.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Statens Ekonomi

Ämne: Ekonomi
| Mer

• Statsbudget

Statsbudgeten är en plan för statens alla inkomster och utgifter under en viss tidsperiod. Den utgör regeringens handlingsprogram och fungerar som ett slags instrument för att kunna kontrollera den statliga verksamheten på ett mer balanserat sätt.

• Offentlig Sektor

Statens, landstingens & kommunernas verksamheter. Exempelvis polis, vård, skola, omsorg osv.

• Finanspolitik

Statens inkomst och utgifts politik som har i syfte att påverka tillväxt, sysselsättning, efterfrågan och prisutveckling genom med att t.ex. sänka eller höja olika skatter och bidrag.

• Penningpolitik

De ekonomiska politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land. Penningpolitiken bedrivs vanligtvis av landets centralbank. Riksbanken är ansvarig för Sveriges penningpolitik.

• Ekonomisk tillväxt

Ökning av ekonomins produktionskapacitet.

*

• Vem/Vilka har ansvaret för statsbudgeten och för den offentliga sektorn?

Det är regeringen som fastställer Sveriges statsbudget och har därmed ansvaret för denna. De lägger upp en inkomst del, en utgifts del och en del där de lägger upp eventuella lånebehov för Sverige.
• Vilka verksamheter ingår i den offentliga sektorn och vila tjänster erbjuder denna sektor sina medborgare?
De verksamheter som jobbar med den offentliga sektorn är staten, kommunerna, landstinget och det så kallade socialförsäkringssystemet som behandlar bland annat pensionssystemet och sjukförsäkringen. Tjänster som erbjuds av dessa är: skolor (förskola, skola, högskola), polis, försvar, järnvägar & vägar. De behandlar också bidrag som: barnbidrag, studiebidrag, sjukförsäkringar och arbetslöshetsersättning.

• Vart ifrån får offentlig sektor sina inkomster budgetåret 2005 och vilken inkomstpost är högst respektive lägst?
Den offentliga sektorn får sina inkomster från tre poster. Dessa är; Skatter & Avgifter, Kapitalinkomster och övriga inkomster. Den förstnämnda (Skatter & Avgifter) står för den största delen av inkomsterna med 1 323 miljarder kronor därefter följer övriga inkomster med 86 miljarder kronor och sedan med den minsta delen av inkomsterna kommer Kapitalinkomster med 59 miljarder kronor.
• I vilka utgiftsposter placeras mest respektive minst pengar, budgetåret 2005?
Mest pengar placeras inom tryggheten vid sjukdom eller handikapp med drygt 130 miljarder kronor. Minst pengar placeras under Arbetsliv. Där hamnar utgifterna på 1,2 miljarder kronor.
• Räknar saten med vinst (överskott) eller förlust (underskott) under budgetåret 2005?
Staten beräknar gå med ett underskott på 39 miljarder kronor under år 2005.

Statens Ekonomi, 3.6 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Statens Ekonomi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Statens Ekonomi eller som på något sätt är relaterade med Statens Ekonomi.

Kommentera Statens Ekonomi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2