg

Ämne: Samhälle
| Mer

Är betyg ett perfekt system eller inte?
Just denna sakfråga tar jag upp eftersom den skiljer sig på olika sätt mellan de politiska partierna.
Alliansen är i stort sett för betyg. Vänster blocket är både för och emot.
Vad blir konsekvenserna om betyg inskaffas? Vad har egentligen betyg för fördelar?, eller finns det bara nackdelar?Vad partierna tycker i stora drag ska du få veta nu.

Socialdemokraterna tycker betygen är bra, men någonting kan aldrig vara alldeles utmärkt!
Socialdemokraterna säger att betygen bara mäter vissa kunskaper, och därför behövs andra och bättre verktyg, såsom att bedöma elevens utveckling och prognos, och inte bara se på det som är just för stunden.
De vill ha en individuell utvecklingsplan.
Idag har vi ett målrelaterat betygssystem. Det ska vara tydligt för varje elev
Vad som krävs för att nå ett så högt betyg som möjligt. Eleven stämmer av med sin lärare, kursens innehåll, kunskapskrav och bedömningsmetoder. Det anser man idag som väldigt bra, eftersom då blir eleven mer delaktig och medveten om sin kunskapsutveckling och prognos.

Vänsterpartiet vill tvärtemot socialdemokraterna, inte ha graderade betyg. De tycker att det enda som behövs är ett intyg på det som har genomförts.
De tycker att betygen ger press på eleven, och inte minst med det, vänstern anser att eleverna måste förstå allting i sin helhet, inte bara fakta och innantill kunskap. De måste analysera, och inte bara kolla på vad läroplanen säger. Vänstern anser också att betyg skapar klass-skillnader och de elever som kommer från de icke studie motiverade hem kommer i ännu sämre läge.

Miljöpartiet vill att skolan ska präglas av en pedagogisk mångfald. Dem menar alltså att skolan ska ha skilda arbetssätt. Skolan är till för att trivas, skapa intresse och att lära sig på många olika sätt. De vill att elever ska se skolan som frihet. Undervisningarna ska läggas upp på ett visst sätt som passar alla elever enskilt.

Folkpartiet är helt för betyg, och tycker t.o.m. att betyg ska införas redan från årskurs 6. De vill också nivågruppera eleverna, beroende på hur pass bra de ligger till. Det leder till att dem som har det lite svårare i skolan, ska ha rätt till extra hjälp och mer lärare. De tycker också det är bra att tillåta elever att gå om ett extra år.

Moderaterna är för betyg, de säger såhär. “eleven sköter sina studier bättre, och tar mer ansvar för sina läxor” Moderaterna tycker att grupparbeten är en stor tillgång för var och en. De är för individualism, därför tycker dem att det är viktigt att var och en ska stå i centrum.

Centerpartiet vet inte riktigt, eller de har inte funnit något bättre sätt än betygen. De tycker att utvecklingssamtal och skriftliga omdömen är viktiga. De tycker att systemet ska ge information till föräldrarna, om hur långt eleven har kommit, samt om hur elev ligger till. På detta sätt kan eleven så tidigt som möjligt kan få stöd om det uppstår svårigheter.

Kristdemokraterna vill ha betyg i en sexgradig skala, samt som folkpartiet från och med årskurs 6.De tycker också att ordningsbetyg är bra!
“Skolk ska skrivas in i betygen, det ska också till ett skriftligt omdöme om hur elevens uppförande är, säger Kd.”

Jag kan med min egen åsikt inte hålla med till fullo något av partiernas åsikter om betyg.
När man har satt sig in i deras åsikter så är det som om man hämtar något ur varje partis åsikter, och bildar sig en egen uppfattning och sitt eget tycke om betyg.

De viktigaste partifrågorna, som är ett mellanting av olika partier.

Betyg från årskurs från årskurs 7. Jag tycker personligen att om betyg finns, ska de starta redan i början av högstadiet. Då är man tillräckligt gammal för att förstå vad det innebär, och om hur viktigt det är. Det markerar också skillnaden mellan mellanstadiet och högstadiet. Det är som ett steg in i det allvarliga livet.

En sex gradig skala. Eftersom detta ger en bättre möjlighet, och som elev förstår man bättre hur man ligger till dvs. till skillnad från den tregradiga skalan vi har idag ( G, VG, MVG) Om en sexgradig skala införs får eleven bättre självförtroende, t.ex om man får 4 av 6 då tänker man att det är jätte bra. Till skillnad om man får g istället för VG. Det är som ett mycket större hopp
Att inte införa ordningsbetyg. Folkpartiet har kanske rätt att tycka att det blir en bättre skolmiljö. Ordningen har ingenting med vad man kan. Om en elev har MVG i allt och sköter sig illa, är det inte rätt att bedöma den på ordningen och sänka betygen. Eleven kanske stör andra elever, men enligt mig är det i så fall bättre att prata med de stökiga eleverna om deras problem, eller i värsta fall, flytta på dem till en annan skola.

Ej betygsätta grupparbeten, utan både i gruppen men också individuellt! T.ex. det kanske bara är en elev som är värd MVG, medan de andra bara är värda G. Om vi säger att en elev strukturerat åt alla, och hjälp till, och skrivit det mesta.

De här tre punkterna ser jag som mest viktiga. Allt är rätt och fel, men jag tycker inte man ska bedöma elever på faktakunskap, och uppförande. Lärarna ska bedöma eleverna på hur de har utvecklats genom tiden som gått. Själv tycker jag betyg är bra. Då får eleverna visa vad dem går för. Om det inte skulle finnas betyg eller något sorts omdöme så skulle ju Sverige aldrig kunna utvecklas mera. Det är vi ungdomar som för Sverige framåt i tiden. Vi måste få bra jobb, vara smarta, och tänka framåt. Elever måste förstå att de måste ta sin tid att plugga, och se detta som något viktigt, inte något slappt. Det är det som är vårt arbete!
Vad kommer egentligen konsekvenserna bli i framtiden om t.ex. moderaterna får som de vill? Nu har ju dem vunnit valet, och kanske får så på pass många mandat så deras vilja om betyg slår igenom. Framtidens betygssystem beror ju helt och hållet på vilka som vinner valen. Och vilken uppfattning och politik som då gäller kan det vara olyckligt att betygssystemen ändras efter valen, beroende på vilka som vinner.
Jag tror att framtidens betygssystem kommer att vara ungefär som nu men med betyg i ordning och uppförande. Det gör det kanske enklare för lärarna att handskas med stökiga elever.

Men det Sverige borde satsa mest och mer på, är fler lärare och bättre utbildning. Eleverna måste ändå få chansen att nå så högt som möjligt. Om det blir fler lärare och mindre klasser, ökar chansen för bättre betyg mer än väl. Då utvecklas Sverige, och vårt land klarar sig bättre i konkurrens med andra länder.

Om betyg, 2.8 out of 5 based on 9 ratings
| Mer
Betygsätt Om betyg


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Om betyg eller som på något sätt är relaterade med Om betyg.

Kommentera Om betyg

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2