.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Plattmaskar

Ämne: Biologi, Djur
| Mer

Treskiktsdjur Bilateralia
Acoelomater Acoelomata
Stammen Mesozoa
Stammen plattmaskar Platyhelminthes
Klassen virvelmaskar Turbellaria (oftast icke parasitiska)
Klassen digena sugmaskar Digenea (parasitiska)
Klassen Aspidogastrea (parasitiska)
Klassen monogena sugmaskar Monogena (parasitiska, ofta ektoparasitiska)
Klassen bandmaskar Cestoda (parasitiska)Hos plattmaskarna har utvecklingen gått ett steg längre än hos nässeldjuren. Plattmaskarna har inte bara mun, utan också nerver och sinnesorgan, så som lukt och syn, koncentrerade till framändan. På så sätt kan de lättare känna av omgivningen och snabbt reagera på förändringar under sin rörelse framåt. Att på detta sätt ha utvecklat effektiva sinnen i främre delen av kroppen ökar deras utsikter för att överleva.
Plattmaskarna är, som namnet ger en föraning om, tillplattade. De är maskformiga och bilateralsymmetriska (dvs: de har inte bara en synlig fram- och bakända utan även över- och undersida och urskiljbara höger- och vänstersidor. Deras tillplattade form har flera fördelar som jag återkommer till senare.
Deras längd varierar från ett par ynkliga millimeter till flera meter (Binnikemasken (släktet Virvelmaskar) kan t.ex. bli ända upp mot tio meter lång).
Samtliga underklasser saknar skelett, cirkulationssystem och andningsorgan. De har ett enkelt nervsystem med ett par nervknutar (ganglier) längst fram som fungerar som en slags hjärna, från vilka det utgår med kroppen längsgående nervsträngar.

Hos alla grupper av plattmaskar saknas det egentliga kroppshåligheter och alla organ är omgivna av en utfyllnadsvävnad, parenkym. Denna vävnad består av glest sammansatta mesodermceller med mellanrummen mellan cellerna fyllda av vätska. I dessa mellanrum rör sig amöbaliknande celler och transporterar näringsämnen, gaser och avfallsprodukter i kroppen.
Den förgrenade tarmkanalen ligger innesluten i parenkymet och öppnar sig utåt endast via munnen, medan analöppning saknas helt. Matsmältniningen sker inuti tarmkanalens celler, emedan den inte alls utförs i tarmens hålrum, som annars är typiskt för övriga högre djur. Det finns inget cirkulationssystem av upptagna näringsämnen till olika delar av kroppen. Denna funktion har till stora delar övertagits av tarmkanalen eftersom den är så förgrenad att den når ut till alla delar av kroppen.

Den platta formen är ett gott kännetecken hos plattmaskarna och har en viss fysiologisk betydelse. Den platta formen är den mest logiska hos ett primitivt rörligt djur som är större än en millimeter och saknar andnings- och cirkulationsorgan. Det har nämligen den fördelen att även om djuret är långt och brett, så är en ingen del särskilt långt ifrån kroppsytan, vilket betyder att cellerna kan ta upp syre direkt genom huden med hjälp av diffusion. Den platta formen hjälper även masken att hålla sig kvar när de lever i strömmande vatten. Den är även till fördel för parasitiska arter som lever i t.ex. gallgångar eller tarmkanaler hos däggdjur.
Plattmaskarna uppkom i havet, men har spridit sig till både sötvatten och till fuktiga platser på land. När de vandrade in i sötvatten utsattes de för problem med att upprätthålla saltbalansen i kroppen. Deras kroppsvätska hade större innehåll av salter än sötvattnet, vilket gjorde att de tog upp vatten. Och för att inte spricka måste de göra sig av med detta på något sätt. Hos plattmaskarna löstes detta genom att ett system av speciella celler utvecklades, ett så kallat nephridium. Detta utsöndringsorgan ligger i parenkymet och består av ett förgrenat system av fina rör. I de yttersta delarna av förgreningarna sitter speciella celler, sk flamceller. Dessa kan se ut på lite olika sätt, men de har alltid ett antal gissel som sitter inne i det fina röret. Flamcellerna står i förbindelse med parenkymet och svarar för att utsöndringsprodukter som ammoniak överförs till utsöndringsorganet. Det som är viktigt är att även överskottsvattnet överförs via flamcellerna. Gisslen uppgift är att hålla igång en ström som transporterar vätskan mot utsöndringsporer som öppnar sig på kroppsytan.

Plattmaskarna är vanligen hermafroditer och har inre befruktning, vilket bl.a. innebär att kopulationsorgan har utvecklats. Även könlös fortplantning förekommer hos flera grupper, detta sker t.ex. genom tvärdelning eller enkel sönderdelning av en individ. De olika delarna kan sedan växa ut till nya djur.
Stammen plattmaskar innehåller många olika arter varav flera är parasiter.
En av de största är binnikemasken, den tillhör klassen virvelmaskar, och lever i en av de näringsrikaste miljöer som finns, nämligen i däggdjurs (inkl. människan) tarmkanal. De bokstavligt talat badar i färdigblandad föda som de tar upp direkt genom huden. Masken sitter fast i tarmväggen med hjälp av sugskålar eller krokar.
Binnikemasken är hermafrodit och befruktar sig själv, varje dag avges ca en miljon ägg tillsammans med den infekterades avföring. Människan kan smittas genom att äta otillräckligt kokt eller stekt kött från t.ex. svin och fisk. Binnikemaskar är sällan livshotande, men de kan vara smått otrevliga att ha att göra med.
Inom klassen virvelmaskar förflyttar sig maskarna med hjälp av cilier som sitter på det yttre cellagret, medan det av övriga klasser skyddas av kutikula (hud) och även har hakar och sugskålar.
Cilieslagen sker i något som liknar en vågformad rörelse. Den börjar i framändan och fortplantar sig bakåt. Men de större medlemmarna inom gruppen visar en tendens till att istället förflytta sig med hjälp av muskelsammandragningar. Dessa styrs av nervcentrum i motsatts till cilierna. Rörelseschemat är i stort likadant som cilieslagens, fast ibland kan vågrörelserna gå omväxlande på vänster och höger sida.

| Mer
Betygsätt Plattmaskar


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Plattmaskar eller som på något sätt är relaterade med Plattmaskar.

Kommentera Plattmaskar

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7