.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Stress

Ämne: Psykologi
| Mer

Stressen är en av det mest kända Psykosomatiska reaktionerna, alltså sjukdomar av psyke, själ och kropp. Man mäter stress genom urinen, via stresshormonerna Adrenalin, Noradrenalin och Cortisol.
Men varför ökar då stressen i samhället?
Två orsaker kan vara att man känner känslor av otilräklighet eller plikt. Och dagens pressade situationer. Stressen för med sig förödande skador.
Det är stressorer som stressar oss, det finns flera sådana:*Fysiska- Ser dåligt, det stressar också.
*Psykiska- Har för stora krav
*Sociala- Man kanske är mobbad

Stressmekanismen?

Är helt enkelt ett slags försvar för att överleva. Detta försöker Desmond Morris förklara genom att använda sig av forntidtmänniskan.
Skulle denna träffa på något rovdjur skulle en hormonell reaktion sätta fart i hans kropp, flykt eller kamp. Beroende på om fienden verkar överlägsen eller ej.
Stresshormonerna Adrenalin och Noradrenalin ökar beredskapen för överlevnad. De skapas genom att signaler kommer från hjärnbarken till hypothalamus. Och via det sympatiska nervsystemet ges order till binjuremärgen att producera stresshormonerna. Det märker av även idag att vi bland vill fly eller kämpa, inte står vi kvar om det kommer en bil körande mot oss på en motorväg.

Långvarig stress leder även till kroppslig skada såsom magkatarr, magsår och matrubbningar… du kan märka håret verkar dött och man svettas lätt. Sömnproblem förekommer också.

Stressen utlöser också i vissa fall depressioner men trots allt ont om stress så är den faktisk nyttig också. Då talar man om God stress. Den stress som gör att vi presterar bättre och som vi behöver för att stimulera dig. Alltså måste man hitta någon balans.

Cortisol kommer från Binjurens bark och gör dig motståndskraftig mot inflammation i vävnaderna.
Stress + Olustkänslor = Höga världen av alla tre stresshormon.
Glad stress = Höga världen av Adrenalin och Noradrenalin
men låg nivå av Cortisol. Och den bör hållas låg, den påverkar nämligen blod kärlens känslighet för det andra stresshormonerna Adrenalin och Noradrenalin.

Egenkontrollen?

Jo om man själv får justera sin arbetssituation t.ex. så visar studier att man klarar ett högre tempo och att kroppen inte slits på samma sätt som i en stressad situation du inte kan påverka.
Monotoni skapar stress.
När det gäller stresshormon finns det ingen skillnad på man och kvinna i vila.

Kronisk stress skadar minnesförmågan uppmärksammas och att arbetslöshet skapar stress och ändå så arbetar japaner och engelsmän mycket mer än svenskarna. Alexytemi är en sorts brist på ord för djupa känslor, sades vara vanligt bland män.
Men viktigast är väl frågan hur vi ska bli av med stressen. Öka den egna individens kontroll, ge denna en chans att påverka sitt liv. Man har undersökt två sätt att i nuläget handskas med stressen:
Problemfokuserande: Den problemfokuserande försöker hela tiden angripa själva problemet.
Känslofokuserande: Försöker undslippa problemet. Pratar gärna om problemet men löser det inte.

Signalsubstanserna/ nervsystem

Människans hjärna innehåller mer än hundra miljarder nervceller som har kontakt med varandra genom ett nätverk av nervceller. De kommunicera med varandra med hjälp av speciella kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. När en nervcell ska skicka information till en annan cell frisätter den olika signalsubstanser som binder till speciella mottagare hos den andra cellen. En dendrit. En nervcell kan ha kontakt med tusentals andra nervceller.

Signalsubstanser används även för att överföra information från nervceller till andra celler i kroppen. Signalsubstanserna påverkar bland annat känslor, tankar, sömn och aptit. Några av dem är serotonin, dopamin och noradrenalin. Som i sin tur påverkar välbefinnandet.

Nervsystemets uppbyggnad består av Centrala nervsystemet, Perifera nervsystemet, Autonoma nervsystemet och sympatiska nervsystemet. Alla har de speciella uppgifter som att Centrala nervsystemet, nerverna i hjärna och ryggmärg fattar snabba beslut, speciellt i ryggmärgen, kanske om man hastigt skadar sig på något.

Stress, 1.0 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Stress


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Stress eller som på något sätt är relaterade med Stress.

Kommentera Stress

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2