.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Svarta hål

Ämne: Astronomi
| Mer

Ett svart hål är en koncentration av massa med ett gravitationsfält som är så starkt att flykthastigheten i dess närhet överstiger ljushastigheten. Detta innebär att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation, varav förledet svart. Vad beträffar efterledet hål rör det sig inte om något hål i vanlig mening, utan om ett område i rymden varifrån inget undslipper.
“Svarta hål” i denna betydelse finns som en lösning till den allmänna relativitetsteorin. Därmed är inte bevisat att de också verkligen existerar. Enligt den klassiska tolkningen av denna – klassisk allmän relativitetsteori – kan ingen materia eller information lämna ett svart håls innandöme så att det kan iakttas av en utanförvarande åskådare. Man kan inte hämta ut någon massa, inte få en reflektion eller spegelbild genom att belysa det med en ljuskälla, inte få någon information om materia som försvunnit in i hålet och så vidare. Kvantmekaniken medger dock vissa avvikelser från denna regel. Svarta håls eller likartade massiva objekts faktiska existens i rymden har stöd i både teori och astronomiska observationer.

Svarta hål, 3.0 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Svarta hål


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Svarta hål eller som på något sätt är relaterade med Svarta hål.

Kommentera Svarta hål

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2