.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Svampar

Vilka sorter?

Svampar är inte växter och de är inte heller djur, de har ett eget “rike”. Och det finns många olika sorters svamp; mögelsvamp, lavar (en blandning av svamp och alger) och vanliga skogssvampar, de är alla vanliga! Jäst är faktiskt också små encelliga svampar, jästsvampar, och ger man det socker kan man se hur de förökar sig. Jästsvampen används också till att göra alkohol av. Vissa svampar är väldigt viktiga för människan, för ur vissa mögelsvampar kan man få vitaminer och mediciner, t.ex. penicillin. Men det finns även farliga svampar, vit flugsvamp är dödsfarlig och röd flugsvamp är också farlig men inte lika farlig. Mögel som finns på bröd kan vara cancerframkallande, och mögel i fuktskadade hus kan vara allergiframkallande och ge luftrörsbesvär.

Vilka delar?

Den delen av svampen som vi äter är hatten och fruktkroppen, den undre delen vi plockar av heter fruktkroppen, och vissa svampar har en ring i mitten av fruktkroppen. Nästan längst ner finns strumpan det är ungefär som två ringar och under det finns mycelet. Det är på hösten fruktkropparna bildas, dom är gjorda av sammanpackade svamptrådar och deras uppgifter är att bilda sporer som sedan ska sprida sig och bli en ny svamp. Sporerna finns under hatten, i rör, skivor eller taggar. På murklor finns sporerna ovanpå hatten.

Hur lever de?

Men svampar innehåller inget klorofyll, så de måste ha “färdiglagad mat” som människor och djur. Men de äter på ett annorlunda sätt än vi, de suger upp näringen direkt från omgivningen. Det är därför svampar är känsliga mot miljöförstöring. Om bilar kör förbi ett ställe där några svampar växer, tar svampar up näring som har fått avgaser på sig. Då blir det inga fina svampar när de har fått för mycket sådan näring!

Var finns de?

Svampar förökar sig via svampsporer, de finns överallt; i dammet på golvet, på brödet, i håret, i munnen, på datorn o.s.v. På de rätta ställena (jorden, myrar, kärr o.s.v.) kan det bildas ett “nätverk” av små, tunna trådar, ungefär som ett spindelväv, det heter mycel. Det finns enormt mycket under jorden i skogen. Två decimeter under jorden, på en kvadratmeter finns det ca 85 000 km. av mycel, det skulle räcka till två varv runt jordklotet! På hösten när löven faller ner är svamparna viktiga små nedbrytare som hjälper till att få bort löv. Och det finns även många djur och människor som äter svamparna. Vissa svampar lever i symbios, alltså de samlever med andra arter, i detta fall trädrötter.

Parasiter

Vissa svampar lever inte bara av näringen som kommer ifrån sin omgivning, vissa är parasiter! Det betyder att de tar näring ifrån levande varelser, fotsvamp är en parasit, de växer ju på fötterna in i huden på fotens undersida. Fotsvamp kan spridas i duschrum där vattnet inte rinner undan ordentligt och många personer duschar. Kräftpest som finns hos kräftor och pricksjuka som finns bland akvariefiskar orsakas av svamp. Rostsvampar och rötsvampar växer på träd som har blivit skadade eller friska träd. Rotröta orsakas av rotticka och är svår mot gran. Svamptrådarna växer ut från sporer som hamnar på skada

Svampar , 2.4 out of 5 based on 10 ratings
| Mer
Betygsätt Svampar


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Svampar eller som på något sätt är relaterade med Svampar.

Kommentera Svampar

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2