.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Religon

Ämne: Religion
| Mer

Den katolska kyrkan: Den katolska kyrkan bygger på tron om Jesus och gud…
Jesus var den så kallade Guds son han hade 12 lärjungar…
Enligt myten så förrådde en av Jesus lärjungar honom genom att tala om för romarna var han fanns och var man kunde hitta honom det var Judas han fick 30 silverpenningar för att tala om det för romarna.
Den katolska kyrkan leds av påven, till hjälp har påven konciliet.
Det består av ca 2700 biskopar.
De samlas ibland till stora kyrkomöten, där man fattar beslut om kyrkan.
Ungefär 900 miljoner eller var sjätte människa hör till katolska kyrkan.
Den katolska kyrkan finns i ca halva Europa lite utspritt i Afrika och nästan hela Sydamerika, Mexico och östra Canada.
Den Katolska gudstjänsten firas flera dagar i veckan i de katolska kyrkorna, men flest deltagare kommer på söndagen (högmässan).
Ordet mässa kommer från språket latin för att förr i tiden sa prästen “miss est” när gudstjänsten var över.
Mässan består av 2 delar i första delen medverkar lekmän som läser bitar ur sina biblar och hjälper till att bära fram heliga saker.
Den andra delen av mässen är nattvardens gudstjänst.
Höjdpunkten inträffar när prästen läser invigningsorden om hur Jesus firade den första nattvarden med sina lärjungar.
Den mest berömda kyrkan är S:t Peters kyrkan i Vatikanstaten.
Den Ortodoxa kyrkan: Den ortodoxa kyrkan leds av patriarken, ett sätt att känna igen en ortodox kyrka är att dom ortodoxa kyrkorna har ofta kupoler uppe vid taket.
Den ortodoxa kyrkan har ofta ikoner i taket och målade på fönstret.
Den Ortodoxa kyrkan har ca 175 miljoner anhängare.
Den Ortodoxa tron finns enbart i norra Asien och en liten del av östra Europa.
Ortodox gudstjänst kallas liturgin och är mycket ålderdomlig, och i vissa ortodoxa länder använder man ett utdött språk i gudstjänsten.
I samhället är kyrkoslaviskan borta men i kyrkan lever det språket än.
En ortodox kyrka kan beskrivas som en stor teater.
I kyrkan finns en avdelning som representerar himlen och en som representerar jorden.
Under gudstjänsten rör sig prästen mellan dörren till de 2 olika rummen det menas att han då rör sig mellan himlen och jorden och för med sig himlens budskap till jorden.
En stor kyrka är treenighetskyrkan och Hagia Sophia kyrkan.

Den Protestantiska kyrkan: Den protestantiska kyrkan har ca 350 miljoner anhängare.
Den protestantiska kyrkan har ingen speciell ledare eftersom att dom inte tycker att en ska ha mer makt än en annan det skall vara jämnlikt tycker dom.
Den protestantiska kyrkan finns i norra Europa nästan hela Nordamerika några små samhällen i Afrika och i nästan hela Australien.
I den protestantiska kyrkan bygger gudstjänsten mest på att prästen står och pratar och läser bitar ur bibeln.
Talstolen är satt i centrum satt alla ska kunna se prästen när han pratar.
Protestanterna ser 3 saker som heliga handlingar det är dopet, nattvarden och bikten.
En stor känd protestantisk kyrka är Uppsala domkyrka.
En ännu större är Uppenbarelsekyrkan i Jerusalem.

Religon, 2.0 out of 5 based on 1 rating
| Mer
Betygsätt Religon


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Religon eller som på något sätt är relaterade med Religon.

Kommentera Religon

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2