.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Om pyramider

Ämne: Uncategorized
| Mer

Jag har valt att arbeta om pyramider, för att jag tycker att pyramider är intressanta. Jag vill veta saker om dem som t.ex. Vem som var först att bygga pyramider? Byggdes dem bara som gravbyggnad? Hur byggdes en pyramid? Vilken var den största pyramiden? Vilka är de kändaste pyramiderna?De egyptiska pyramiderna är gravar som faraonerna byggde åt sig själv, för att visa hur mäktiga dem var. Ju finare gravplats desto mer makt och respekt fick man. Pyramiden var en vidareutveckling av mastaban, som var en låg, fyrkantig gravbyggnad. Dem första pyramiderna var trappstegpyramider som uppkom genom att man staplade mastabor på varandra. De började byggas ca 2640 f Kr av faraon Djoser (zoser).De flesta pyramider är exakt orienterade efter väderstrecken. Så det första man gjorde när en pyramid skulle byggas, var att orientera vart den skulle byggas. Sen hämtade man stenblocken som främst bestod av kalksten från närbelägna brott, och förde dem över Nilen med båtar, och sen drog man dem på kälkar till pyramiden. Uppför pyramiden drog ca 20 man stenblocken, som var insmorda med lera och vatten på trästockar och vägde mellan 1 till 15 ton. Dem drog upp dem på ramper av jord, sten och sand, som byggdes på uppåt allteftersom pyramiden blev högre. När dem byggt färdigt tog dem bort ramperna. En annan teori är att dem byggde en spiraltrappa jäms med pyramidens sidor. Men jag tror att den första teorin är mest rätt för det står mest om den där jag hittat min fakta.
Runtomkring pyramiderna lät sedan hovmän och stormän bygga sina egna gravar, som då hade mastabaform.

Bygget bedrevs när Nilen svämmade över och man inte kunde bruka jorden. Byggarna var därför troligen inte slavar utan bönder som många fortfarande tror. För varför skulle slavar skriva texter som t.ex. “Cheops skapar kärlek” och “Cheops vita krona är stark” på några av stenblocken i Cheopspyramiden. Byggarna var stolta över att hjälpa sin farao med att bygga sin pyramid, och på så sätt fick dem mat och kläder vilket var dyrbart på vintern, när man inte fick in något på jordbruket. Dem fick också vitlök och rädisor vilket var bra för magen. Byggarnas olika yrken var stenhuggare, lantmätare, metallarbetare, snickare, bildhuggare, målare eller olika jobbigare yrken som t.ex. Att dra stenar. Arbetsplatsen var farlig och det hände ofta olyckor där arbetare klämts och krossats ihjäl under stenblocken.

Den första pyramiden byggdes av faraon Djosers byggmästare Imhotep, som var arkitekt, astronom, bildhuggare, läkare, präst och författare. Pyramiden är en trappstegspyramid som är 60 m hög och består av sex avsatser. Den byggdes i Saqqara år 2640 f Kr. Runtomkring pyramiden byggde dem en gravanläggning, med olika paviljonger och offerhus. Pyramiden är också omgiven av en 10 m hög mur. Många historiker tror att det var byggandet av pyramiden som band samman Egypten till världens första nation. Den siste av Djosers egen dynasti, Huni lät bygga den första pyramiden med släta sidor. Han byggde den i Medum i slutet av 2600-talet f Kr. En annan mening med att bygga Djosers pyramid
var att den skulle vara en trappa till solguden för Djoser när han dött.
Den största pyramiden är Cheopspyramiden, som byggdes av arkitekten Mahnud Hotep år 2560f Kr. Ungefär 50000 människor arbetade med att bygga pyramiden, men enligt antika källor arbetade 100 000 människor, vilket jag tycker verkar överdrivet. Den är 146,7 m hög och varje sida är 230 m bred. Den består av 2,3 miljoner stenblock och hela pyramiden väger ca 5 750 000 000 000 ton. Det tog 26 år att bygga pyramiden som i Giza. Alla stenblocken räcker till att bygga en låg mur runt hela jorden. Utanpå pyramiden la dem sedan ett skikt med vit kalkstensputs, som dem gjorde på dem flesta pyramider. Men det har nöts bort, en pyramid som det inte nöts bort på är Chefrens pyramid, där lite kalkstensputs sitter kvar på toppen. Cheopspyramidens yta är ungefär 53000 kvm. Cheops riktiga namn är egentligen Khufu, Cheops är det grekiska namnet.
1954 hittade man ett skepp som Cheops begravt för att han skulle använda det i sin sista resa. Skeppet består av 1224 välbevarade delar som man suttit ihop, och på så sätt fått en bild av hur skeppen sett ut på den tiden. Cheops far Snofru lät bygga en slät pyramid i Dashur, men när man byggt hälften var man tvungen att minska lutningen, resultatet blev då så fult att han lät bygga en pyramid i Medum.

Pyramiderna har väldigt många hemliga gångar under jorden, men många av dem är till för att lura gravplundrare, vilket dem inte lyckats med. I gravarna finns nämligen föremål som faraonerna lämnat ifrån sig, för att få makt och respekt i sitt nästa liv. Föremålen kunde t.ex. vara nackstöd, askar med dyrbart innehåll, dryckeskärl, ansiktsmasker av guld, båtmodeller, bröstsmycken och nästan allting annat från deras liv.

Egypterna trodde att ens själ (Ba) och ens andliga motsvarighet till sig själv (Ka), skulle hitta sin kropp för att man skulle leva ett evigt liv. Så därför ville inta rika och respekterade människor slänga sin kropp i öknen, för då åt asdjuren upp ens kropp och man fick inte leva ett evigt liv. Därför mumifierade och begravde dem kropparna i säkra pyramider och mastabor, för där trodde dem att kropparna skulle vara skyddade.

Pyramiderna räknas till ett av världens sju underverken och ordet pyramid betyder glöda i mitten.

Pyramidernas tid varade i 1000 år mellan 2640 till 1630 f Kr och på den tiden hann dem bygga mer än 80 pyramider. Men omkring år 2200 f Kr blev det brist på pengar i Gamla riket, mycket på grund av pyramidbyggandet. Det märker man på Mycerinos pyramid som byggdes år mellan 2532 till 2504 f Kr. Den är
mindre än hälften så stor som Cheopspyramiden, endast 66 meter hög. Pyramiderna bidrog därför bara inte till att samla Egypten utan också till att den högt utvecklade kulturen gick under.

Så under Mellersta riket övergick man därför successivt till att använda klippgravar som var billigare att bygga. Klippgravarna byggde man i Konungarnas dal, som dalen senare fick heta. Egyptierna trodde att klippgravarna skulle vara mindre åtkomliga för gravplundrare

Det finns även Mesopotamiska och Mellanamerikanska pyramider, men dem är framförallt fundament för tempel.

Det finns fortfarande både palats och tempel och kanske även hela pyramider som man ännu inte hittat begravda under berg av sand.
Jag tycker att det har varit kul att forska om pyramider. Men jag trodde att det skulle finnas mer fakta om pyramider, men jag har ändå fått reda på det mesta jag velat veta. Jag hade gärna velat få reda på lite mer om fler olika pyramider.

Om pyramider, 2.0 out of 5 based on 34 ratings
| Mer
Betygsätt Om pyramider


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Om pyramider eller som på något sätt är relaterade med Om pyramider.

Kommentera Om pyramider

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2