.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Per Lagerkvist

Ämne: Biografier
| Mer

Per Lagerkvist föddes den 23 maj 1891 i Växjö. Hans far var bangårdsförman. Per betraktade alltid Växjö som sin hembygd eftersom hans familj hade sina rötter där. Han bevarade röst, tal, åtbörder och många värderingar av småländsk lantman och någon borgerlig livsstil antog han aldrig. Familjen var starkt religiös och Lagerkvist fick en djup biblisk uppfostran vilken han senare kom att växa ifrån. Lagerkvist kallade sig själv ” en troende utan tro, en religiös ateist”.Lagerkvist studerade vid Uppsala universitet 1911-1912 men insåg att studentlivet inte passade honom och han började då att skriva på heltid. Ett tema som Lagerkvist kom tillbaka till i många av sina böcker var frågor om livets mening, om ont och gott, om döden, kärleken och naturen. Lagerkvist sökte ofta efter svaren på livets gåtor vilket många gånger ledde till djupt känslosamma stycken med inslag av hans egna erfarenheter. Han fann även förebilder i isländska sagor och folkvisor vars tema oftast var strängt. Hans verk präglas av den pessimist han var. Lagerkvist upplevde livet som “en kort orostund i skuggan av den ständigt närmande döden”.

Lagerkvist ansågs på 1910-talet vara en djärv förnyare av den svenska poesin, prosakonsten och dramatiken. Lagerkvist kom att ge ut åtskilliga verk under sin livstid. Och har med det blivit en centralgestalt i den svenska litteraturen p.g.a. av sin mångsidighet som författare. Han var inte bara lyriker utan även dramatiker och prosaförfattare. Lagerkvist skrev ofta om sina egna upplevelser och erfarenheter. Lagerkvist var en djup deprimerad man och hans böcker är mycket djupa. Han skrev ofta om den tomhet som fyllde hans hjärta.

Dikten Ordkonst och bildkonst 1913 beskrev livets svåraste och djupaste frågor. Dikten skall vara sökande inte underhållande. Hans genombrott kom 1916 med diktsamlingen Ångest. Som var fylld av smärta och förtvivlan. Den inledande dikten som är mycket mörk, desperat och ytterst uttrycksfull har blivit en klassiker.
Lagerkvist ville förena poetisk djärvhet med språklig klarhet. Och därmed valde han att måla upp en serie brutala bilder istället för de veka stämningsmåleriet som tidigare hade funnits i svensk poesi. En annan diktsamling som sedan följde i Ångest anda var Teater . I den fortsätter Lagerkvist med sin häftiga uttrycksfullhet.
En snällare bild av livet än dessa svårmodiga och groteska dikter växer fram i Det eviga leendet. Här söks efter meningen med livet istället för att få det serverat. Några år senare kom den andra i raden av lite snällare och mjukare prosa, vilken fick titeln Gäst hos verkligheten (1925). Här skildrar Lagerkvist ännu en gång sin barndom. Bilden av modern i hennes fromma värld hade framträtt redan tidigare i de klassiska dikterna ur Den lyckliges väg (1921). Det modernistiska språk som Ångest införde i lyriken var nu betydligt dämpat. Dikterna ur Hjärtans sånger (1926) kom att bli sällsynta i svensk litteratur tillsammans med den fruktansvärda tragiken i boken Han som fick leva om sitt liv (1928). Efter det kom Själarnas maskerad (1930) där han skildrar de vackraste av kärlekssagor. Den skildrar ett möte mellan två själar i ett land där allt är möjligt, skönt och upphöjt.

Med Bödeln (1933) inledde Per sin under mer än ett årtionde bedrivna vakthållning mot det nazistiska hotet i dess olika former.

Barabbas (1950), berättelsen om ogärningsmannen som blir fri i Kristi ställe filmatiserades så väl i Sverige (1953 av Olof Molander) som USA (1961).

Per Lagerkvist avled den 11 juli 1974

Verk:

Ångest 1916 poetiskt djärv med språklig klarhet
Onda sagor 1924 en mörk samling med bl.a. “Far och jag”
Kaos 1919
Det eviga leendet 1920
Gäst hos verkligheten 1925
Själarnas maskerad 1930
Bödeln 1933
Dvärgen 1944 dagboksform, en kärlekslös dvärg i 1500talets Italien
Barabbas 1956 nobelprisbelönad
Det heliga landet 1964
Marianne 1967

Per Lagerkvist , 3.0 out of 5 based on 1 rating
| Mer
Betygsätt Per Lagerkvist


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Per Lagerkvist eller som på något sätt är relaterade med Per Lagerkvist.

Kommentera Per Lagerkvist

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2