.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Schweiz

Ämne: Geografi
| Mer

Schweiz har en yta på 41 285 km² och har 7 500 000 invånare (2008). Huvudstaden är Bern med 122 000 invånare (2008). Schweiz gränsar till Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Italien och Frankrike. Landets största sjö är Lac Léman. Andra stora städer i Schweiz är Zürich, Genève, Basel och Lausanne. Tyska är det största språket i Schweiz, 64 % av befolkningen talar tyska. Efter tyska kommer; franska (20 %) och italienska (6,5 %). I Schweiz är de flesta katoliker (42 %). Resten av befolkningen är protestanter (35 %), muslimer (4 %) och övriga (19 %). Hela befolkningen i Schweiz kan läsa och skriva. Schweiz två största partier är Folkpartiet och Socialdemokraterna. Bern blev huvudstad år 1848. Kvinnlig rösträtt kom år 1971, och 1984 var det första gången en kvinna var med i parlamentet. Idag är 1/3 av politikerna i parlamentet är kvinnor. Schweiz valuta är schweizerfranc. Viktiga industrier i Schweiz är bank- och finanssektorn, turism, tillverkning av maskiner, verkstadsprodukter, elektriska produkter, klockor, choklad, kemikalier och läkemedel. 3,3 % av befolkningen i Schweiz är arbetslös (2007).

Suisse

La Suisse a une superficie de 41 285 km ² et 7 500 000 habitants (2008). La capitale est Berne avec 122 000 habitants (2008). Suisse limitrophes de l’Allemagne, l’Autriche, le Liechtenstein, l’Italie et la France. Le pays le plus grand lac est le lac Léman. Les autres grandes villes en Suisse sont Zurich, Genève, Bâle et Lausanne. L’allemand est la langue la plus importante en Suisse, 64% de la population parle l’allemand., le français (20%) et l’italien (6,5%). En Suisse, la plupart des catholiques (42%). Le reste de la population sont protestants (35%), musulmans (4%) et autres (19%). L’ensemble de la population de la Suisse peuvent lire et écrire. Suisse les deux plus grands partis sont le Parti libéral et social-démocrates. Bern est devenu capitale en 1848. Le suffrage des femmes est venu, en 1971, et 1984 a été la première fois une femme a été à la Chambre. Aujourd’hui, c’est 1 / 3 des hommes politiques au Parlement sont des femmes. Monnaie suisse est le franc suisse. Principales industries en Suisse sont la banque et la finance, le tourisme, la fabrication de machines, de l’ingénierie des produits, les produits électriques, des montres, le chocolat, les produits chimiques et pharmaceutiques. L’année 2007 a été de 3,3% de la population au chômage.

Schweiz, 2.9 out of 5 based on 62 ratings
| Mer
Betygsätt Schweiz


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Schweiz eller som på något sätt är relaterade med Schweiz.

Kommentera Schweiz

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2