.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Psykologi – PTSD

PTSD (Post Traumatic Stress Syndrom)

PTSD kan drabba den som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt eller en olycka. Du kan ha upplevt krig, övergrepp eller andra allvarliga händelser. En behandling som visat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom är kognitiv beteendeterapi.

För att få professionell hjälp kan man vända sig till läkare, psykolog, kurator osv.

Det är så pass allvarligt att man som anhörig räcker inte till. Man måste ta hjälp av någon som har utbildning och som kan hjälpa den drabbade. Med professionell hjälp är risken större att allt kommer i sin ordning och att man tar ett steg i taget. Risken är större att med hjälp av professionell hjälp kan man få hjälp med att bli frisk. Om man inte får sen sortens hjälp är risken stor att man kommer att leva med den smärtan resten av sitt liv. Om man inte får den hjälpen kan det leda till psykiskt funktionshinder.

Som anhörig till någon som drabbats av PTSD känner man sig ofta ensam och hjälplös.

Trots att man försöker skapa kontakt och hjälpa till, känner man sig ofta utestängd och maktlös.

Det är viktigt att inse att man inte kan ta rollen som samtalspartner. Den som drabbats av PTSD behöver professionell hjälp för att bearbeta sina upplevelser. I många fall behövs läkemedelsbehandling för att det ska bli möjligt att föra samtal överhuvudtaget.

Din största uppgift som anhörig är att försöka se till att din närstående vän eller familjemedlem kommer till läkare. Att finnas i närheten som ett stöd är förstås också viktigt. Men du måste ha tålamod och inse att tillfrisknandet sker i små steg. Ställ inte för stora krav och var beredd att lyssna när din närstående känner sig mogen att tala om sina upplevelser.

Psykologi - PTSD, 3.5 out of 5 based on 11 ratings
| Mer
Betygsätt Psykologi – PTSD


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Psykologi – PTSD eller som på något sätt är relaterade med Psykologi – PTSD.

Kommentera Psykologi – PTSD

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2