.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

SOLEN OCH PLANETERNA

Ämne: Astronomi
| Mer

Hur lång tid det tar för jorden att snurra ett varv runt solen

Jorden rör sig runt solen, och det tar ett helt år för jorden att ta sig runt.

Hur det kommer sig att det blir natt och dag

Jorden snurrar runt sin egen axel hela tiden, vilket tar ett dygn. Detta gör att solen träffar olika delar av jordklotet, och det blir dag och natt. Då jordaxeln lutar så skiftar dagarnas och nätternas längd, i takt med årstiderna.

Vårdagjämning: natt och dag i balans

Vad olika tidszoner innebär

En tidszon är en zon på jordklotet där det är samma tid. Jorden är indelad i 24 tidszoner eftersom dygnet har 24 timmar. Man utgår från 0 meridianen i Greenwich. Man växlar datum och veckodag när man passerar datumlinjen 180º från Greenwich mitt i stilla havet.

Hur det blir olika årstider

Jordaxelns lutning är ca 23½ grader. När jorden rör sig runt solen, träffas därför norra eller södra halvklotet mer eller mindre av solens strålar. Detta gör att vi också får olika väder under året och kan dela in det i årstider.

Där vi bor har vi 4st årstider, men vid polerna och även ekvatorn finns det bara 2st (den ljusa/mörka vid polerna och den torra/regniga vid ekvatorn).

Hur vi har fått månader

Från början lärde människorna sig att dela in året och hålla reda på tiden, genom att följa månen från en nymåne till nästa.

Fördjupning månen 1

Vårt kortaste avstånd till månen är 356 400 km. Månens diameter är 3 476 km och vikten är 1/81 av jordens. Månens massa är ca 1,2 % av jordens och temperaturen är +130º dagtid och -180º nattetid. Månen heter Luna på latin.

SOLEN OCH PLANETERNA 2

Hur månsken skapas och dess faser

Månen är en stor, kall klippa ute i rymden. Den har inte någon egen lyskraft, utan det ljus som vi ser, är en spegling av solens ljus. Solens strålar når bara halva månen åt gången. Då är det natt på ena sidan av jorden och dag på den andra. Vi ser aldrig månens baksida.

Månens faser är nymåne, halvmåne och fullmåne. Nymåne är för astronomerna när månen är alldeles svart. Man kan se på månens form, om den är på väg att bli full eller krympa. En kommande måne kan man tänka sig som ett kommatecken. När månen är halv heter det antingen “i första kvarteret” eller “i sista kvarteret”. Man säger att månen är ny hela tiden från nymåne till fullmåne, sedan när den krymper från fullmåne tillbaka till nymåne, heter det att månen är i nedan.

Mån- och solförmörkelse

Ibland blir det lysande fullmånen förmörkad. Detta kallas månförmörkelse och inträffar bara när det är fullmåne.

En månförmörkelse är som ett djupt, glödande brunrött ljus. Tiden för månförmörkelse kan man hitta i almanackan, och det sker nästan varje år vid någon eller några tillfällen i Sverige.

Vid en månförmörkelse finns månen och solen på varsin sida om jorden. Om de ligger precis på rad, så att månen hamnar helt i jordens skugga, blir det en total månförmörkelse. Månen blir inte helt svart för det finns alltid ett rödaktigt ljus kvar.

Det finns också solförmörkelser, men de är inte lika vanliga som månförmörkelser. Vid en solförmörkelse ligger månen i vägen mellan solen och jorden. Solförmörkelsen syns bara på det område på jorden, där månens skugga faller, och det händer minst 2 ggr. om året, med ca 6 mån. mellanrum.

Månförmörkelse

Solförmörkelse

Vad planeterna i vårt solsystem heter

“Men vem gjorde marsipan-djupet sa Urban Ne-plutt”.

Denna ramsa kan man ha för att komma ihåg planeternas ordning i vårt solsystem.

Våra planeter från solen är: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter,

Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto.

Det fanns 9 planeter i vårt solsystem, tidigare, men idag kallar man Pluto för

en dvärgplanet, då den inte uppfyller kraven, för en planet.

Om man står på jorden, kan man se 5 av planeterna, utan att använda kikare.

Jupiter och Saturnus är de största planeterna.

Planeterna i vårt solsystem

Vad solen är och hur det ser ut på den

Solen är en stjärna bland miljarder andra i världsrymden. Solen är ett stort glödande klot av gaser. Klotet utgör 99,85% av solsystemets massa.

En miljon jordklot skulle få plats inne i solen.

Solen har en kärna, som består av helium och här uppstår all värme- och ljusenergi.

Solens yta kallas fotosfären och den ser fast ut, men är en kokande dimma. Det tar upp till en miljon år för energin i kärnan att ta sig till fotosfären.

På ytan finns det solfläckar som ser ut som svarta fält. Dessa fält är kallare områden på solen.

Solen består till stor del av vätgas. Vätgasen är solens bränsle. Om några miljarder år kommer solens vätgas att ta slut och solen kommer att dö. Enligt forskare har solen hittills använt hälften av sin vätetillgång.

Solen fotograferad med ultraviolett ljus

Varför planeterna snurrar runt solen

Gravitationen håller solsystemets planeter i omloppsbanor kring solen.

Gravitationen är det samma som tyngdkraften. Det är en kraft som massor utsätter varandra för och ger upphov till det som vi kallar tyngd.

· Jordens gravitation håller månen kvar i sin bana runt jorden.

· Månens gravitation orsakar de stora tidvattenvågorna på jorden.

Ju närmre en planet är solen, desto snabbare måste den snurra för att stanna kvar i sin omloppsbana.

Svarta hål

Ett svart hål är en koncentration av massa där gravitationskraften blir så stark att allt i dess närhet sugs in, t ex kometer och planeter. Ingenting som kommer i dess närhet, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation, och därför blir det svart när man ser på det.

Det är inte bevisat att svarta hål verkligen finns, utan detta är en teoretisk lösning.

En konstnärs vision av ett svart hål

Fördjupning månen 2

Månens uppkomst

En jättekollision är en teori om månens uppkomst. Denna teori bygger på att månen skapades av det skräp som uppstod när en mycket tidig, halvsmält jord kolliderade med ett planetliknande objekt i Mars storlek.

Kollisionsteorin om månens uppkomst

Tidvatten -ebb och flod

Tidvatten är när havsvattnets nivå ändras p.g.a. månens gravitation. Månens (och solens) gravitation orsakar flodberg på båda sidor av jordklotet. Dessa vattenansamlingar rör sig eftersom jorden roterar.

Ebb är då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker. Flod är då vattnet stiger. Höjden på tidvattnet är skillnaden mellan lågvatten och högvatten.

Skillnaden mellan ebb och flod är störst vid ekvatorn för där är avståndet störst (vinkelrät) till jordens rotationsaxel.

Ebb och flod vid samma hamn

Isac Bernharth

SOLEN OCH PLANETERNA, 2.8 out of 5 based on 30 ratings
| Mer
Betygsätt SOLEN OCH PLANETERNA


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om SOLEN OCH PLANETERNA eller som på något sätt är relaterade med SOLEN OCH PLANETERNA.

2 Responses to “SOLEN OCH PLANETERNA”

  1. niklas on 06 Maj 2010 at 7:01 f m #

    jag läste att axel lutning är runt 45 grader nu och axel lutning ökar hela tiden fram till år 2012 normalt är 23 grader och alla länder runt norra polar cirkeln kommer att flyttas till norra vänd krets eller till ekvatorn men då kommer solen att stå i zenit på städer isverige 2gåner om året som ligger söder om polar zon och axel lutning kommer att bli fast stäld på ca 90 grader betydet att områden nära nord och syd polen kommer att upp leva solen i zenit en gång om året men sverige kommer att ligga nära ekvatorn nåtans betyder att vi kommer att få tropisk klimat då tror jag att is på polerna kommer att försvinna men jag tror inte att vi kommer att uppleva katastrof av enorm över svämning jag tror vi kommer enbart att uppleva allt somvanligt men mycket milt vinter och långa sommrar eller sommar året runt med två regn perioder och upp leva solen i zenit två gånger om året i sverige kommer vi att uppleva

  2. niklas on 26 Jul 2011 at 11:33 f m #

    jag tror vet varför de gjort digital-tv övergång jo jag tror orsaken de tvingar oss att köpa dekoder för att de har byggt bara en låda med virus som ska döda människor kan vara en farlig biologiska vapen nån gång de myndigheter vill döda oss så att bara de rika får leva kvar och andra ska bli begravda därför jag varnar det kan vara samma typ då det hände med bält brand eller spanska sjuka då halva europa dog ut på ca år 1000-1700 en sån var beredd att sprida såna genom råttor nu är det genom “digital-tv” som iverklighet bara kodad som gör att man måste ha dekoder där de hade en ide där de utbyttja att vi är dumma att köpa en av kodare som heter dekoder detta är bara tillfälligt tid tills vi är ut döda sedan behövs de inte längre

Kommentera SOLEN OCH PLANETERNA

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2