.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

RIS

Ämne: Biologi, Växter
| Mer

Ris är ett ettärigt gräs som blir mellan 1 och 2 meter högt. Det hör hemma i i monsun Asien, där det har odlats i årtusenden. det finns en mängd olika sorters ris. De kan delas in i två olika grupper, vanligt ris el. sumpris och bergris.
Sumpris behöver mycket fuktighet och odlas antingen i naturliga sumpmarker el. konstbevattnade terrassodlingar, där skotten planteras ut från särskilda fröbäddar. Riset får växa i vatten tills det har mognat, då fältet torrläggs. Växtiden är ca 4-6 månader.
Bergris odlas i torrare trakter och ger mindre skördar. Det odlas särskilt i Sydasiens bergstrakter och i Central- och Sydamerika.
En typ, klibb- el. glutenriset, innehåller mindre stärkelse men mera socker och dextrin. Vid kokning bildar kornen en klibbig massa. Klibbriset används särskilt i Japan. Riset är tillsammans med vete och majs jordens viktigaste sädesslag och är det viktigaste födoämnet för större delen av Asiens befolkning. Ris har odlats sedan förhistorisk tid i sydöstra Asien, och kom under antiken och medeltiden till medelhavsländerna och Afrika, där det numera huvvdsakligen odlas i norra Italien och Spanien. På 1700-talet infördes riset till södra Nordamerika.
Största produsenterna är Kina, Indien, Japan och Pakistan, men produktionen i dessa länder täcker inte det egna behovet.
Största exportörerna är Burma, Thailand och USA.
Oskalat ris kallas paddy, skalat ris kallas ibland brass. Det vanligaste riset i Sverige är carolina.

RIS, 3.5 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt RIS


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om RIS eller som på något sätt är relaterade med RIS.
  • No related posts

Kommentera RIS

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2