.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Surrealismen

Ämne: Kultur, Samhälle
| Mer

Precis som med impressionismen, var det en konstkritiker som namngav den nya rörelsen surrealismen. Det var Guillaume Apollinaire som myntade detta uttryck när han beskrev Parisuppsättningen av baletten Parade. Man kan säga att Surrealismen härstammar ur dadaismen, och att rörelsen grundades, eller egentligen organiserades av Fransmannen André Breton, när han gav ut tidningen La Révolution surréaliste (surrealismens revolution) 1924. Rörelsen var djupt inspirerad utav Freud och fördömde den rationella världen och dess kapitalism. Man ansåg att det var människans logiska och rationella synsätt som var upphovet till världens misär och olycka. Många utav rörelsens medlemmar var anhängare utav kommunism och anarkism då dessa, främst den sista var ett samhälle som inte var uppbyggt utav samma logik och rationalitet som det borgliga. Surrealismens och dadaismens liknandes tankar är självklart en produkt av den industriella revolutionen och ännu viktigare, första världskriget. Många som deltog i krigets fasa, t ex André Breton, tappade tilltron på världen såsom den var uppbyggd och försökte finna nya sätt att se på tillvaron. Drömmarna och det undermedvetna blev för surrealisterna det nya mediet för människans själ. En fascination över det enkla och primitiva uppstod, speciellt barns tankesätt var intressant. Något som skiljer Surrealismen från t ex dadaismen, expressionismen, fauvismen osv. är deras sökande i historian efter verk med inslag av just det undermedvetna. Andra rörelser som t ex dadaismen ville istället tvärtom och hånade konsthistorian. I sitt sökande fann Surrealisterna t ex Paolo Uccello, Hieronymous Bosch och Francisco de Goya under hans mörkare period. Flera surrealistiska konstnärer, t ex Salvador Dali var dessutom influerad av Pre-rapaeliternas drömlika och symboliska målningar.Den surrealistiska rörelsen är ett rätt löst begrepp och bestod av många olika stilar och tillvägagångssätt, eftersom det undermedvetna är just spontant och subjektivt. Men man kan lite grovt dela in dem i två olika grupper; Automatisterna och de veristiska surrealisterna. Det är i den första gruppen man kan känna igen flest drag från dadaismen. De använde sig ofta av abstrakt och primitiv konst som man skapade genom s k automatiserad målning och skrift. Man ansåg att konsten skulle komma direkt från det undermedvetna och inte behöva tyngas ner av tolkningar och förklaringar. Denna primitiva konst skulle också liksom dadaisternas, vara chockerande och provocerande, kort sagt en spark i häcken på konstetablissemanget.
Den andra gruppen, de veristiska surrealisterna var den som mer tog efter Freud och hans drömanalyser och hade tänkte sig att man med hjälp av konsten kunde frysa det undermedvetna på t ex målarduken. På så sätt kunde man sedan tolka innebörden av denna själsliga tanke som annars skulle kunna gå förlorad.

André Breton var i princip den som höll ihop den surrealistiska rörelsen, så det är svårt att säga att han tillhörde någon utav de båda grupperna. Men en intressant sak är att han egentligen tyckte att måleri var en alldeles för rationell konstform för just surrealismen. Istället var han en av dem som förespråkade den automatiska skriften, som i korta drag gick ut på att låta det undermedvetna få fritt spelrum på pappret och att författaren skrev allt vad han kom att tänka på. Det jag tycker är intressant är att Freud som var surrealisternas och inte minst Bretons stora inspirationskälla egentligen inte hade mycket till övers för surrealisternas metoder för att komma i kontakt med sin själsliga röst. Speciellt inte den automatiska skriften, då, enligt honom, de undermedvetna tankarna genomgår någon form av redigering i författarens hjärna innan den når pappret. Dock tyckte han att det fenomenet också var värt att studeras. Värt att nämna är också att André Breton blev mycket besviken när han fick träffa Freud i hans mediokra och högst vanliga våning i Wien.

Det jag tycker är intressant är att Freud som var surrealisternas jifafrdgfsdgdghfghjghjgghk
Värt att nämna är också att André Breton blev mycket besviken fdhadadsfyghfg
En annan viktig konstnär inom surrealisten och antagligen dahldhj

En annan viktig konstnär inom surrealisten och antagligen den vi känner bäst, är Salvador Dali. För visst tänker man direkt på alla Dalis ofta rätt groteska målningar, ofta med den smältande klockan som motiv. Dali var en klar anhängare av de veristiska surrealisterna då han i likhet med t ex Picasso (som dock inte var någon direkt surrealist), tyckte att barnasinnet var nyckel till det undermedvetna och till en alternativ verklighet. Däremot ansåg inte Dali att man behövde måla som ett barn bara för det, som t ex Miró gör. Jag är ju också tvungen att nämna filmen, Den andalusiska hunden, där Dali har ett rätt så stort finger med i produktionen. Den är en av de få filmer som är rakt igenom surrealistisk, då den provocerar med otrevliga scener samt osammanhängande händelser. Det finns dock rätt många filmer och filmskapare som kan betraktas använda en smula surrealism, t ex filmskaparen David Lynch.

René Magritte var från början väldigt influerad utav futurismen och kubismen. Men han drev mer och mer mot surrealismen som tillslut fångade honom. Hans konststil påminner en hel del om Dalis. Men han hade inte lika provocerande utförande som spanjoren. Han använde sig utav ordinära motiv, såsom en vanlig man eller en pipa och satte en liten skruv på det, som ifrågasatte våran rationella verklighet.

Surrealism som en organiserad rörelse är svår att finna idag. Men den är inte död, långt ifrån. Även om det finns en del verksamma konstnärer idag som kan betraktas surrealister, är det mer som att ismen har växt från konsten. Jag själv gillar surrealistisk konst, när den manifesterar sig i tavlor och bilder. Däremot i musik och litteratur går det för långt. Kanske är jag inte djup nog för det eller så orkar jag inte, jag vet i alla fall att jag njuter mer utav vår logiska och vår rationella konst inom musik och litteratur. Men surrealistiska tavlor är annorlunda, åtminstone om man talar om den veristiska, men även den automatiserade. Jag tycker om konstnärer som Dali och Magritte för att deras tavlor kan uppfattas som vackra, groteska, mysiga osv. Också Mirós barnlika stil har en plats i mitt hjärta. En tavla kan man tycka om utan att förstå det minsta, och just de surrealistiska är intressanta då de hela tiden uppmanar till en annorlunda världsvinkling och fantasins frigörande. Surrealismen har fortfarande en stor verkan på människor när det gäller ifrågasättandet, de gjorde det genom sin konst, vi gör det kanske på ett annat, dock ofta mer rationellt sätt. Men om vi idag i våran rationella och mattematiska värld kan behöva något, är det att lite oftare lyssna till vårt ologiska undermedvetna och våra drömmar.

Surrealismen, 2.0 out of 5 based on 22 ratings
| Mer
Betygsätt Surrealismen


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Surrealismen eller som på något sätt är relaterade med Surrealismen.

Kommentera Surrealismen

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2