.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Solkraft

Ämne: Fysik
| Mer

Solkraft är solenergi, energin kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara en kall plats och det är solenergin som driver växternas fotosyntes. Solenergin är från början från den energi som utvinns som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och lite geotermisk energi. Solenergin är därför den största delen av el- som värmeproduktion på jorden. Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet.

En solcell är en anordning bestående av halvledare som fungerar som dioder. När dessa dioder lyser så blir det elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger en ganska låg spänning. Man brukar för det mesta parallellkoppla solcellerna för att öka strömstyrkan. Man kan dela upp solpaneler i två grupper, solpaneler med kristallina solceller och tunnfilmssolceller. Kristallina celler används mer an tunnfilmscellerna för att man kan få ut mer energi från kristallina solpaneler. De används mest på platser som inte nås av elnätet tex. av satelliter och fyrar. Andra exempel är små lampor för trädgårdsbelysning, där solceller används för att undvika kabeldragning. Solceller är även ganska vanliga i apparater med låg effekt tex miniräknare) där billiga solceller fungerar mycket bra. Runt om i värden så är det mest Tyskland som använder solceller och mins så är det Litauen. Sverige ligger någonstans i mitten.

En solfångare tar emot solstrålar och energin i sol instrålningen till värme. Värmen kan gå vidare från solfångare med hjälp av ett lämpligt medium. Genom solfångare cirkulerar vatten som värms upp av solen. Värmen överförs direkt till ett värmesystem. Det som är svårt är att spara värmeöverskottet från den varma delen av året till vintern, då man behöver värmen som mest.. Detta gör man genom lagring av det varma vattnet i välisolerade tankar som finns under jorden. Det finns olika solfångare tex. Plana solfångare, vakuum solfångare och koncentrerande solfångare, vanligast är plana solfångare. Det finns även solfångare för pool och heliostatanläggningar för produktion av el (solkraftverk).

Fotosyntes är den process där levande organismer tar hand om energi från ljus och använder den i kemiska bindningar. Fotosyntesen tillverkar energirikt syre- och kolhydratmolekyler av koldioxid och vatten.

När det gäller fördela men energikällor, så är de förnybara energikällorna bäst tex. sol, vind eller biobränslen eftersom de är mindre skadliga för miljön. Olja och kol (fossila bränslen) är inte så bra för miljön, det är en negativt påverkan eftersom det sprids farliga utsläpp vid förbränningen som påverkar luft och vatten.

Om man använder tex solenergi på sitt hus så kan man spara många tusenlallar om åren, man kan ha varmt vatten som värms up med hjälp av rör som sitter under solfångarna, solvärmen gör så att rören blir varma och vattnet värms up sedan så transporteras de vidare till vällisolerade tankar som kan finnas under huset.

Man kan även få el från solfångarna, med hjälp av solen så bildas det ström i solfångarna och denna ström skickas vidare till en ”batteri” fast för huset. Och av den strömmen så kan man använda tex en lampa i hemmet eller mixern.

Den energi som jag använder hemma är den som kommer från ström uttaget, och den kommer väll från nått vattenvärk, vindkraftvärk eller något liknande.

Fråga 1: Kommer man använda solpaneler på alla hus i framtiden?

Svar: Ja det kommer vara målet upp till 80 % av alla hus kommer ha solpaneler på taket år 2025.

Fråga 2: Kan man bara använda solenergi för tex ett helt hushåll?

Svar: Nej det kan man inte för att solpanelera tar up energi från sol strålningarna, och om det är mulet så kommer inte strålningarna fram, så man måste även ha en anan energi källa.

Solkraft, 2.6 out of 5 based on 16 ratings
| Mer
Betygsätt Solkraft


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Solkraft eller som på något sätt är relaterade med Solkraft.

Kommentera Solkraft

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2