.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Organisk kemi, bas fakta

Ämne: Kemi
| Mer

Organiskt kemi: Om kemiska föreningar som innehåller kolatomer.
Oorganisk kemi: Övrig kemi, hit räknas också kol och enklare kolföreningar som koldioxid.
Molekylform: Vilka atomer som ingår i molekylen. T ex CH4
Strukturform: Hur atomerna är ordande.
Isoföreningar: Molekylformen är lika men strukturformen är olika (grenad).
Kol:
 Kol kan uppträda i tre olika former. Kolatomerna är ordnade i olika mönster.
 Kol har fyra bindningsmöjligheter.
Kolsort Atomstruktur Egenskaper Användning
Diamant
Kristallmönster Hårt  smycken
 borrar
Grafit Platta lager Mjukt
leder ström  Blyertspennor
 Smörjmedel
Fullerener “fotboll”  superledare
Kolväten:
 Det är olika kombinationer av kol och väte.
 Alla kolväten är brännbara.
 När kolväten brinner bildas koldioxid och vatten
 Kolväten finns i t ex olja, bensin, stearin m. fl.
 Kolväten finns ordnade i olika serier beroende på hur de är sammansatta.

Alkanserien (metanserien):
(Rita strukturformen själv)
1. Metan CH4 Kallas även sumpgas

2. Etan C2H6

3. Propan C3H8 Används som gasol

4. Butan C4H10 Används som gasol
Kolvätena i alkanserien är mättade och innehåller bara enkelbindningar.
Alken serien:
(Rita strukturformen själv)
1. Eten C2H4
Kolvätena i alkenserien är omättade och innehåller dubbelbindningar.

Alkyn serien:
(Rita strukturformen själv)
1. Etyn C2H2
Kolvätena i alkynserien är omättade och innehåller trippelbindningar.

Alkoholer:
Kolväte där en eller flera väteatomer är utbytta mot en OH-grupp.

OH-gruppen är en syre (O) och en väte (H) som sitter ihop.

Alla alkoholer slutar på -ol

(Rita strukturformen själv)
Metanol CH3OH
 Kallas för träsprit
 Mycket giftig
 En färglös vätska
 Kan användas till bränsle till bilar

Etanol C2H5OH
 De alkohol som finns i öl, vin och sprit.
 Giftig
 Kan användas till bränsle till bilar

Glykol C2H4(OH)2
 Färglös vätska
 Mycket giftig
 Används till kylvätska hos bilar

Glycerol C3H5(OH)3
 Färglös och luktlös vätska
 Inte giftig
 Används i hudkrämer och i sprängämnet nitroglycerin

Organisk kemi, bas fakta, 3.2 out of 5 based on 10 ratings
| Mer
Betygsätt Organisk kemi, bas fakta


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Organisk kemi, bas fakta eller som på något sätt är relaterade med Organisk kemi, bas fakta.

Kommentera Organisk kemi, bas fakta

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2