.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Sjuksköterskor och kulturer

Ämne: Samhälle
| Mer

1:Kultur,
Att jobba som sjuksköterskor‭ ‬är inte så lätt eftersom kommer sjuksköterskor stötta på många patienter som det kan leda till ett viss‭ ‬problen tex‭ ‬kultur.‭ ‬Det är den viktigaste att förstå kultur för att jobba som sjuksköterska kommer man‭ ‬att möta många patienter som har olika kulturer och det är viktig att förstå deras kultur.patienten tänker inte på vilken kultur sjuksköterskor har utan patienter‭ ‬ser det från sin kultur och vill bli behandla som sin kultur och sjuksköterska kan ha en helt annan kultur och då är det viktig att‭ ‬sjuksköterskor‭ ‬har respekterar för deras kultur tex en person från min kultur‭ (‬kurdisk kultur)skulle inte vilja ha en manlig sjuksköterska och det gällar också män de skulle också helt vilja ha en manlig sjuksköterska än en kvinnlig sjuksköterska.Så det är viktig att de för sin önska uppfyllt tills de har lärt sig den nya kultur och det är också viktig för sjuksköterska att förstå sin kultur för att visa respekt för andra kultur och deras önskemål för att det ligger i deras kultur och samhällen som de har levt i så det är viktigt att sjuksköterska inte tänker på att min kultur är mer normal än patienten för patienter är deras kultur normal jämför med sjuksköterskor.2:Språk gör det mycket lättare att förstå varandras kultur,‭ ‬för att då kan man prata om det och det blir lättare att förstå varandras kultur både för sjuksköterskor och patienten.‭ ‬Bemöt varje‭ ‬patient på ett respektfullt och yrkesmässigt.Behandla alla patienter som en unik person med egenvärde.‭ ‬kroppsspråk säger mycket om vad man‭ ‬ tycker och känner.‭ ‬Sjuksköterskorna ska uppträda‭ ‬ lugnt och förtroendeingivande.Genom språket blir det lättare för sjuksköterskor att hitta patientens sjukdom och ställa in en diagnos på patienterna.När man för ett tolk eller‭ ‬som översätta så kan man förlora några betydelsen och missförstå och det kan också bli svårt att man pratar samma språk men använder olika symboler.‭ ‬Att patienten inte kan förmedla sina känslor både tal och skriftligt kan det leda till socialisolering och‭ ‬det kan leda till otrygghet hos patienten att kunna våga lita på sjuksköterskor.‭ ‬För att sjuksköterskor ska förstå bra så är det viktig att de tittar på patientens kroppsspråk,‭ ansiktsuttryck‬ och rösten för då kan det blir lättare att förstå de om de har ont eller om de inte vill ha det så‭ ‬tex,‭ ‬så de är viktigt att sjuksköterskor har det alltid med sig i åtanke.

3:Anhöriga och närstående,‭ ‬det är jätteviktig hos de patienter som kommer från västerländiska eftersom de har det i bakgrunden i släkten att man ska finnas där för den anhörig som blir sjuk eller hamnar på sjukhuset av andra skäl t ex en olycka kan det vara.‭ ‬Så om en blir sjuk även om det inte är släkt bara man känner så känner man en plikt att man ska besöka den som är sjuk så det kan också blir lite svårt för sjuksköterskor här eftersom man säger i Sverige att man ska inte kunna ta emot så många patienter när man är på sjukhuset‭ ‬och det kan blir svårt för patienten eftersom patienten kanske är van att man ska ha besök när man ligger på sjukhuset och då kan patienten blir lite ledsen om han eller hon inte får ha besök som hon/‭ ‬han vill.

4:‭ ‬Religion,‭ ‬det är jättevikigt att sjuksköterskorna har kunskap om olika religion för man behandlar det sjuka på olika sätt och om patienten inte behandlar som den vill eller inte få det som han/hon önskar kan det leda till kränkning både för han/hennes värderingar och religion tex om en patient är muslim och patienten kanske önskar att få lite hjälp till att be en bön dagligen och sjuksköterskor inte hinner eller man‭ ‬inte får göra det så kan det leda till kultur kränkning för patinen eftersom patienten kan vara van eller kanske känner sig lättare när den har bet och det har står betydelse för patienten och det är viktigt att han eller hon får fram sin önskemål.

5:Mat, det är jätteviktigt för många kulturell och religionen, så det är viktigt att sjuksköterskorna accepterar deras önskemål tex om en islamisk patient vill fasta, så för den göra så för det är så många fastar även när de är sjuka, det är för att de har lärt sig leva så och det är deras troende så man får acceptera det även man tycker det är inte nödvändigt eftersom man är sjuk. och att sjuksköterskor frågar om vad de äter och inte äter för det kan komma att de inte har sett griskött och om de får det så kan de äta det och tror det är något annat så det är bra att de får reda på vad det är för mat man för när man är patient på sjukhuset.

6:Smärta, det är viktigt att man visar respekt för hur de visar sina känslor genom smärta. För det är så det fungera i många kultur att man visar skriker när man har ont, det kanske inte gör så ont som det låter men man har varit med,sett eller lärt sig det genom den kulturen som man har uppvuxit. Och det kan bli svårt för sjuksköterskor eftersom det kan vara svårt att veta hur man ska göra för att medöva deras lidande och då kan patienten tycka att de inte får den vården som de ska ha och det kan leda till problem mellan deras kultur, det bästa kan vara så att sjuksköterskor låter de visa sina smärtor som de vill och bara försöka finna till hand där om det är något som de vill ha.

7:Hälsa och sjukdom, Det är människans liv och hälsan påvekar av sociala miljö och kultur och hur man uppfattar sin hälsa och sjukdom i kulturen beror på kulturen och samhället man har levt i . Många kan tycka att man behöver inte ha läkemedel för att bli bra och tycker att man ska be gud i ställe för att bli bättre. och i många andra kultur kan man tycka att man bara blir bättre när man får läkemedel och det kan bli svårt för sjuksköterskor att möta en sådan som inte vill ha behandling enligt sjuksköterskorna och då kan sjuksköterskorna inte ge den vården som patienten är i behov av.

8:kulturkompetens, Det är att sjuksköterskorna förstår patientens kultur och lär sig patientens bruk och försöker hitta det bästa vården som passar patienten. sjuksköterskor ska vara förbereda på att människor ser på världen på olika sätt och uppför sig olika vid liknande situation. Det är viktig att sjuksköterskor tar hänsyn till deras kulturella bakgrund och sjuksköterskorna ska vilja och intresserat att behandla de och ha erfarenheter om att bemöta en patient från främmande länd med respekt.

9:Holism,Det är att ha en helhetsyn på människor och att sjuksöterskorna ska förstå att varje människa har en tanke,önska och tro mm,som människan själv vill vara med och skapa sitt egen liv.För att sjuksöterskorna ska kunna ge den holistiska vården är det viktigt att förstå den specifika för varje enskild kultur hos människan och att sjuksköterskor är medveten om sin egen kultur.

10:Vårdlidande, det är viktigt att patienten inte upplever bris på vården som den för och att sjuksköterskorna är medvetna om patienten upplever vårdlidande. vårdlidande beror på felaktigt vård eller sjuksköterskorna inte lyssnar.

Jag ska skriva lite om kultur hur det påverkar när man möter inom vården från främmande länder som jag har läst lite om.

jag tycker så fort man möter en från andra länder så möter man en ny kultur och det kan både påverka bra och dåligt. jag tycker hela människan hänger på den kultur som man har uppväxt eller levt i och vist man kan ha ha kunskap om två kulturell men ändå kan det bli svårt att förstå den andra kulturen jämför som sin egen kultur. Inom vården kan det vara väldigt svårt för sjukskötersorna tycker jag eftersom sjuksköterskorna kan möta en patient som kommer helt från andra kultur och de kan komma att patienten har en annan syn på vården än den som sjuksköterskorna har här i Sverige.jag tycker svårigheten börjar så fort patienten inte kan språket då kan det blir svårt både för patienten och sjuksköterskor att förstå varandra, patienten kanske inte få fram det som den vill och sjuksköterskor kan ha svårt att förstå vad den menar eller hur patienten har det och då kan det vara svårt att göra något åt deras lidande och vid tolkning kan det viktigaste gå miss alltså att det kan ske inte gå att tolka riktigt som patienten menar eller så kan det har helt andra betydelse på den andra språket.Jag tycker alla patienter som kommer från andra länder ska få välja som de vill eftersom det är demokratisk land så kan de få det som de vill tex om de vill ha en kvinnlig sjuksköterska i stället för en manligt så ska de få det och att sjuksköterskorna ska visa respekt och inte bli ledsena bara för att de vill ha det så för att det är viktigt i patientens kultur att de kanske bara har haft kvinnliga sjukskötersko eller tvärtom. så det jag tycker det är viktigt att sjuksköterskora ska inte gå tänka och få dåligt samvete för att patienten vill ha det så.
Det är viktig både för patienten och sjuksköterskorna att de ha respekt för varandras kultur och genom att göra det så det bästa tycker jag är att de lyssnar på varandra att patienten lyssnar noga på sjuksköterskorna språk även om patienterna inte förstår språket så kan det göra det lättare för de genom kroppssåråket och kroppsuttrycket.

jag tycker att få ge patienten den vården som de behöver är att finnas där för de och vissa de att man förstår att de lider och att patienten också visar respekt för det som sjuksköterskorna gör och att sjuksköterskorna ser till att patienten har allt som den behöver och trivs där och det som de gör. det gäller inte bara sjuksköterskorna gör allt för att det ska bli så bra som möjligt, patienten ska också anstränga sig för att pass i deras kultur,miljö och samhället. för det är inte lätt för sjuksköterskorna eftersom deras jobb är att se till att patienten har det så bra som möjligt och det kan bli jobbigt för sjuksköterskorna när patienten inte upplever det och de har gjort allt i deras makt för patienten. de bästa är att sjuksköterskora gör sin plikt och ger patienten möjligheter att acceptera deras kultur och att patienten är med för den informationen som den behöver för det gör det mycket lättar att förstå hur saker och ting ligger till där man är. Det som jag har läst om främmande patienten inom vården så tycker de mesta var rätt eftersom det är sant att man möter massa saker hos en från andra länder och allt ligger i kulturen tex språket, religionen,smärta mm. så man beter sig olika vis olika situationer och det gör det lättare för en som kommer hit när den är lite istället för vuxna, eftersom det bli svårt för ju äldre man är att passa in sig i en annan kultur. tex jag har det lättare att förstå svensk kultur en min egen kultur, men det finns sådana saker som kommer automatisk att jag tycker nej de är inte så man ska göra både från min kultur och svensk kultur så jag kommer alltid ha med mig min kultur även jag har bott i Sverige länge det för att jag har sett mina föräldrar och släkter hur de beter sig vis olika situationer.därför tycker jag de är viktigt som sjuksköterska att respektars deras kultur som sin egen kultur och finnas bara där till och visar att förstår att de lider och visa att man lyssna på det som de säger.då kan det blir lättare att ge patienten den vården som den behöver och då blir det också lättare för sjuksköterskora att de vet att de har gjort något bra för en som har en annan kultur.

Sjuksköterskor och kulturer, 2.0 out of 5 based on 27 ratings
| Mer
Betygsätt Sjuksköterskor och kulturer


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Sjuksköterskor och kulturer eller som på något sätt är relaterade med Sjuksköterskor och kulturer.

Kommentera Sjuksköterskor och kulturer

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2