.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Psykologi

Ämne: Psykologi
| Mer

Studieenhet 1

Psykologin kommer från f.Kr, det handlar messt om människor och djurs beteende och hur man beteer sig med andra människor och hur man uppför sig och hur man lära sig saker från föddelsen tills man dör. . Psykologi kommer från grekland och psykologin betyder läran och själ.

 Psykologin var en del av filosofin tills Wilhelm Wundt byggde en laboratoriet i Leipzig för att försöka hitta orsaken till människors beteende.
Här ska jag skriva lite om de personer som är kända i psykologin.

1:Wilhelm Wund född den 16-8-1832 i Neckarau nära Mannheim. Han var bådde fysiolog och psykolog han var redan som barn intresserat av att forska psykologin. Wilhelm dog 31-8-1920 i GroBbothen som ligger i Tyskland.Wilhelm Wund var en tysk forskare i psykologin och fysiolog.

2:Ivan Pavlov född år 1849-09-14 i Ryazan som ligger i Russland. Han började experimentera på hundar på 1900- talet, om hur det bildade saliv i deras mun och att det kom när man bara lade fram mat till dem, så började deras mun bilda saliv. han fick nobelpriset år 1904 i medicin, för sin förklaring om hur nerverna styr bukspottkörteln.

3:John B Watson född den 8-1-1878, följde efter Ivan Pavlovs forskning. Johns forskning gick ut på att man var ett utskriven papper när man födde och efter det kan man bli den männika eller varelse som man vilje bli.Han menade mest att det är världen omgivningen som styr den person som man blir.Han publicerade sina idéer år 1913, han såg det som ett ny sätt att bedriva forskning om psykologin. Han var en amerikansk forskare som dog 25-9-1958.

4:. Sigmund Freud född i Leipzeg år 1856, sedan åkte han till Wien och började studera medicin där till läkare, men han vilje egentligen inte bli läkare men gjorde det för att få tillgång till naturvetenskaper och han hade begränsad karriär i universitet efersom han var jud.Han började först analyssera sig själv om sina undoms ålder och drömar och sina minner efter sin fars dött.
Sedan började han med andra t ex hypnos och varm vatten. Han analysste messt små barnssexualitet, och vad den betydes osv.Och många var uppmärksamheta när han teori väcktes. Han skrev ut en bok som heter :D römtydning: år 1900 och samma år öppnade han en en mottagning. År 1939 flyttade han till Österrike nära tyskland där dog han år 1939, han har fortfarande en stor roll i nästan allt som handlar om psykologi sexualitet och det som vi använder dagligen som en tänksätt.Sigmund Freud var en tysk forskare i psykologin.

5:Josef Breuer född i Wien år 1842-1-15 och han läste till läkare tillsammans med freud. han gick ut år 1867 i medicin utbildning och började jobba som assistent på på universitetet.han var en österrikisk läkare och dog 20-6-1925.

Psykologi A

Sudieenhet 1
Psykologiska perspektiv
Det finns olika psykologiska perspektiv om hur vi tänker och gör saker som vi gör. Man kan säga det vill säga att om man inte mår bra av något negativ som påverkar en person, t ex att man är rädd för något, det kan vara en person som man är rädd för eller mörkrädd.
Man kan säga också att det handlar om hur man ser på saker till t ex man ser det man vill se, hur man bemöter andra människor i olika situationer.Och hur man är beroende av världen och människor som är i närheten t ex sin familje.

1:Biologiska perspektiv
Biologiska perspektiv går ut mest på arvet, hur man utvecklar, vad man ärver av sina föräldrar och släkter.Wilhelm Wundt var en av dem som arbetade på den biologiska perspektiv.Hittills har inge psykobiologisk forskarna hittat något förklaringar till människors beteende.Från 1990-talet har biologiska perspektiver blivit starka inom psykologin och det beror på dem hjärnforskningar som har gjordt.

2:Behavioristiska perspektiv
Det handlar mest om hur vi styrs utifrån, Som att man har inge in lärning när man födder man man betee sig som man gör t ex när en barn är hungrig då skriker den. det är barnens beteende efter att hon/han är hungrig och vill ha mat. och många beteende är redan inlärda och psykiska störningar kan bero felaktig inlärning.Behavioristiska perspektiver byggde på Pavlovs forskning och Watsons idéer från början. Att det är omgivningen och miljö som gör oss till den människa som vi blir.

3:Psykodynamiska perspektiv
Det menar att barndomen är det som gör att man beteer sig som man gör och att det påverkar människors beteende och psykiska hälsa i framtiden.Psykodynamiska perspektiv kommer från freuds teori.Freud teori var att det alltid finns orsaker till vårt beteende och mest vet vi inte om det.Det kan vara önskningar och begär.

4:Humanistika perspektiv
Det menar att männikors är ett fri varelse som kan ha möjlighet att fatta egna beslut och hur vi handlar i olika situationer.Att man litar på sig själv och styr sitt liv som man vill.Men oftast hindras människors utveckling av orättvisor. Abraham Maslow och Carl Roger var företrädaer för humanistiska psykologin och humanistika perspektiv startade på 1960-talet som försökte förklara mänksligs beteende.

5:Kognitiva perspektiv
Det är hur människor tänker, känner och man kan säga att det är centrum för människors tänkande.Människors tänkande är knutet till självupplevda situationer.Man kan säga att det är människans förmågan att minnas och lära sig nya saker, hur man använder sina kunskaper i sin omvärld.Kognitiva perspektiv har blivit viktig för de psykiska störninga.den kognitiva perspektiv började på 1960-talet och , Jean Piaget studerade för normala människors tänkande.

6:Socialpsykologiska perspektiv
Det kan man säga att det handlar om hur man påverkar i grupper,samhällen, hur man sätter upp värderingar och hur man kommunikation me andra människor och vilka normer man har. Det är ett sätt att se hur man har det hemma och hur föräldrar påverkar barn.Man kan bli blyg och rädd för saker och ting.Det är olika hos olika människor man beteer sig olika i grupper,normer.

7:Kommentar om
Jag känner att behavioristiska perspektiv ligger närmaste mig.
Jag håller med Watsons idéer och Pavlovs forskning, att man är en oskriven papper när man födder. Det är omgivningen, miljö, samhällen och föräldrar som påverkar oss att bli den personer som man blir.T ex jag kommer från Kurdistan, jag kom hitt när jag var lite och mina föräldrar var stora, så de förändrade inte mycket, men jag har förändrat mycket, jag ser inte på saker på det sättet som de gör, så jag tror på att det är miljö och samhället som gör att man blir den person som man blir.
Socialpsykologiska perspektiv ligger också lite nära mig för vi har inte samma beteende som svenskar har och kommunikation, t ex om man ser en svensk vän då säger bara hej ibland eller hur är det, men i min kultur om man ser någon som man känner ska hälsa på då frågar man efter hela familjen namn efter namn hur de mår osv och om jag inte frågar efter familjen då kommer du tycka att jag är inte så bra uppfostrad, för min kultur är helt anorlunda än svensk kultur om

studieenhet 1

Forskningsmetoder

Det finns olika metoder som passar för olika situationer coh alla metoder har sina fördelar och nackdelar. Forskningmetoder är att utveckla ny kunskap som har olika former t ex.

1: Experiment

Psykologiska experiment gör med djur och människor, då forskar de deras beteende.Det finns sånna experiment som man genomför och det finns sånna som man inte genomför.Sedan jämför man resultaten från både experimenterna.

Harry Harlows född 31 oktober 1905 och dog år 1981. Han experimenterade på nyfödda apor, om hur de utvecklar. han berövade aporna från sina mödrar och isolera dem. han vilje inte att aporna skulle ha någon kontakt med andra apor eller människor.

Solomon Asch`s experiment gick ut på att ta red på hur mycket vi påverkar av andra människor och hans experiment hade stor betydelse för psykologin.Det finns såna risk att deras experimenter kan bli farligt, det kan blir så att man inte kan stoppa experimentet.

2:Observation

Det finns tre vanliga former avObservation

>Naturalistisk observation, att man studerar människor och djur i sin naturliga miljö utan att försöker kontrollera situationen på något annat sätt.

>Deltagande observation, man utförs i gruppens naturliga miljö,forskningsobjekt vet inte om det utan man går in i gruppen som en av.

>Strukturerad observation, man gör forskningen i en kontrollerad miljö t ex en laboratorium. Det kan vara ett barns bandet till mamman. man kan kontroll vilka beteenden man vill undersöka.

Kurt Lewin och hans medarbetare vilje veta hur en grupp påverkar av sin ledare och hade olika ledartyper i gruppen.

james och Joyce Robertsons observerade barn från sina föräldrar för att se om det skulle påvera. Och de kom fram att det påverkade mycket mer än de var medvetena.

3:Test

En psykologiskt test är mätning av mänskligt beteende, det kan vara inom psykiatrin för att veta om man har psykiska störningar. Och det kan också vara så att man svarar på frågor.

syften med testen är att mäta identitet.Man kan använda test för andra mål också, inte bara genom forskning.

4: Frågeformulär och intervju

Genom frågeformulär kan man få reda på människans beteende med ett skriftligt intervju. Och det tar inte lika mycket tid som man forskar, och sen bedömer forskarna de svar dem får från personen som de forskar.

När man intervjuer berättar deras patienter om sitt liv t ex bakgrund och och genom de svar som forskarna får kan bedömas deras beteende.

Genom frågeformulär och intervju kan också vara svårt att genomföra på ett hell objektivt sätt och det kan också komma missförstånde.

5:Tillämpad psykologi

Man har mycket nytta av psykologi.En polis vet när en person beteeter sig som misstänkt för saker och ting.En chef vill först intervju en arbetssökande för att ta reda på om den person är rätt för jobbet om den det kommer funga med andra grupper eller inte genom intervjue personen. Man kan säga att en mamma använder också mycket psykologi t ex hon vet när deras barn vill ha något eller om barnen beteer sig anorlunda än vanlig.
Narin Kedir

Psykologi, 2.1 out of 5 based on 9 ratings
| Mer
Betygsätt Psykologi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Psykologi eller som på något sätt är relaterade med Psykologi.

Kommentera Psykologi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7