.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Sjukdomar och läkemedel förr

Inledning

Jag har valt att skriva om sjukdomar förr i tiden. Då fanns det ju inte samma läkemedel och hjälp att få som idag. Så många dog av små sjukdomar som tillexempel förkylning som vi idag får antibiotika för och blir frisk på några dagar. Jag tycker det är väldigt obehagligt att se hur många som dog på så kort tid av sjukdomar som Pesten, Smittkoppor och många fler. Det fanns ingenting dom kunde göra, stora delar av befolkningen dog ut pågrund av dessa sjukdomar som alla fruktade.Man ser så tydligt hur utvecklingen har gått framåt de senaste hundra åren, man har hittat olika lösningar och svar på stora frågor som ingen förstod sig på förr. På så sätt ser man vad människan verkligen kan åstadkomma.

Det här har jag försökt få reda på:

1. Hur drabbades människor av olika sjukdomar förr i tiden när det inte fanns samma mediciner som idag?
2. Vilka olika sjukdomar hade störst påverkan på människan?
3. Vart slog olika sjukdomar till och varför?
4. När kom människan fram till olika sätt att hjälpa och rädda liv?

1

Sjukdomar och läkemedel förr

Det första sjukhuset som öppnades i Norden låg i Uppsala och öppnades år 1717.
1752 invigdes det första undervisningssjukhuset i landet som kallades Serafimerlasarettet, på så sätt kunde fler folk utbilda sig och hjälpa de drabbade. Det första apoteket i Sverige öppnades i Stockholm år 1557, och efter 100 år fanns det ytterligare fem apotek i huvudstaden. Det var först när sjukhusen kom igång man verkligen kunde börja hjälpa människor ordentligt.

Smittkoppor

När man drabbats av smittkoppor hade man fått en infektionssjukdom av variolavirus. Symptomen var hemska och om man lyckades överleva så länge som två veckor efter viruset slagit till blev man ofta skallig, blind och döv, man fick också stå ut med dom fula kopparärren som var vätskeblåsor fyllda med var som slagit ut över hela kroppen. De första dagarna efter smittan fick den sjuke diarré, huvudvärk, feber, kräkningar och ryggont. Man var då väldigt smittsam för människorna omkring en. Viruset spred sig vid direkt kroppskontakt med den sjuke, men den kunde även spridas genom luften med aerosoler som gör så att partiklarna av ett ämne kan hållas i luften ett par sekunder, på så sätt var smittkoppor också ett luftburet virus.

Edward Jenner, en engelsk läkare, var mannen som kom på hur man skulle bota smittkoppor. Det var genom ett vaccin gjort på vätskan ur kokoppor som han gav en pojke som hade både smittkoppor och kokoppor den första dosen av det nya vaccinet. Anledningen till att han gjorde detta var att han hade iakttagit kvinnorna som mjölkade korna och undrade varför de aldrig blev drabbade av smittkoppor när de ändå hade kokoppor över hela händerna. Det var då han kom på idén att kokoppor måste fungera som ett slags vaccin emot smittkopporna.
Han prövade att ge den lilla pojken en dos med kokoppor och han blev sen botad och helt immun emot smittkoppor. Kokoppor kommer från korna och gör så att man får blåsor över hela kroppen.

Pesten

Pesten slog till i mitten av 1300-talet och varade enda tillslutet av 1700-talet. Sjukdomen tog livet ifrån mer människor än vad alla historiens krig tillsammans, därför var människorna mest rädda för just Pesten. Digerdöden kallades den perioden där människor drabbades mest av pesten. Hela 25 miljoner människor dog i Europa under Digerdöden, det motsvarade ca 25 % av den dåvarande befolkningen. I Sverige togs 200 000 liv under perioden, det var extra hemskt anser jag eftersom Sverige bara hade 500 000 invånare då.

Det var år 1347 från ett italienskt skepp från Krim i Europa som Pesten följde med till staden Messina i Sicilien genom dem döda och dem döende ombord. Näst drabbades Florens och större delen av Europa. Två år senare spreds Pesten till Skandinavien genom ett Hansa skepp som drev i land i Norge som efter det förlorade 30 % av befolkningen under sex månader. Året efter drabbades Sverige lika hårt. Digerdöden* eller vid annat namn Svarta döden var den värsta perioden av Pesten.

* = Den Stora döden

2
Det var råttorna som bar bakterien Yersinia pestis som var orsaken till sjukdomen och den smittade människan genom loppor från dens päls, men man kunde också få smittan genom att komma i kontakt med ett föremål som en drabbad rört i. Det tog ungefär 3-7 dagar innan sjukdomen slog till ordenlig efter loppbettet. Den smittade började få frossbrytningar högfeber och huvudvärk. Biverkningarna blev bara värre och värre och efter ytterligare några dagar slog det ut stora bölder under armarna, i ljumskarna och på halsen, den drabbade började få andningssvårigheter, en hemsk andedräkt och blodhosta.

Pågrund av de fattigas små smutsiga bostäder, deras dåliga hygien och deras brist på mat var det dem som drabbades alla värst. Men Pesten slog omkull människor från alla dem olika stånden, men inte lika många drabbades av dem som av dem fattiga. Det värsta var att det fanns ingenting man kunde göra, en efter en smittades och försvann. Familjer splittrades genom att barn, föräldrar och släktingar slets bort från sitt liv, bort från världen.

Spanska sjukan

Under perioden 1918 till 1919 drabbades en stor del av världens befolkning av en influensa kallad Spanska sjukan. 25 miljoner dog och ca 35 000 av dessa var svenskar. Med dessa siffror är det tydligt att det dog fler människor av Spanska sjukan under de åren än vad det gjorde under första världskriget. Sjukdomen hade sin början i Madrid och fick 8 miljoner spanjorer sängliggande. Influensan spreds sedan vidare ut i hela världen på ungefär 4 månader.

Biverkningarna började med hög feber, hosta, smärta i öron ögon och rygg, tjocka beläggningar på tungan, illamående och oregelbunden puls. Inget land lyckades komma undan spanska sjukan utan den drabbade människor över hela världen. Många påstår att det var i samband med svälten, som var ett stort problem under den tiden, spanska sjukan bröt ut. Eftersom människorna inte fick nog med näring blev deras kroppar svaga och mer mottagliga för sjukdomar. Spanska sjukan som var en influensa tog ingen hänsyn till detta och slog till hårdare än andra influensa epidemier.

Norra Sverige drabbades särskilt hårt och stor del av svenskarna som dog under epidemin kom här uppifrån. Det var mest män från glesbefolkade byar i Norrland som var kring åldern 20-40 som drabbades, alltså var mönstret för sjukdomen var ganska ovanligt.
Arjeplog var en av byarna som drabbades hårt och tappade 3% av sin dåvarande befolkning.

Eftersom antibiotika inte upptäckts än fanns det inget botmedel mot influensan. Då var det enda positiva att dödligheten av denna sjukdom bara var 2% av de drabbade. Men de drabbade var många och med det antalet döda också. Penicillinet uppfanns ungefär 10 år efter den värsta perioden av Spanska sjukan. Detta kan ni läsa mer om i nästa stycke.

Penicillin

Det var en man vid namn Alexander Fleming som kom fram till möglets egenskap att stöta bort bakterier. Detta var år 1928, och Fleming hade innan det utbildat sig och blivit professor i bakteriologi. Han spenderade många år att forska och söka efter antibiotiska medel som kunde fungera som ett botemedel mot bakterier som gjorde människor sjuka.
3
Hur han kom fram till det var ganska komiskt egentligen. När han hade åkte iväg på semester hade han glömt att diska en av hans bakteriebrickor, så när han återvände hem såg han hur svampen i bakterierna hade utplånat alla bakterierna som han lämnat på brickan. Då förstod han d att svampen måste ha en antibiotisk verkan. Ungefär 11 år senare började penicillinet användas på sjuka människor som ett botemedel och fyra år efter det fick Alexander Fleming Nobelpriset, pga sin otroliga upptäckt för mänskligheten.

“O, du lyckliga eftervärld.
Du som inte hör denna jämmer!
Hur skall kommande släkten tro
att det en gång funnits en tid,
när nästan hela världen var utan invånare?”

Francesco Petraraca
(1304-1347)
4

Slutsats

Nu när jag gjort klart mitt arbete har jag fått lite större kunskaper om hur svårt människorna verkligen hade det förr i tiden pågrund av dessa sjukdomar och bristen på läkemedel. Eftersom det inte fanns någonting dom kunde göra åt det från början, dog ju stora delar av befolkningen och det var stora smällar för världen. Det fanns inte många invånare kvar då om man tänker på innan epidemierna. Hundratusentals människor, barn och vuxna drabbades och försvann, och det tog lång tid och många liv innan man kom fram till botemedel.
Jag valde det här ämnet för att det påverkade hela världen och ger än i dag en tankeställare på att man verkligen ska sätta värde på livet och människorna omkring en, för helt plötsligt kan dem försvinna. Nu var dessa sjukdomar så allvarliga och smittsamma så att familjerna kunde egentligen bara vänta på att smittan skulle slå till i deras närhet. Dom kunde som inte undvika det på något sätt, särskilt inte de fattiga som hade det sämre ställt än de andra stånden.

Elin Lånström Persson

Sjukdomar och läkemedel förr , 2.0 out of 5 based on 18 ratings
| Mer
Betygsätt Sjukdomar och läkemedel förr


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Sjukdomar och läkemedel förr eller som på något sätt är relaterade med Sjukdomar och läkemedel förr.

One Response to “Sjukdomar och läkemedel förr”

  1. Marina on 20 Jan 2009 at 10:15 f m #

    heej jag skulle vilja veta om sjukdomar och lekemedel förr om näsan.
    Asså jag skulle vilja liksom veta vad det fanns eller vad dem trodde om näsan och munnen förr.
    För att vi har liksom ett projekt i skolan och mitt uppdrag är att ta reda på fakta om näsan och munnen.
    Tack i förhand.

Kommentera Sjukdomar och läkemedel förr

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2