.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Svarta hål

Ämne: Astronomi
| Mer

Ett svart hål är en koncentration av massa med ett gravitationsfält som är så starkt att flykthastigheten i dess närhet överstiger ljushastigheten. Detta innebär att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation, varav förledet svart. Vad beträffar efterledet hål rör det sig inte om något hål i vanlig mening, utan om ett område i rymden varifrån inget undslipper.
“Svarta hål” i denna betydelse finns som en lösning till den allmänna relativitetsteorin. Därmed är inte bevisat att de också verkligen existerar. Enligt den klassiska tolkningen av denna – klassisk allmän relativitetsteori – kan ingen materia eller information lämna ett svart håls innandöme så att det kan iakttas av en utanförvarande åskådare. Man kan inte hämta ut någon massa, inte få en reflektion eller spegelbild genom att belysa det med en ljuskälla, inte få någon information om materia som försvunnit in i hålet och så vidare. Kvantmekaniken medger dock vissa avvikelser från denna regel. Svarta håls eller likartade massiva objekts faktiska existens i rymden har stöd i både teori och astronomiska observationer.Avslutning/sammanfattning:
Det som fascinerar mig allra mest är att ingen vet egentligen vad detta fenomen är. Att de mest pålästa och kunniga forskare som har vunnit priser för sin forskning står utan fakta eller liknande när man tar upp ämnet, svart hål.

Vintergatan

Alla stjärnorna på himlen som vi kan se hör till Vintergatan. Det finns många stjärnor som man bara kan se med kikare eller teleskop. Vintergatans radiostrålning kan tränga sig genom både stoftet och jordens atmosfär. Det är tack vare radioastronomin vi nu vet att Vintergatan är en spiralgalax. Runt Vintergatan finns det en mörk, klotformig materia som kallas för halo. Man vet inte vad halon består av.
En gång i tiden trodde man att Jorden låg mitt i Vintergatan, men det gör den inte. Vintergatans centrum ligger mot stjärnbilden skytten.
Granngalax
Vintergatans närmaste galax är Andromedagalaxen. Andromedagalaxen är en spiralgalax, något större än Vintergatan. Avståndet mellan Vintergatan och Andromedagalaxen är 2,2 ljusår.
Under de senaste trettio åren har studier av galaxer gett oss nya intressanta upptäckter. Man har t ex upptäckt radiogalaxer, som sänder ut stora mängder av energi.
Kvasarer
Det största rymdfenomen människan hittills har upptäckt är kvasarer. De befinner sig ända upp till tio miljarder ljusår från oss. De påstås vara lika stora som vårt solsystem och sänder ut lika stark strålning som tusen galaxer tillsammans. För tillfället vet man inte hur en så liten kropp kan ge ifrån sig så mycket energi. Vi hoppas att datorer och teleskop i satellitbana runt jorden i framtiden kanske kan hjälpa oss med svaret.
Isa blev kallad ko
For hon hade en komonstrad sko
Ja bara BU
Hon bara MU
Jag vara bra pa rimma
Mathi vara bra pa limma
Mest pa killar
Hon bara pillar
Pa sina saker
Jessi gillar kaker

Ooh aah ooh aah

Patrik likes to Sing
Han ba, GE MIG EN PLING
Efter han prata me mig
Vill han va me sin tjej
Amanda heter hon
Hon e som patriks princess
Hon far sin egen tron
I malins rum e allt en mess

Tjaallalala

I sommar blir det skoena underklader
Fram med allas surfingbrader
I vattnet jag bollen fangen
Nu, satt dig ner och njut av solnedgangen
Till kyla och sno
Sager vi adjo
Allt e so

Svarta hål, 2.4 out of 5 based on 10 ratings
| Mer
Betygsätt Svarta hål


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Svarta hål eller som på något sätt är relaterade med Svarta hål.

Kommentera Svarta hål

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2