.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Pendeln

Ämne: Fysik
| Mer

Hypotes

Vi tror att följande har betydelse för pendelns svängningstid:
• Luftmotstånd
• Längd på snöre
• Tyngd (vikt)
• Vinkel man släpper ifrån

Material

• Stativ
• Snöre (olika längder)
• Olika tyngder
• Papp bitar som luftmotstånd
• Tidtagarur

Resultat

Alla resultat genomfördes med “5 pendlingar” fram och tillbaka.

Utan Luft motstånd

Längd på snöre (cm) Vikt på tyngd (gram) Tid (sekunder) Antal grader på nedsläpp
47 100 07:06 Ej mätt
47 20 07:28 Ej mätt
50 100 07:09 Ej mätt
50 20 07:18 Ej mätt
50 20 07:00 50°
50 20 06:93 50°
50 100 07:00 50°
50 100 07:00 50°
50 100 07:35 20°
50 100 07:40 20°
50 100 07:28 30°
50 100 07:28 30°
42 100 06:59 50°
42 100 06:67 50°
42 100 06:88 20°
42 100 06:78 20°
42 100 06:68 30°
32 100 05:65 50°
32 100 06:03 20°
32 100 05:78 50
32 100 05:75 50°
32 100 06:03 20°
32 100 05:97 30°
32 100 05:84 30°
32 20 05:62 50°
32 20 05:78 50°

Med Luft motstånd (gjort av kartong)

Längd på snöre (cm) Vikt på tyngd (gram) Tid (sekunder) Antal grader på nedsläpp
42 100 06:66 50°
42 100 06:59 50°
42 100 06:47 50°

Utvärdering av Hypotes och försök

Enligt våran utvärdering har inte tyngd så stor betydelse för pendelns svängningstid, detta gäller även luftmotståndet. Luftmotståndet gjorde vi av en papp bit, det kanske kan bromsa ned hastigheten på pendeln om man hade haft en större variant av pendeln men det gjorde ingen märkvärd ändring på svängningstiden. Men däremot hade vi rätt på två punkter av våran hypotes: att längden på snöret och antalet grader man släpper tyngden ifrån gjorde skillnad på resultaten. Även om det skiljer lite mellan tiderna på resultaten med olika tyngder och luftmotstånd, så antar vi att detta bara beror på att man inte har tryckt av tidtagaruret på exakt samma tidpunkt (det skiljer bara hundradelar). Vi mätte noga varje gång så att det blev exakt samma längd på snöret och att vi släppte tyngden från samma vinkel hela tiden. När vi har prövat de olika orsakerna har vi haft samma mått, tyngd och vinkel på allting annat. Så t.ex. när vi kollade om tyngden hade någon betydelse hade vi samma längd på snöre och samma vinkel på ned släppet hela tiden. Vi har mätt med 5 “pendlingar” fram och tillbaka hela tiden bara för att vi inte ville ha 1 sekunders mätningar, då skulle det vara svårare att se vad penndeltiden berodde på.

Alltså är våran slutsats på det här försöket att det som har betydelse för pendels svängningstid är vilken vinkel man släpper vikten ifrån och längden på snöret. Jag tror att längden på snöret har stor betydelse eftersom när snöret är längre får tyngden en längre bana att röra sig på och det tar längre tid. Detta gäller även vinkeln man släpper tyngden ifrån, när man släpper den från mindre vinkel (högre upp) får den en längre bana att svinga på och det tar längre tid. Jag tror inte att tyngden har någon betydelse eftersom att när man släpper ned tyngden går det fortrare om man har en större tyngd än en mindre men sedan när vikten är i en bana på väg uppåt och man har en större tyngd behövs det mera kraft och hastigheten på pendeln bromsas. Om man då har en lättare vikt så går det långsammare på ned vägen men fortrare på upp vägen eftersom det inte behövs lika stor kraft. Detta leder till att man kan säga att de tar ut varandra på hastigheten eftersom de går olika fort på olika vägar (ner- och upp väg).

Anders Johansson

Pendeln, 2.4 out of 5 based on 14 ratings
| Mer
Betygsätt Pendeln


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Pendeln eller som på något sätt är relaterade med Pendeln.

One Response to “Pendeln”

  1. Lisa on 20 Mar 2012 at 11:58 e m #

    Vad menar du med luftmotstånd? Vad är det som du gör med kartongen för att minska luftmotståndet?:)

Kommentera Pendeln

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2